Politics, society & public services                 (>>> politics voca)    (>>> general menu)

Notes:

1. De bevoegdheden van het Britse Home Office zijn anders dan van het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken. In 2007 is er uit een onderafdeling van dit ministerie, the Department for Constitutional Affairs, een afzonderlijk Ministry of Justice gevormd.

Het Amerikaanse Department of the Interior heeft zeer beperkte bevoegdheden: m.b.t. reservaten, etc.

 

In de VS zijn de meeste bevoegdheden gedelegeerd naar het niveau van de afzonderlijke staten, waar de functie van ‘minister van Binnenlandse Zaken’ wordt bekleed door de Secretary of State (in sommige staten: Lieutenant Governor, zie note 3 hieronder). (Vergelijk de manier waarop in Canada de functie van de Minister van Onderwijs is gedecentraliseerd naar het niveau van de Provinces.)

 

(BrE) Home Secretary (= Minister van Binnenlandse Zaken ≠ (AusE) Home Secretary (= Secretaris-Generaal van het Ministerie: i.e. the Permanent Secretary, or the senior civil servant, at the Home Ministry of that country, as in India).

N.B.  (BrE) Secretary for Defence / etc. = (AmE) Secretary of Defense / etc.

back to -->>voca

 

2. minister / staatssecretaris / secretaris-generaal (op een ministerie)

(BrE) Secretary of State = Minister (van nationale regering)

De Britse regering kent 3 ministeriele niveaus:

1. (BrE) Secretary of State (bijv. Secretary of State for Foreign Affairs - Foreign Secretary; Secretary of State for Defence = Defence Secretary

2. (BrE) Minister of State = een lagere regeringsfunctie; zit niet in het Kabinet; vergelijkbaar met de staatssecretaris in Nederland.

3. (BrE) Under-Secretary of State = de laagste ministeriële functie; formeel luidt de titel: "Parliamentary Under-Secretary of State"

Voorbeelden (wikipedia, 2013):

- "The Minister of State for the Armed Forces is a middle-ranking ministerial position, subordinate only to the Secretary of State for Defence".

- "The Minister for the Arts is a ministerial post, usually a low to middle-ranking minister to the much more senior Secretary of State, who runs the entire department and is ultimately responsible for the department's brief."

- "David Cameron appointed Ed Vaizey to the position of Minister for Culture, Communications and Creative Industries at parliamentary Under-Secretary of State level."

- "Financial Secretary to the Treasury is a junior Ministerial post in the British Treasury. (...) it is almost never a Cabinet office."

- "The Minister of State for Foreign Affairs is a junior ministerial position in the British government."

- "The Pariamentary Under-Secretary of State for Foreign Affairs has been a junior position in the British government since 1782, subordinate to both the Secretary of State for Foreign Affairs and since 1945 also to the Minister of State for Foreign Affairs."

Toelichting:

(BrE) Secretary of State = "a senior Minister"

(BrE) Minister of State = "a junior Minister", en wordt doorgaans als "minister" aangesproken

De Britse functie van Minister of State is pas in de loop van de 20e eeuw ontstaan; daarvóór waren er slechts twee ministeriële niveaus: Secretary of State en Under-Secretary of State.

(BrE) "Under-Secretary" is een politieke functie (aangesteld door de Prime Minister) en is daarom ook een "junior Minister"; maar met een lager salaris dan een Minister en een "laag politiek profiel". Hij/zij vervult een verbindingsfunctie tussen de parlementaire fractie van de regeringspartij(en) en het Ministerie.

"In the United Kingdom, Parliamentary Under-Secretary (...) is the third level of government minister, below Minister of State and Secretary of State (...). Not all departments have all three levels of minister." (wikipedia: link)

(BrE) Permanent Under-Secretary of State = vergelijkbaar met (Ned) secretaris-generaal, de hoogste ambtelijke (niet-politieke) functie binnen een ministerie.

