handel, bedrijfsleven & banen

Terug

Notes:

1. Vergelijk ‘statuten’ met ‘huishoudelijk reglement.
De ‘statuten’ van Nederlandse ondernemingen zijn inclusief de oprichtingsakte, dus inclusief de (BrE) Memorandum of Association / (AmE) Charter / (AmE) Articles of Incorporation, waarin de bedrijfszetel, doel van de onderneming, kapitaal en eventueel aandelenaantal staan vermeld; ze omvatten ook het ‘huishoudelijk reglement’ met meer procedurele informatie over de dagelijkse bestuur van het bedrijf.
(BrE) Memorandum of Association (vgl. Ned. akte van oprichting) met bedrijfsnaam, zetel, doel, ingelegd kapitaal
(BrE) Articles of Association (vgl. Ned. statuten) moeten ook worden geregistreerd
(AmE) Articles of Incorporation (vgl. Ned. akte van oprichting) met bedrijfsnaam, karakter v/h bedrijf, worden apart geregistreerd. De Articles of Incorporation bevatten overigens meer informatie dan de Nederlandse oprichtingsakte. Ze bevatten ook een deel van de informatie die in Nederlandse ‘statuten’  zijn opgenomen (zie hierboven).

(AmE) bylaws (i.t.t. Ned. statuten) hoeven niet te worden geregistreerd. Ze bevatten een deel van de gegevens die ook in Nederlandse statuten zijn opgenomen, en daarbij ook nog het in Nederland in een afzonderlijk document opgenomen ‘huishoudelijk reglement’.
Vanwege de afwijkende betekenis van (BrE) byelaws (= ‘gemeentelijke verordeningen’) wordt, m.b.t. internationaal opererende bedrijven, voor (AmE) bylaws soms de term company bylaws gebruikt.

(AmE) chartered , incorporated = (1) opgericht, (2) statutair gevestigd
(1): “the company was chartered/incorporated in 1986”
(2) “the comany is chartered offshore”

2. (AmE) realtor is de term voor een Amerikaanse makelaar in onroerend goed die lid is van de National Association of Realtors (link) ; in het dagelijks spraakgebruik is het woord synoniem met real estate agent.
Vergelijk ook (AmE) synoniemen: estate agent, real estate broker.
Let ook op de spelling van gerelateerde termen:
(BrE) broking house / (AmE) brokerage house = (effecten)makelaarsfirma, commissionnairsfirma
(BrE) broking fee / (AmE) brokerage fee = makelaarscourtage

(BrE) estate agent (AmE) realtor


3. Kamer van Koophandel
De Nederlandse Kamer van Koophandel vervult niet precies dezelfde functie als de (BrE) en (AmE) Chamber of Commerce.
Het Britse en Amerikaanse Chamber of Commerce vervult een belangrijke plaatselijke, regionale en landelijke netwerkfunctie binnen het bedrijfsleven en bevordert de belangen van het plaatselijke bedrijfsleven naar buiten. 

Het deponeren van een oprichtingsaktes en/of statuten en het inschrijven in het Handelsregister (BrE: Register of Companies) wordt in Nederland ook door de Kamer van Koophandel verzorgd. In het Verenigd Koninkrijk gaat dat via een afdeling van het Ministerie van Economische Zaken (Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform), het Companies House(link).

In de VS wordt bedrijfsinformatie van maatschappen en niet-beursgenoteerde vennootschappen (bijv. LLC) gedeponeerd bij de (AmE) Secretary of State van elke staat waar het bedrijf voornamelijk actief is. Beursgenoteerde vennotschappen (public corporations = public limited companies = PLCs) moeten bij de Securities and Exchange Commission (SEC) worden geregistreerd.

(BrE) Board of Trade is de voormalige naam van het Britse Ministerie van Economische Zaken (in 1970 samen met het Ministry of Technology opgegaan in het Department of Trade and Industry, sinds 2009 het Department for Business, Innovation and Skills genaamd).

(AmE) Board of Trade is deels vergelijkbaar met (Ned) Kamer van Koophandel.

(AmE) Chamber of Commerce heeft ook de functie van toeristenbureau / VVV; in AmE ook wel aangeduid met Chamber of Commerce and Visitors Bureau / Chamber of Commerce and Visitors Center/ Chamber of Commerce and Visitors Authority, etc.; het verschil met een Nederlandse VVV is wel dat het (AmE) Chamber of Commerce, naast de informatieverstrekking aan toeristen, een belangrijke functie vervult als public-relationsnetwerk- en informatiebron voor leden uit het bedrijfsleven (dus óók een functie als plaatselijke Kamer van Koophandel), en een machtige lobbyorganisatie die de belangen van het bedrijfsleven in de politiek vertegenwoordigt, in Washington (DC). De betekenis van (AmE) Chamber of Commerce op lokaal niveau is vaak “bezoekers(informatiecentrum), informatiecentrum van het plaatselijk bedrijfsleven, bezoekerscentrum van de plaatselijke middenstand”, of zelfs, naar de Nederlandse situatie ‘gelokaliseerd’: “VVV”, “toeristenbureau”. 

Voorbeelden (AmE) Chamber of Commerce = overkoepelende organisatie voor het bedrijfsleven:
None of the 108 board members of the U.S. Chamber of Commerce came forward to explicitly support the lobbying group’s policies on tobacco and climate change, according to a new report from a group of eight Senate Democrats including Senator Elizabeth Warren and Senator Bernie Sanders. (International New York Times, 17 juni 2016, p. 14)

Voorbeelden (AmE) Chamber of Commerce = bezoekers(informatiecentrum), informatiecentrum van het plaatselijk bedrijfsleven, bezoekerscentrum van de plaatselijke middenstand”:
“What’s the beer for?” – “I’m on the Chamber of Commerce. (Elmore Leonard, The Big Bounce, chapter 5)
Chamber of Commerce crap,” he calls it. (Steve Martini, The Arraignment, chapter 1)
– They’ve got a book at the Chamber of Commerce. A notebook like. For messages. (John D. MacDonald, April Evil, chapter 3)
Check the book in the Chamber of Commerce. There’ll be a message there for you. (…) The girl behind the desk in the Chamber of Commerce pointed towards the big open notebook and said “They leave the messages in there – alphabetical. ” (John D. MacDonald, April Evil, chapter 6)
– Then he read aloud from a page in a Chamber of Commerce pamphlet entitled The Blue Grass State. (Philip Roth, The Plot against America, chapter 6)

Vertalersdilemma’s:
De vertaling van Chamber of Commerce met “Kamer van Koophandel” ligt voor de hand maar is niet correct en levert geen herkenbaar beeld op bij de Nederlandse lezer.
Voorbeeld:

They’ve got a book at the Chamber of Commerce. A notebook like. For messages. In the morning you go down and put the address in …. No, you put the phone number in. Ronnie will look for it there. > Op de Kamer van Koophandel is een boek. Een soort notitieboek. Voor berichten. Morgen ga jij erheen en schrijft het adres erin … nee, zet het telefoonnummer erin. Ronnie gaar er daar naar kijken. (John D. MacDonald, April Evil, chapter 3, vertaald door A.J. Gaastra in “De Dood Kaatst Terug”)

4. winkel: shop/store
(BrE) shop: algemene term voor ‘winkel’
(BrE) store: (1) grote winkel, warenhuis (department store) of (2) meestal in de meervoudsvorm: voorraad/voorraden (AmE:stock).


(AmE) store = algemene term voor ‘winkel’, zoals in: grocery store (= drogisterij, maar vaak ook ‘supermarkt’), tobacco store, bookstore, jewelry store, shoe store, dry good store, dime store, thrift store, second-hand store, drugstore, package store (= liquor store)

(AmE) shop = (1) een ‘werkplaats’ of (2) ‘specialistisch winkeltje’. De betekenis hangt af van de context, en kan dus tot verwarring leiden. Een (AmE) shoe shop kan naar een (‘duurdere’) schoenenwinkel (= specialty shop) verwijzen, maar ook naar een plaats waar schoenen worden gemaakt of gerepareerd (= shoe repair shop).
(AmE) shop = verkoop van ‘diensten’ i.p.v. goederen zoals in: bridal shop, repair shop, beauty shop, coffee shop, barber shop, print(ing) shop, legal shop (“his one-room legal shop in an office space that he’d shared with six other attoneys”), shoe shop (voor reparatie i.p.v. verkoop: “the shoe shop was no longer there; it was now a liquor store“)
M
aar ook i.g.v. kleinere specialistische, exclusievere (vaak duurdere) winkeltjes: flower shop, antique shop, gift shop, second-hand book shop (i.p.v. bookstore), sandwich shop, coffee shop (koffiehuis, soort ‘diner’) .
Een (AmE) haberdashery (herenmodezaak) is ook een shop.
(AmE) shop wordt vaak gebruikt in de betekenis van ‘werkplaats’ of ‘garage’ (voor reparaties, operaties, handwerkzaamheden, etc.): medical examiner’s shop (ME’s shop), blacksmith shop, etc.
H.L. Mencken, in The American Language van (1967 editie), beschrijft de veranderende betekenis van (AmE) shop:
“Before 1900 shop, in America, always meant a workshop, but about 1905 the small, expensive stores of the larger American cities began turning themselves into shops. Today [1967] the word designates a store dealing in a limited range of merchandise, as  opposed to a department store; indeed, shop and specialty shop are interchangeable. Every American town of any pretentions now has gift shops (or shoppes), book shops, hat shops, tea shops, luggage shops and candy shops. [The tonier drugstores of Madison and Lexington avenues in New York are often chemist shops, and, unlike most American drugstores, largely confine themselves to pharmaceutical supplies.] But the plain people continue to call a shop a store, though they use shopping and shopper.” (pagina’s 309 – 310)

Voorbeelden (AmE) shop:
“We eventually agree to meet at an ice-cream shop two doors down from his store [= a pawnbroker’s store], in a shopping center, in a good part of town.” (John Grisham, The Racketeer, chapter 39)

“His car was in the shop” = in de garage (David Baldacci, First Family)
I eventually find a detail shop“(for washing and shining” my car). (John Grisham, The Racketeer, chapter 26)
– It’s a very quiet area of town houses, antique shops, quaint restaurants, and small grocery stores. (Michael Crichton, A Case of Need)

Norman Schur (in British English A to Zed, 2007) noemt het voorbeeld van een voor Amerikanen verwarrende aanduiding die je in veel Britse dorpjes tegenkomt: “‘post office and stores’, where stores means ‘provisions and supplies’.” (p. 351)
(BrE) shop in de betekenis van workshop (‘werkplaats‘) komt alleen voor in combinatie met een ander woord, zoals in machine shop, etc.

Historisch: het gebruik van “store” in BrE.
In (BrE) geschriften van of
over de 19e eeuw komt “store” ook nog ivoor in de betekenis van een oorspronkelijk coöperatieve overheidswinkel/warenhuis. In het boek London of To-Day van Charles Eyre Pascoe (1896) worden de belangrijkste “shops” van Londen beschreven (p. 375 ff), zoals Debenham and Freebody’s, en daarnaast wordt er een apart hoofdstukje gewijd aan “the stores” (p. 429 ff.): Originally started on co-operative principles, some thirty years ago, by a few economical officials of the Post Office, the “Stores” have long ceased to have any real connection with the co-operative system (…) and are neither more nor less than general trading establishments, formed on limited liability lines (…) offering facilities of buying, not merely to duly qualified shareholders, but to all who, by the purchase of a half-crown ticket , (…) constitute themselves members of such stores. (…) So far as our experience warrants an opinion, we admit their usefulness for the purchase of articles of daily consumption in the household. (;…) The Junior Army and Navy Stores, York House, Regent Street, invites travellers from the Colonies and America to avail themselves of the shopping facilities it affords. (…) The several departments, arranged under one roof, exhibit articles multifarious, adapted to every requirement, personal or domestic (...).
In een latere editie van London of To-Day (1903), gebruikt Pascoe, die 20 jaar voor een Amerikaanse uitgever werkte, en die zich in zijn boek over Londen ook tot een Amerikaans publiek richtte, het woord “store” in min of meer dezelfde betekenis als “shop”. Deze editie heeft een apart hoofdstukje, getiteld “Some other Shops and Stores” (pp. 508 ff.): “To a bookish man, the more interesting of London’s shops are those of the booksellers. Among the number of these, the store which makes a show of very choice and rare books (…) will be found the most interesting of any.A second glance of the contents of the windows of Robson & Co.’s store, 23, Coventry Street, Piccadilly, will probably act as an invitation to walk within (…).