De Amerikaans regering (Administration) kent 4 ministeriele niveaus:
1. (AmE) Secretary (bijv. Secretary of State = State Secretary = (Ned.) Minister van Buitenlandse Zaken; Secretary of Defense = Defense Secretary); heeft een plaats in het Kabinet, en is opgenomen in de volgorde van opvolging van de President; de hoogste in volgorde is de Secretary of State, die 4e in de lijn van opvolging is, na de Vice-President, de Speaker of the House, en de "President pro tempore of the Senate".

2. (AmE Deputy Secretary;

3. (AmE) Undersecretary

4. (AmE) Assistant Secretary

Toelichting:

(AmE) Secretary = (Ned) Minister

De functie van (AmE) Deputy Secretary komt het meest overeen met (Ned) staatssecretaris.

(AmE) Undersecretary = "a career government official , as opposed to a political appointee" (sinds 1972);

(AmE) Undersecretary is daarom enigszins vergelijkbaar met (Ned) secretaris-generaal en (BrE) Permanent Under-secretary of State, alhoewel er in de VS binnen één Ministerie ("Department") meerdere Undersecretaries zijn; het Amerikaanse State Department (Ministerie van Buitenlandse Zaken) telt in 2013 maar liefst 6 Undersecretaries.

N.B.

Before 1972, "Undersecretary" (also spelled "Under Secretary") signified the senior deputy to a cabinet Secretary, especially of State and Treasury. The Under Secretary would typically be a political appointee. The office of Under Secretary of State was replaced by the Deputy Secretary of State and the office of Under Secretary of the Treasury was replaced by the Deputy Secretary of the Treasury.

(zie: wikipedia link)

In de VS is de aanspreektitel "Minister" niet gangbaar, zoals dat wel het geval is in een "Westminster-model government" waarin het staatshoofd geen deel uitmaakt van het kabinet. Een Brits (en Nederlands) kabinetslid bestuurt het land als "minister" van de Koning of Koningin.

(CanE) Minister = Minister (op Kabinetsniveau); het Canadese Kabinet telt relatief veel ministers

(CanE) Foreign Minister = Minister van Buitenlandse Zaken.

(BrE/AmE) Department = Ministerie

(BrE) Ministry is een oude benaming; voorheen kwam ook de naam (BrE) Board voor.

Voorbeeld:

Het Britse Ministerie van Landbouw heette in de 19e eeuw "Board of Agriculture""

Vanaf 1919 heette het "Ministry of Agriculture, Fisheries and Food"

Vanaf 2002 werd het "Department for the Environment, Food, and Rural Affairs".

Het laatste Britse ministerie dat de naam "Board voerde was de Board of Trade voor het Ministerie van Economische Zaken, tot 1972.

 

Vertaaltips en dilemma's / wonderlijke vertalingen:

 

De beste vertaling voor "staatssecretaris" is "deputy minister" (o.a. gebruikt in The Financial Times) of "junior minister" (gebruikt in de UK).  (Gebruik hoofdletters wanneer het als titel voor de naam staat). De termen "deputy minister" of junior minister zijn goed van toepassing omdat ze goed binnen de staatsinrichting van een constitutionele monarchie passen, vergelijkbaar met het "Westminster-model".

 

"Undersecretary" of (BrE) Under-Secretary is ook een acceptabele vertaling, maar wellicht soms minder toepasselijk omdat het in het Verenigd Koninkrijk een lagere rang vertegenwoordigd (3e-rang), en bovendien omdat het in AmE sinds 1972 carrièrepolitici betreft.

 

Echt fout zijn de vertalingen "State Secretary" of "Secretary of State", die ten onrechte in belangrijke Nederlandse woordenboeken worden vermeld, en daardoor ook abusievelijk in de correspondentie van Nederlandse Ministeries zijn overgenomen. In Brits-Engels sprekende landen is het de hoogste ministeriële rang, en in Amerikaans-Engels sprekende landen is het, op federaal niveau, de Minister van Buitenlandse Zaken.     