N.B. In het Nederlands kon ‘winkel’ voorheen ook ‘werkplaats’ betekenen.
In de Gids voor Reizigers door Nederland van P.H. Witkamp (1847) beschreef de auteur de “werkplaatsen der aritillerie” in Delft uit die tijd. Deze bestonden uit een ‘constructiewinkel (waarin een smederij), een draaijerij, timmermanswinkel,wagenmakerij, en een geweerwinkel, “allen van ruimen omvang en ten deele voorzien van belangrijke stoomwerktuigen” (p. 249).

5. (AmE) drugstore / (AmE) druggist :cf. chemist’s / pharmacy

6. ‘kringloopwinkel’: (BrE) charity shop, second-hand shop, Oxfam, Sally Anne; (AmE) second-hand store, thrift store, ValueVillage, goodwill (store)
N.B. (IrE) “thrift shop”

thrift shop
thrift shop (in Dublin, Ireland)
(AmE) thrift store
(AmE) thrift store
 

(AmE) Value Village

7. rommelmarkt

( BrE) jumble sale / (car) boot sale / (AmE) rummage sale, garage sale, yard sale, flea market

 

8. ‘stage’: vergelijk traineeship (voornamelijk in vocational training); (BrE) placement, work experience; (AmE) internship
(Zie OALD ‘internship’). In de OALD (9e edition) wordt ’traineeship’ niet genoemd (!)

 9. hire, loan, lend, lease, rent, let
uitlenen = (BrE) lend* = (AmE) loan, lend*
Opmerking uit Garner’s Dictionary of Legal Usage (3e editie, 2011):
“[AmE loan as a verb] is considered permissable when used as a verb denoting the lending of money (as distinguished from the lending of articles).”
huurder = (BrE) hirer*, leaseholder*  = (AmE) lessee
Opmerking uit Garner’s Dictionary of Legal Usage (3e editie, 2011) m.b.t. (BrE) leaseholder & (AmE) lessee:
“Both terms are used in both speech communities – for example, leaseholder is fairly common in American oil- and gas cases – but leaseholder is the more general term in BrE, lessee the more general term in AmE.”
(ver)huren = (BrE) hire (out) / (BrE) let / lease (out) / rent (out)
te huur (onroerend goed) = (BrE) to let = (AmE) for rent

huurkoop
(BrE) hire purchase (agreement)
(AmE ook:) installment plan, time payment (plan), rent-to-own contract/plan/agreement, lease-to-own contract/plan/afgreement, lease purchase contract/agreement

op afbetaling kopen
(BrE) buy by instalments
(AmE) buy on installments, buy on a time payment plan, buy on time

Voorbeelden (AmE) buy on timebuy on the installment plan  / etc. = op afbetaling kopen, etc.:
– “the thing bought on time was a thing you did not own and for which you were in debt. (John Steibeck, East of Eden)
– “How are they purchased?” – “On time, just like an automobile. It’s like paying rent.” (John Steinbeck, Travels with Charley)
it is on the installment plan (John D. MacDonald, One Freaful Yellow Eye, chapter 8)
time payments (John D. MacDonald, A Deadly Shade of Gold, chapter 16)
You couldn’t buy shoes on time. (John D. MacDonald, April Evil, chapter 1)

rent / hire / let
– You can hire something for a short period of time (BrE only), but rent something for a longer period (…).
– In NAmE, rent is always used. It is sometimes now used in BrE instead of hire, too.
– The owners of a thing can hire it out for a short period : (BrE) Do you hire out bikes? Or they can rent (out) / let (out) a building, etc. (…)
– Outside a building you could see: (BrE) To let x (especially NAmE) For rent.
– To hire can also mean to employ somebody, especially in NAmE.
– The amount of money that you pay to rent something is rent or rental (more formal). When you hire something you pay a hire charge (BrE). On a sign outside a shop you might see: (BrE) Bikes for hire.

10. Vergelijk offer/bid/tender/quotation
(AmE) invitation to bid / advertisement for bids / request for proposals / RFP = aanbesteding
Vgl: bid form / bidding documents / bid documents

11. director / officer
(AmE) officer (= executive officer = executive) = (BrE) Managing Director
(AmE) director = “outside director” = “non-exective director“= niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur: beleidsbepalend, vgl. Ned. ‘commissaris’
Omdat een uitvoerend directeur in AmE meestal Executive Officer (i.p.v. Director) wordt genoemd, verwijst (AmE) Director bijna automatisch naar een toezichthoudende (non-executive) directeur. De toevoeging Non-Executive is dan overbodig. Wel kent het Amerikaans- Engels de meer expliciete aanduiding “outside director” voor een lid van de Raad van Commissarissen.

Voorbeelden (AmE) director / (AmE) officer
:
[T]he outside directors brought in Tadeusz Krysinski as CEO, the first person ever to advance above the level of vice-president who was not homegrown. (Scott Turow, Pleading Guilty, chapter 5)
Mattiece is neither an officer nor director of any. (John Grisham, Pelican Brief, chapter 19)
Like the cops said, it’s a limited partnership. The stuff was filed a little over a year ago. Shows your Mr. Metz as the general partner. Nick shows up as one of the officers. (Steve Martini, The Arraignment, chapter 10)
– “Your Honor, as you know, the victim in this case was the chief executive officer and chairperson of the board of directors of my client company Isotenics. (…)” (Steve Martini, Double Tap, chapter 26)
I bought it in the name of a corporation and signed the papers (…) as an officer. (David Baldacci, Saving Faith)
My title is managing director. (…) Bullock is a director, one title below me. We also have an associate. You’ll be a vice president, the title between director and associate. (Stephen Frey, The Insider, chapter 1)

In BrE worden de directeuren met een uitvoerende taak  soms ook wel Executive Directors of (net als in AmE) Executive Officers genoemd. De toezichthoudende directeuren heten dan (BrE) Non-Executive Directors.

Angelsaksische (Amerikaanse en Britse) bedrijven hebben een enkel-laagse (=single-tier) Raad van Bestuur (= Board of Directors), zonder daarbij nog een aparte Raad van Commissarissen (= Board of Supervisory Directors / Board of Supervisors) zoals bijv. Nederlandse bedrijven die wél hebben.

In de (BrE/AmE) Board of Directors zitten zowel uitvoerende directeuren, die deel uitmaken van het dagelijks bestuur (= the executive management, executive board, of kortweg: the executive) als toezichthoudende, beleidsbepalende en –controlerende  (= non-executive) directeuren.
(BrE) Director of/for  … = (AmE) Vice-President, VP , Senior Vice-President, Executive Officer
Voorbeelden:
(BrE) (Executive) Director for Asia/Pacific/Japan = (AmE) (Senior) Vice-President for Asia/Pacific/Japan
(BrE) Finance Director / Director of Finance = (AmE) Chief Financial Officer
(BrE) Managing Director = (AmE) Chief Executive Officer, CEO*

12. (BrE) Monopolies and Mergers Commission / (BrE) Competition Commission / (BrE) Office of Fair Trading / (AmE) Federal Trade Commission / (CanE) Competition Tribunal

13. bedrijf (oprichten) = company / corporation / firm / enterprise / undertaking / entity
(BrE) company = vennootschap, besloten of naamloos (Ltd / Plc), waarvan de oprichtingsakte en statuten zijn geregistreerd bij het
Companies House.
(AmE) company = een bedrijf, meestal een vennootschap, met de afkorting Inc. achter de bedrijfsnaam, voor zowel besloten als naamloze vennootschappen. Het registreren van een rechtspersoon (bedrijf) gebeurt in de Verenigde Staten bij de Secretary of State van elke staat waar men actief is. Zie ook de info onder Secretary of State en onder de voetnoot bij Kamer van Koophandel (noot 3 hierboven).

Het onderscheid qua aanduiding (afkorting) tussen BV en NV of het Britse Ltd en Plc bestaat in de VS niet. Het onderscheid wordt gevormd doordat een beursgenoteerde vennootschap (in het Nederlands dus een NV) in de VS zich moet laten registreren bij het de Securities and Exchange Commission (SEC). Een Amerikaanse registered company moet aan de strenge accountantsregels van het SEC voldoen.

Publicly held company  = (Ned.) naamloos vennootschap, NV
Privately held company = (Ned.) besloten vennootschap, BV

(BrE) corporation = (1) grote vennootschap, die is geregistreerd in de Register of Companies; (2) gemeentelijke apparaat/organisatie/bestuur
(AmE) corporation =  vennootschap (an incorporated company), al dan niet beursgenoteerd: Inc.
Tijdens zijn bezichtiging van het “factory system” in het Amerikaanse stadje Lowell in 1842, noteerde Charles Dickens deze specifiek Amerikaanse betekenis al: “There are several factories in Lowell, each of which belongs to what we should term a Company of Proprietors, but what they call in America a Corporation.” (American Notes, hoofdstuk 4)

Voorbeelden (AmE) corporation = (AmE) company:
– Each of the four was the CEO of a large public corporation. Each corporation was in the Fortune 500, each was traded on the NYSE. The smallest had sales last year of six hundred million, the largest, four billion. Each had record profits, large dividends, happy stockholders, and CEO’s who earned millions for their performances. (John Grisham, Runaway Jury, chapter 2)
– a public company, traded on NASDAQ. You’ve probably heard of it. I’m Vice President for Operations’ for SuperHouse, Ben here is regional VP. (John Grisham, Runaway Jury, chapter 9)
a privately held company (Grisham, The Associate)

(BrE) firm (= small- or medium-sized company) = (AmE & BrE) business (ook dienstverlenend), company (meestal industrieel), meestal voor een middelgroot of klein bedrijf , zowel dienstverlenend als industrieel (bijvoorbeeld: manufacturing firm, shipping firm, engineering firm).
(AmE) firm: dienstverlenend, kantoorhoudend bedrijf (law firm, accountants firm, architects firm, medical firm, recruiting firm, advertising firm, etc.)
Vergelijk (BrE) firm met het Nederlandse ‘firma’ (= soort maatschap waarbij de partners hoofdelijke aansprakelijk blijven), en (AmE) corporation = (Ned.) BV of NV, een vennootschap zonder hoofdelijk aansprakelijkheid.

(BrE/AmE) undertaking = onderneming (a business / enterprise), een wettelijke term voor alle soorten bedrijven met winstoogmerk: vennootschap (company), maatschap (partnership), unincorporated association, etc.

Voorbeeld (AmE) undertaking = onderneming / to undertake = (ook) aannemen:
– I am informed of the recent activities of my sons. I am not pleased with their undertaking. (Steve Martini, The Arraignment, chapter 31)
the renovation was undertaken by your firm (David Baldacci, The Collectors)

entity = (voorheen) enterprise: de term die in de Internationaal Financial Reporting Standards (IFRS) wordt gebruikt voor elk soort bedrijf (maatschap, firma, vennotschap, etc.)
legal entity = rechtspersoon (natural entity = natuurlijk persoon)

Amerikaanse bedrijfsstructuren, rechtspersonen:
(AmE) Inc (Incorporated) = (BrE) Plc, plc, PLC (= public limited company)
(AmE) LLC (limited liability company) = (BrE) Ltd (= limited liability company)
(AmE) LLP (Limited liability partnership), in een aantal staten van de VS = maatschap (met beperkte aansprakelijkheid voor de partners zoals advocaten, artsen, adviseurs, architecten en accountants. Vergelijk general partnership (maatschap waarbij elke partner hoofdelijk aansprakelijk is).