 

N.B. Zowel de Amerikaanse New York Times als de Britse Fnancial Times hanteren de termen 'finance minister',' justice minister', 'energy minister' etc. (zonder hoofdletters) in de Nederlandse betekenis van 'minister' (kabinetslid), ongeacht het land waar deze vandaan komt, d.w.z. ongeacht of hij/zij uit een monarchie of republiek afkomstig is. Voor alle deelnemers aan een bijeenkomst van EU-ministers van financiën ('finance ministers', 'Germany's finance minister Wolfgang Schäuble') , voor de Braziliaanse minister van jusitie ('justice minister'), etc. (zie o.a. Financial Times en de New York Times van 16 juli 2015).

 

In het geval van de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken wordt hiervan afgeweken: (AmE) 'the foreign secretary', 'Secretary of State Kerry. Of, in het geval van een Amerikaanse staatssecretaris van buitenlandse zaken: Deputy Secretary of State Antony J. Blinken. Soms wordt dit in Amerikaanse media (zoals CNN) ook gedaan in het geval van andere minsiters van buitenlandse zaken zoals 'the British foreign secretary', en in bijv. The New York Times wordt in dit geval afwisselend gesproken wordt van bijv. (AmE) 'Russian foreign minister Lavrov', Philip Hammond, the British foreign secretary, 'UK Foreign Secretary Philip Hammond', die voorheen de functie van voorheen 'Defence Secretary'bekleedde: 'Defence Secretary Hammond'

 

3. In de VS is de Secretary of State de Minister van Buitenlandse Zaken. Deze wordt ook wel State Secretary genoemd.

De (AmE) Secretary of State is van oudsher, na de President, de Minister in de federale regering (administration) met de hoogste rang, en op staatsniveau is het, na de gouverneur, de belangrijkste bestuurder. H. W. Horwil gaf in Dictionary of American Usage (2e ed. repr. 1946) de volgende toelichting: "In America the Premier is the person who ranks first among members of the Cabinet; i.e. the Secretary of State, whose principal functions are those of a Foreign Minister." (p. xv) "The Department of State has always been the most important of the executive departments of the U.S. government. Its chief, called sometimes though loosely 'the American premier', is first among the cabinet officers." (p. 241)

De naam van het Department of State (= State Department) kan verklaard worden uit het feit dat het in 1789, als eerste federale ministerie, ook met allerlei binnenlandse functies was belast (beheer van de Munt, nationale census, etc.). De meeste binnenlandse verantwoordelijkheden werden na verloop van tijd aan nieuwe ministeries overgedragen. Nog steeds heeft het minsterie enkele symbolische binnenlandse verantwoordelijkheden. Het minsiterie beheert "the Great Seal", en de Secretary of State moet ook nog steeds een officieel ontslagdocument ontvangen wanneer de President of Vice-President zijn/haar functie wil neerleggen.

Daarnaast kent ook elke afzonderlijke staat een Secretary of State die de leiding heeft over het Department of State (in een aantal staten aangeduid met Office of the Secretary of State) dat verantwoordelijk is voor bijvoorbeeld het houden van verkiezingen, en waar zowel burgers als bedrijven informatie kunnen inwinnen (o.a. legalisaties, apostillestempels, registratie van namen). De functie combineert taken die in Nederland bij bijvoorbeeld het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de Burgerlijke Stand en de Kamers van Koophandel zijn ondergebracht. In het woordenboek van Van Dale wordt de functie vertaald met “referendaris, administrateur”. Dit geeft het belang en omvang van deze overheidsinstantie niet goed weer. Voor meer informatie over de functie van de Secretary of State in de verschillende Amerikaanse staten, zie de website van de National Association of Secretaries of State (NASS): link.

Een klein aantal staten (Alaska, Utah, Hawaii, en ook Dependencies zoals Guam, de Virgin Islands en Puerto Rico) heeft een Lieutenant Governor of, in het geval van Puerto Rico, een Secretario de Estado.