Zie bijvoorbeeld de website met bedrijfsinfo van de staat Texas:

oprichten (een bedrijf …):
to form a partnership / to form a company / to form a corporation / to incorporate a company (John Grisham, The Firm)
a corporation organized in 1973 (John Grisham, Street Lawyer)
corporate formations / formation documents / article of incorporation (Steve Martini, The Arraignment)
the documents of incorporation / to create a corporation / the corporation formation (Steve Martini, Critical Mass)

een lege BV = (AmE) a straw company

14. insider
BrE: iemand met ingewijde bedrijfskennis
AmE: (1) director (2) (executive) officer, (3) grootaandeelhouder (>10%)

15. controller
BrE: financiële controller van een bedrijf (person who controls e.g. the finances of a company)
AmE: hoofdaccountant van een bedrijf (chief accountant of a company)

16. Blue Book
BrE: jaarrapport met statistieken m.b.t. persoonlijke inkomens en uitgaven
AmE: Federal Reserve document

17. (BrE) pound shop / (AmE) dime store / five-and-dime store / dollar store / variety store
Oorspronkelijk vergelijkbaar met de vroegere “eenheidsprijzenwinkel” (Hema) in Nederland.
Veelvoorkomende Amerikaanse dollar stores zijn “Family Dollar” en “Dollar Tree”.
(N.B. “Dollar General” is géén dollar store)

Voorbeeld (AmE) five-and-dime: zie Scott Turow, Personal Injuries

(BrE) pound shop

(AmE) dime store

(AmE) dime store

(AmE) dollar store

(AmE) dollar store

18. non-profit (zonder winstoogmerk) / not-for-profit
Opmerking uit Garner’s Dictionary of Legal usage (3e editie, 2011):
“Not-for-profit is increasingly used in AmE for greater accuracy: nonprofit corporation misleadingly suggests that the corporation makes no profits.”

Voorbeeld (BrE) not-for-profit:
Cochrane is an international network with headquarters in the UK, a registered not-for-profit organization (…). (www.cochrane.org)

19. Externe links
functiebenamingen / beroepenlijst:
U.K. job titles (BrE): link
U.S. job titles, U.S. Department of Labor: link
Canadian job titles, (CanE) National Occupational Classification 2006: link
Consumentenbond: link
(BrE) National Consumer Council, NCC: link
(AmE) Better Business Bureau: link
Nederlandse Mededingingsautoriteit, NMa: link
Competition Commission: link
Federal Trade Commission: link

20. arbeidsbureau
The BBI Combinatory Dictionary of English (3e editie 2009) geeft de volgende Usage Note:
“The BE terms employment exchange and labour exchange have been largely superceded by employment office and job Centre/Jobcentre.”

21. merchant
(BrE) merchant = handelaar, koopman = (IntE) trader (voornamelijk op de internationale markten)
(BrE algemeen / tegenwoordig spraakgebruik / informeel  / ook figuurlijk, met negatieve connotatie) merchant = iemand die … verkoopt, iemand die in …. handelt, iemand die leeft van …, iemand die kikt op …, “specialist” . Vergelijk “trafficker“. Voorbeelden: a merchant of lies, a gossip merchant, a speed merchant, a merchant of doom and gloom, …. (zie ook Merriam Webster link, Cambridge Dictionary link)
(AmE) merchant = winkelier, middenstander, detailhandelaar = (IntE/BrE usually) retailer

Opmerkingen:
1. (Common English, historically) merchant: vroeger/historisch was merchant de gangbare term voor alle handelaren en kooplieden.
2.Merchant of love is de titel van een liedje uit 2018 van Joan Armatrading (afkomstig uit de voormalige Britse kolonie Saint Kitts) over de frustratie van onoprechte liefde, en de zoektocht naar iemand die de ware liefde kan bieden: “Someone help me / find the merchant of love / selling heaven here on earth”2. (Common English: Merchant of love:  de titel van een liedje van Joan Armatrading [from the former British Carribean island Saint Kitts] over de frustratie van onoprechte liefde, en de zoektocht naar iemand die de ware liefde kan bieden: “Someone help me / find the merchant of love / selling heaven here on earth”

Voorbeeld (AmE) merchant = winkelier, middenstander, detailhandelaar:
Did you purchase anything? Food, gasoline? Perhaps a merchant who might remember you around the time that she died?” (Steve Martini, The Judge, chapter 7)
A pharmacy, a discount store, a few other retail merchants. (John Grisham, The Appeal, chapter 36)
Merchants – from the owners of the hardware store and the sporting goods store and the two gas stations to the local pharmacist – needed a boom summer to support them through the winter. > … [Dit is de Britse betekenis; de Amerikaanse betekenis is hier: “Middenstanders / De [plaatselijke] middenstand / Plaatselijke ondernemers” … (Peter Benchley, Jaws, 1974, vertaald door A.M. Braunet, chapter 3)

22.  eigendom, eigendomsakte, op naam van = title / title deed / take title to / titled in
Voorbeelden (AmE/IntE) title = eigendom
–  a used Saab, titled in both names (John Grisham, The Appeal, chapter 27)
She was a registered Democrat with two campaign stickers on the rear bumper of her 2004 Nissan, which was titled in her name(John Grisham, The Associate, chapter 15)
the vehicle was titled to one John McAvoy = stond op naam van ….  (John Grisham, The Associate)
A real estate secretary for a large law firm was busy checking a land title in the office of the Chancery Clerk when she overheard the latest Patrick report. (John Grisham The Partner, chapter 42)
A North Carolina car title is issued to (…) (John Grisham, The Racketeer, chapter 13)
The preliminary inventory shows (..) a bill of sale and a title for the Hummer. (John Grisham, The Racketeer, chapter 13)
The title was in Evan’s name. (Scott Turow, Identical, chapter 14/15/16?)
a title search at the county clerk’s office. (John Steinbeck, The Winter of Our Discontent)

23. klein bedrijf, zelfstandige zonder personeel, eenmansbedrijf
– (AmE) mom-and pop firm, a mom-and-pop fruit stand / a mom-and-pop outfit (Grisham, Runaway Jury), low-rent mom-and-pop operations (Baldacci, Camel Club)
– (AmE) boutique firm, a boutique hotel,
– a boutique investment banking firm (Stephen Frey, The Insider, chapter 1)
– (AmE) ham-and-egg lawyer

– (AmE) a ham-and-egger (Grisham, Turow)
– (AmE) a ham operator (Turow)

– (IntE) sole practitioner
– (IntE) sole trader
– (AmE) sole proprietor
– (BrE) one-man business
–  (amE) a solo practice

24. gedwongen verkoop / bankbeslag / hypothecaire executie / executieverkoop / executoriale verkoop (zie ook finance, note 35)
(BrE m.b.t. zowel roerende als onroerende goederen / woningen, meestal:) repossession* / repossession sale*
(AmE m.b.t. onroerend goed, zoals woningen, meestal: ) foreclosure* / foreclosure sale*  (soms ook in BrE)
(AmE m.b.t. roerende goederen, zoals auto’s, meestal:) repossession, repo sale

Voorbeelden (AmE) foreclose / foreclosure:
– the bank would foreclose on the property (John Grisham, The Appeal)
– collection and foreclosure proceedings (John Grisham, The Apeal)

Voorbeelden (AmE) repossess / repossession:
They (…) send acollector to our door to repossess something (Stephen Frey, The Day Trader, chapter 5/6)

25. baaldag / een baaldag opnemen
(BrE) duvet day
(AmE) personal day

BrE) throw a sickie
(AmE) pull a sickie

Voorbeeld AmE) personal day:
– don’t we get a few personal days a year? (John Grisham, The Associate, chapter 28)
– take a personl day, or two. ((John Grisham, Gray Mountain, chapter 30)

26. CAO / volgens de CAO betaald krijgen
CAO = collective bargaining agreement = (AmE) union scale
(AmE) be paid the scale /  be paid (union) scaleop CAO-niveau, volgens de CAO betaald krijgen

Voorbeeld (AmE) at union scale:
– thousands of hours at union scale  (John Grisham, The Partner) 

27. detachering, overplaatsing
(BrE) secondment, temporary transfer*
(AmE) posting, reassignment, temporary transfer*, lateral transfer

Voorbeeld (AmE) lateral transfer:
– She was leaving the firm, a nice lateral transfer to a better life in downtown Providence. (John Grisham, The Associate, chapter 41)
The offer of a lateral transfer. (Michael Crichton, Disclosure, page 162, Arrow Books)

Voorbeeld (AmE) detail out:
– Were you detailed out there by Kindle county? (Scott Turow, Identical, chapter 4)

28. sollicitatie-/beroepsvaardigheden
– people skills = contactuele vaardigheden
interpersonl skills = contactuele vaardigheden
– personable = sympathiek

29. ontslag / ontslagbriefje / afvloeien / afvloeiingsregeling / schorsing / met (gedwongen) verlof / etc.
Voorbeeld (AmE) get / give sb. the pink slip:
A law firm down the street had just given pink slips to thirty-five associates (…). (John Grisham, The King of Torts, chapter 21)
At first they planned to do the pink slip thing. (John Grisham, Gray Mountain, chapter 1)

Voorbeeld (AmE) layoff:
– John Grisham, Gray Mountain, chapter 2

Voorbeeld (AmE) administrative leave:
Harold was put on administrative leave. (Steve Martini, Double Tap)

30. anciënniteit / dienstjaren/ rang
Voorbeeld (AmE) seniority / rank:
– …. without losing seniority (John Grisham, Gray Mountain, chapter 1)
– get your old job back without losing rank (John Grisham, Gray Mountain, chapter 3)

the ranking member of the commission = vice-voorzitter van de commissie

31. fabriek: factory, plant, mill / works
Voorbeeld (AmE) plant =  (1) fabriek / (2) installatie:
an auto plant (Elmore Leonard)
a chemical plant

32. job titles / beroepen
traffic /transport
(AmE) meter maid = parkeerwachter = (BrE/IrE) traffic warden = (AusE/NzlE) parking officer/inspector =  (IntE) parking enforcement officer
(AmE) parking (lot) attendant = (bijv. in Elmore Leonard, The Hunted, chapters 14 & 15)
(AmE) automotive engineer = auto mechanic = (Ned) automonteur (bijv. in Elmore Leonard, Gold Coast, chapter 1)
(AmE) motorman = (Ned) bestuurder van tram of metro

Voorbeeld (AmE):
He looks at the rear tire, it’s been chalked by the meter maid. (Steve Martini, Prime Witness, chapter 6)
The women were a crane operator, automotive engineer, realty executive, homemaker, attorney, waitress, interior decorator and city assessor. (Elmore Leonard, City Primeval, chapter 12)
a retired auto mechanic (Steve Martini, The Simeon Chamber, chapter 6)
They were motormen, you know.  (Elmore Leonard, Glitz, chapter 10)
Jack passed a streetcar clanging along the median. (…) [T]he motorman would flip the seatbacks, walk to the other end of the car, and drive it downtown to Canal. (..) Roy was asking the driver to see his operator’s license (…). (Elmore Leonard, Bandits, chapter 9)

education/school / university:
(AmE) principal = (BrE) headmaster = (IntE) head of school = (Ned) schoolhoofd, rector
(AmE) superintendent = schoolinspecteur
(AmE) Chancellor = (BrE) Vice-Chancellor = (Ned) rector-magnificus (zie ook Education, note 20)
(AmE) dean
(AmE) assistant dean
(AmE) professor
(AmE) Associate Professor

Voorbeelden (AmE):
– I swiped a weather vane off the top of the school, and he reported me to the principal. (Nanct Taylor Rosenberg, Trial by Fire, chapter 2)
There was a call from the man who was superintendent of the Orange County School District (…). (Nancy Taylor Rosenberg, Interest of Justice, chapter 14)
the assistant dean for Student Affairs from the university. (Steve Martini, Prime Witness, chapter 22)
It seems the funds for new equipment in the department somehow found their way into rosewood paneling for the Chancellor’s office (…). (Steve Martini, Prime Witness, chapter 24)

entertainment/hotel/restaurant:
(AmE) emcee = (IntE) MC / master of cereonies = (Ned) (1) ceremoniemeester, gastheer , (2) TV presentator, quizmaster, etc.
(AmE) busboy = (Ned) hulpkelner
(AmE) bellboy / bellhop / bellman = (Ned) piccolo
(AmE) maître d’ = (BrE) head waiter =  (Ned) (1) (hoofd)kelner, eerste kelner, ober (2) hotelmanager
(AmE ook) maître d’ = hotelmanager
(AmE) desk clerk = (BrE) receptionist = (Ned) receptionist(e)
(AmE) server = (IntE) waiter/waitress = (Ned) serveerster, ober