En in drie staten is het de Secretary of the Commonwealth (Virginia, Massachussets, en Pennsylvania).

N.B.

Officieren van justitie heten in Virginia "Commonwealth Attorney" (i.p.v. District Attorney of State Attorney). Maar Virginia wordt soms ook officieel als State aangeduid, o.a bijvoeglijk in "Virginia State Corporation Commission" en "Virginia State Police").

Hoewel Kentucky niet tot de oorspronkelijk 13 staten behoort (het scheidde zich in 1892 als staat af van Virginia nadat het in 1776 al een county van Virginia was geworden), noemt het zichzelf toch officieel de Commonwealth of Kentucky. Maar desondanks heeft Kentucky een Secretary of State, in plaats van een Secretary of the Commonwealth.

3b. Commonwealth

(AmE) Commonwealth:

Behalve Kentucky worden ook andere Amerikaanse staten regelmatig met de term Commonwealth aangeduid (hoewel niet in de grondwet of in de namen van officiële functies). Dit geldt voor zowel de oorspronkelijke 13 staten als latere staten. De staat Connecticut wordt in King's Handbook of the United States (1892) aangeduidt met "the little Commonwealth of Connecticut"en vermeldt dat "the Connecticut charter, adopted in 1839, was the earliest complete code of civil order written in America, and embodied for the first time the free represenattive plan which is still paramount in the States and the Republic. By its provisions, the people stood independent, and the supreme power was the Commonwealth. The colony received from King Charles II, in 1662, a liberal charter, giving it practuical self-government."

De Amerikaanse aanduiding Commonwealth had vóór de onafhankelijkheid in 1783 een speciale betekenis omdat het benadrukte dat het volk de hoogste macht heeft, en niet de Britse koning van wie ze hun Royal Charter hadden gekregen; sinds de onafhankelijkheid heeft het geen praktische betekenis meer.

In Modern American Usage (1935) schreef H.W. Horwill: "In [AmE] the term is applied to any of the several States individually, not to the whole country as a federal unit. Officially its use is restricted to the States of Massachussetts, Pennsylvania, Virginia, and Kentucky."

(BrE) Commonwealth (of Nations) = het (Britse) Gemenebest

Een groep samenwerkende landen (in totaal 53 in okt. 2013) die voorheen deel uitmaakten van het Britse Rijk, en nog steeds Engelstalig zijn. Er zijn daarnaast ook twee landen toegetreden die nooit tot de Britse kloniën hebben behoord, en ook niet Engelstalig zijn: n.l. Ruanda (2009) en Mozambique (1995). Slechts een beperkt aantal staten (het aantal was 16 in okt. 2013) erkent de Britse vorst als het formele staatshoofd ("head of state") en zijn dus formeel monarchieen. Een andere groep staten heeft een eigen monarch (5), en zijn dus onafhankelijke monarchieën. Daarnaast heeft een grote groep een eigen president, en zijn dus republieken (32). Zie wikipedia link.

 (BrE) Foreign Office                          (AmE) State Department

4. vakantie, vrije dagen

(BrE) holiday = (AmE) vacation = vakantie

(BrE) summer holiday = (AmE) summer vacation

(BrE) Christmas holiday = (AmE) Christmas vacation

Uitzondering:

(BrE) the long vacation = (BrE) the summer holiday = (AmE) summer vacation

(BrE) vacation: aan de universiteit en bij de rechtbank

The BBI Combinatory Dictionary of English (3e editie, 2009) geeft de volgende Usage Note:

"Soldiers and sailors go on leave or (esp. AE) on furlough; civilians go on holiday (BE) or on vacation (AE). British students go on holiday during the long vacation/vac."

algemene vrije dagen

(BrE) bank holiday, public holiday

(AmE) holiday (vs. vacation), national holiday, legal holiday, federal holiday

(CanE) civic holiday, statutory holiday

(AusE) national holiday, public holiday, nationl public holiday, statutory public holiday