Voorbeelden (AmE):
– Randy was talking to his little maître d’ at the end of the bar near the entrance. > Randy stond aan het eind van de bar met zijn kleine maître d’hotel te praten. (Elmore Leonard, Pagan Babies, chapter 15, vertaald door Theo Horsten als ‘Onder Heidenen’)
– Johnny had his hand in the air to bring the maître d’ over. > Johnny had zijn hand opgestoken om de aandacht van de maître d’hotel te trekken. (Elmore Leonard, Freaky Deaky, chapter 16)
– he went over to the dark-haired maître d’, peeled a bill from the roll, and handed it to him. (Elmore Leonard, Pronto, chapter 27)
He had enough money to be on a first-name basis with the maître d’. (Steven Martini, The List, chapter 7)
He believed he looked like a middle-aged busboy. (Elmore Leonard, Stick, chapter 19)
The Guy’s a busboy at Chuck and Harold’s. (Elmore Leonard, Rum Punch, chapter 2)
She (…) followed the bellman with her bag upstairs to her room (…). (Steve Martini, The List, chapter 10)
– [T]hey headed out the door, followed by Harold the thirty-eight-caliber bellboy. (Steve Martini, The List, chapter 16)
.[A] bellman wheeled up with a cart to the trunk of the taxi (…). (Steve Martini, The List, chapter 23)
– A bellman came out, lifted the bag and tote from the trunk. (Elmore Leonard, Stick, chapter 21)
The bellboy (…) actually rang a bell as he paged and carried the guest’s name on a square of blackboard. (Elmore Leonard, The Hunted, chapter 8)
– The one that’s emceed by my good friend Wink Martindale (…). (Elmore Leonard, Stick, chapter 19)
– …. a white emcee … (Elmore Leonard, Mr. Paradise, chapter 23)
They didn’t have a name until the M.C. asked what they were called. (Elmore Leonard, Be Cool, chapter 6)
– [He] looked at the desk clerk who stood composed, almost indifferent. (Elmore Leonard, Be Cool, chapter 6)
Teddy had (..) asked the desk clerk if Mr. Mora was in his room. (Elmore Leonard, Glitz, chapter 16)

in and around the house:
(AmE) houseman = (IntE/Ned) butler, huisknecht, ‘huisman’ (zie ook: same word, note 69)
(AmE) homemaker = (IntE) housewife = (Ned) huisvrouw
(AmE) janitor = (AmE sometimes) custodian = (Ned) schoonmaker/schoonmaakster

Voorbeelden (AmE):
I’m just the housewife – I mean a homemaker, officer. I play tennis and meet my lover at motels. (Elmore Leonard, Be Cool, chapter 21)
– “I thought at first it might be Miguel,” Karen said. “My houseman.” – “You have a houseman?”- “Miguel does everything, cleans the house, takes care of the outside (…).” (Elmore Leonard, Get Shorty, chapter 2)
He came by one day asking to do the yard work and I hired him as my houseman. (Elmore Leonard, Get Shorty, chapter 21)
A moment later a house-man in a white linen coat opened the door. (Steve Martini, The List, chapter 23)
Maybe the janitor was inside cleaning. (Steve Martini, Critical Mass, chapter 17)
A team of janitors have completed their chores on this floor (…). (Steve Martini, The Judge, chapter 32)
– … a four-dollar-and-thirty-cent-an-hour janitor (Steve Martini, Compelling Evidence, chapter 30)
– We bought a janitor’s pass to the back door. Harry has slipped one of the custodians fifty bucks. He calls the man on his cell phone (…) and the man plays doorman (…). The janitor is waiting for us a the door. (Steve Martini, Double Tap, chapter 13)

finance / banking / insurance:
(AmE also:) (bank)teller = (BrE) cashier* = (Ned) (bank)kassier
(AmE) claims investigator = (AmE) (insurance) adjuster = schade-expert
(AmE) appraiser = (Ned) taxateur

Voorbeelden (AmE):
… four cashier windows but only one ovupied by a teller... (Elmore Leonard, The Hot Kid, chapter 13)

– Three years I worked for an Insurance company as a claims investigator. (Elmore Leonard, Freaky Deaky, chapter 3)
The adjuster is still tallying the damage to my house. (Steve Martini, The Judge, chapter 19)
Nick (…) looks at me with the (…) expression [of] an appraiser who
’s being told the diamond ring he just told me to buy is melting ice. (Steve Martini, The Arraignment, chapter 3)

retail / shopping:
(AmE) (sales) clerk / saleswoman / (BrE) shop assistant
(AmE) cashier = (AmE) check-out clerk = (AmE informal) checker = (Ned) caissière
(AmE) go-for = (IntE) gofer = (BrE) dogsbody = (Ned) loopjongen

Voorbeeld (AmE):
– In his own way Henderson is Claude’s go-for, though he doesn’t seem to mind his role. (Steve Martini, Prime Witness, chapter 1)
She was a check-out girl in a supermarket. (Elmore Leonard, Glitz, chapter 19)
– Sam and Jake didn’t waste time but headed for the clerk‘s  counter at the back of the store.  (Steve Martini, The Simeon Chamber, chapter 6)

management /administration:
(AmE) administrator = (Ned) manager, directeur (met name in het openbaar stuur, en van dienstverlenende en semi-overheidsinstellingen zoals, scholen, gevangenissen, ziekenhuizen)

Voorbeelden (AmE):
– His expertise rested in the fact that he was an excellent administrator and had managed to obtain a master’s degree in business as well as computer science. (Nancy Taylor Rosenberg, Buried Evidence, chapter 23)
– Tommy Donovan president, chairman of the board. But a figurehead more than he was an adminsitrator.  (Elmore Leonard, Glitz, chapter 7)

office / clerical work
(AmE) clerk

law/police:
(AmE) patrolman = (Ned) politieagent bijv. in Elmore Leonard, The Switch, chapter 17)
(AmE) trail attorney = (BrE) barrister = (Ned) strafpleiter, advocaat
(AmE) bailiff = (Ned) parketwachter (zie ook ‘law’ note 37)

(AmE) court clerk
(AmE) marshal
(AmE) (prison/jail) guard = (AmE) jailer = (Ned) cipier
(AmE) warden = (Ned) gevangenisdirecteur
(AmE informal) repo man = repossession man = recovery agent = (een taak vaak uitgeoefend door BrE) marshal = (Ned) incassomedewerker, ‘repoman’
(AmE) process server = (een taak vaak uitgeoefend door AmE) marshal (of een) sheriff = (BrE) bailiff
(AmE) notary public = (BrE ongeveer) Commisioner for oaths, (een taak vaak uitgeoefend door BrE) solicitor

Voorbeelden (AmE):
– Judge Radovich emerges, announced by the bailiff. (Steve Martini, The Judge, chapter 11)
the bailiff was calling for everyone to rise for the Honorable Van Rawlins. (Tim Greene, The Letter of the Law, chapter 10)
We could demand that hey be sequestered (…) with bailiffs to watch over them (…) [W]e are admitted to the courtrom by the bailiff inside. (Steve Martini, The Jury, chapter 12)
I don’t serve subpoenas. I have a process server who does that. (…) [I]f I had anything, I’d be here with a sheriff and a summons. (Steve Martini, The Attorney, chpter 4)
Harry has called the process servers in Washington and told them to try again.  (Steve Martini, Double Tap, chapter 15)
– I’m just a jailer.
(Nancy Taylor Rosenberg, Interest of Justice, chapter 1)
– It was a minimum-security institution and he was a frequent caller, a friend of the warden.
(Nancy Taylor Rosenberg, Mitigating Circumstances, chapter 42)
– Now, he said, repo men were called recovery agents
(…). (Elmore Leonard, Riding the Rap, chapter 6)

politics / public life:
civil servant / civil service employee

construction / technology:
– (AmE) finish carpenter = (Ned) schrijnwerker?)

Voorbeeld (AmE):
– Frank is a finish carpenter. (Steve Martini, The Jury, chapter 8)

housing / real estate:
(AmE) real estate agent / realtor / real estate broker = (BrE) estate agent

Voorbeeld (AmE):
I’ll have to call the real estate agent. Lily spoke with the realtor (…). (Nancy Taylor Rosenberg, Mitigating Circumstances, chapter 37)
– … a real estate broker …. (Steve Martini, Compelling Evidence, chapter 6)

agriculture / gardening / nature:
(AmE) yardman = (Ned) tuinman
– It made Raylan think of her property so overgrown and was about to ask if she’d hired a yardman (…)
(Elmore Leonard, Riding the Rap, chapter 6)

medical professions/hospital:
(AmE) family physician = (AmE) family doctor = (IntE) GP, General Practitioner = (Ned) huisarts
(AmE) paramedic = (Ned) ambulancebroeder/-zuster (zie ook: emergency medical technician, EMT)
(AmE) emergency medical technician (EMT) (bijv. in Steve Martini, Critical Mass, chapter 13) = (AmE) paramedic = (AmE ook:) first responder / emergency response providers / initial responding officer
(AmE) X-ray technician (bijv. in Elmore Leonard, Rum Punch, chapter 26) = (IntE) radiologist / radiographer = (Ned) radioloog / röntgenoloog
(AmE) mortician = (IntE) undertaker / funeral director = (Ned) begrafenisondernemer
(AmE) intern= (BrE) houseman / house officer (zie ook ‘same word’ note 69, en ‘health’ note 3) = (Ned) co-assistent
(AmE) resident = (AmE) medical resident student = (BrE) registrar / junior doctor (‘health’ note 3) = (Ned) arts-assistent
(AmE) coroner / medical examiner = lijkschouwer, patholoog-anatoom

Voorbeelden (AmE):
Leo was the last of Mullen & Sons, Funeral Directors (…). Jack said (…), “You should never have been an undertaker.” And Leo said, “Now you tell me.” (…) Leo (…) was trying to get me to be a mortician even back then. (Elmore Leonard, Bandits, chapters 1 and 2)
Rahm is a medical resident student at the university. Six days a week he works at the county hospital. (Steve Martini, The Attorney, chapter 28)
One of the EMTs checks the bandage on my arm. (Steve Martini, The Attorney, chapter 22)
Dr. Robin Rubin is (…) employed by the medical examiner, the coroner of San Diego County.  (Steve Martini, Double Tap, chapter 21)

33. slang words & colloquialisms:

Ned. BrE AmE
bedrieger, oplichter twicer double dealer, scam
“goedkoop”, kitsjerig ——

tacky

stakingsbreker blackleg scab
verpatsen flog —–

(iemand) de zak geven,
de laan uitsturen

sack, give the chop, give the bird, give sb. one’s cards

fire*, can, give the pink slip, give one’s walking papers

de zak krijgen be sacked, get the chop, get the bird, get/collect one’s cards be/get fired*, get the gate, get the pink slip, get one’s walking papers, get the hook
zwarthandelaar (toegangskaartjes) ticket tout scalper
stakingsbreker blackleg scab
hamsteren ——- sock away

aftroggelen, afsnoepen, bietsen

cadge (a cigarette, etc) bum sth off sb
proletarisch winkelen get sth that fell off the back of a lorry get sth on a five-finger discount
zaakje, handel, negotie dodge racket
ruilen (algemeen: swap) swop trade
nachtdienst (draaien/werken)   work the graveyard  (bijv. Steve Martini, Double Tap)

Zie ook selectie uit de Longman Business English Dictionary (2007, 2e editie): link

The above information is under constant review. For comments, please contact: info@vertaalbureaus.bi