Toelichting:

(AmE) national holidays: vrije dagen voor iedereen in de hele VS = New Year's Day, Memorial Day, Independence Day, Labor Day, Columbus Day, Veteran's Day, Thanksgiving, Christmas Day

(AmE) federal holidays: de dagen waarop alle federal workers (centrale overheidsambtenaren) vrij zijn = national holidays + Martin Luther King Jr's Day + President's Day

(AmE) legal holiday: landelijke vrije dagen (federal holidays) + eventueel per staat te bepalen extra vrije dag(en)

(AmE) "(...) a lot of people had gone away for the Easter weekend. That and the Fourth of July and Labor Day are the biggest holidays." (The Winter of Our Discontent, John Steinbeck, 1961, hfdst 4)

Uit: Scott Turow, Reversible Errors :

(AmE) a holiday weekend = een lang weekend

(AmE) holiday leave in a four-day weekend

the holidays

(AmE) the holidays = period form Thanksgiving to Christmas

(AmE) happy holidays = season's greetings = Merry Christmas

 

 back to -->>voca

5. Nederlandse militaire rangen (wikipedia link 1 & link 2) en Britse en Amerikaanse rangen (wikipedia: link 3) kunnen soms het best onvertaald worden gelaten. De  Amerikaanse, Britse en Nederlandse rangenstelsels verschillen op veel punten van elkaar. De Australische en Nieuw-Zeelandse militaire rangen volgen de Britse terminologie. Voor de Canadese rangen geldt dit met name wat betreft de marine, en de lagere luchtmacht- en legerrangen. Canadese leger- en luchtmachtofficiersrangen volgen, een enkele uitzondering daargelaten, de Amerikaanse terminologie. In NAVO-verband is er een lijst opgesteld waarin de verschillende rangen aan de hand van een aantal codes worden gerangschikt. Het betreffende document heet STANAG 2116 (link).

OF = O fficer Ranks (= Commissioned Officers)

(AmE) Enlisted Ranks ("E") = (BrE army & air force) Other Ranks ("OR")

(BrE) Ratings = de lagere rangen in de Britse marine, vergelijkbaar met (AmE) Seaman, Seaman Apprentice, Seaman Recruit (rangcodes E-1, E-2, E-3) .

(AmE) rating = een vakspecialiteit van een onderofficier in de Amerikaanse Marine boven de rang van Seaman: de Petty Officers en Chief Petty Officers met functiecode E4 en hoger. "Personnel in the pay grades E3 and below are all considered 'Non Rates'" (link)

(BrE) Warrant Officers behoren tot de "other ranks" (de hoogste rang onderofficieren)

(AmE) Warrant Officers (& Chief Warrant Officers) behoren daarentegen niet tot de lagere rangen, maar ze komen er wel uit voort. (AmE) Warrant Officers krijgen een speciefieke opleiding die gericht is op het kunnen geven van bevelen en het uitvoeren van veeleisende operationele handelingen in een specifiek technisch specialisme. De (AmE) Warrant Officer is ook "an officer who can and does command, carry out military justice actions and sits on both selection and promotion boards [;] a US warrant officer is a single-track specialty officer, initially appointed by the US Secretary of the Army; he/she receives a commission upon promotion to Chief Warrant Officer".

Ned. leger (link)

(OF-10) Veldmaarschalk

           (geen reguliere rang in vredestijd)

(OF-9) Generaal

(OF-8) Luitenant-Generaal

(OF-7) Generaal-Majoor

(OF-6) Brigade Generaal

(OF-5) Kolonel

(OF-4) Luitenant-Kolonel

(OF-3) Majoor

           (Kapitein Commandant)

(OF-2) Kapitein

           (= 'Ritmeester' in cavalerie)

(OF-1) Eerste-Luitenant,

            Tweede Luitenant

           = (België: 'onderluitenant')

British army (ook AusE/NzlE)

(OF-10) Field Marshal

           (ceremoniële functie)

(OF-9) General

(OF-8) Lieutenant-General

(OF-7) Major-General

(OF-6) Brigadier

(OF-5) Colonel

(OF-4) Lieutenant-Colonel

(OF-3) Major

-------

(OF-2) Captain

-------

(OF-1) Lieutenant (ook CanE)

            Second Lieutenant

US army (ook CanE)

(OF-10) Chief of Staff (*also of Air Force)

             General of the Army

(OF-9) General

(OF-8) Lieutenant General

(OF-7) Major General

(OF-6) Brigadier General (ook CanE)

(OF-5) Colonel

(OF-4) Lieutenant-Colonel

(OF-3) Major

-------

(OF-2) Captain

-------

(OF-1) First Lieutenant (niet CanE!)

             Second Lieutenant

------

 

(E9) Adjudant,

       (Vaandrig / Kornet)

-------

(E8) zie E9

-------

------

(E7) Sergeant-Majoor

       (Opperwachtmeester)

       (België: 1ste sergeant-majoor)

(E6) Sergeant der 1e Klasse

       (Wachtmeester der 1e klasse)

      (België: 1ste sergeant-chef,

       1ste sergeant)

(E5) Sergeant

(E4) Korporaal der 1e klasse

       (België: 1ste korporaal, Korporaal-chef)

(E3) Korporaal

------

(E2) Soldaat der 1e Klasse,

       Soldaat der 2e Klasse

      (afhankelijk van regiment en corps:

      Grenadier, Jager, Fusilier, Commando

      in de cavalerie ook 'Huzaar',

       in de artillerie ook 'Rijder')

      (België: 1ste soldaat)

(E1) Soldaat

       (België: Rekruut)

 

(E9) Warrant Officer Class 1

       (Regimental Sergeant Major)

       (CanE: Chief Warrant Officer)

(E8) Quartermaster Sergeant

        (Warrant Officer Class 2)

       (CanE: Master Warrant Officer)

(E7) Staff Sergeant

      (Colour Sergeant)

      (CanE: Warrant Officer)

(E6) Sergeant (ook CanE)

-------

-------

-------

(E5) -------- (CanE: Master Corporal)

(E4) Corporal (ook: CanE)

      (Bombardier)

(E3) Lance Corporal (CanE: Trained Private)
        (Lance Bombardier)

(E2) Private (ook CanE)

       (in different corps & regiments:

       air trooper, gunner, highlander, ranger,

       sapper, trooper, rifleman, signaller,

       fusilier)

       (AusE 'digger')

-------

(E1) (zie E2)

        (CanE: Private Recruit)

 

(E9) Sergeant Major of the Army

      Command Sergeant Major

      Sergeant Major

(E8) First Sergeant

     (Master Sergeant)

-------

(E7) Sergeant First Class

 --------

 -------

(E6) Staff Sergeant

 ------

 ------

 ------

(E5) Sergeant

(E4) Corporal

       (Specialist)

(E3) Private First Class

-------

(E2) Private

-----

------

-----

------

-----

-----

(E1) Private

-------

 

Ned. luchtmacht

(OF-10) -----

              ------

(OF-9) Generaal

(OF-8) Luitenant-Generaal

(OF-7) Generaal-Majoor

(OF-6) Commodore

            (België: Brigadegeneraal)

(OF-5) Kolonel

(OF-4) Luitenent-Kolonel

(OF-3) Majoor

          (België ook: Kapitein Commandant)

(OF-2) Kapitein (Kapitein-Vlieger)

(OF-1) - Eerste Luitenant (-Vlieger)

            - Tweede Luitenant (-Vlieger)

            - Vaandrig

 

British air force (ook AusE/NzlE)

(OF-10) Marshal of the Royal Air Force

           (ceremoniële functie))

(OF-9) Air Chief Marshal (ook: AusE/NzlE)

(OF-8) Air Marshal (ook: AusE/NzlE)

(OF-7) Air Vice-Marshal (ook: AusE/NzlE)

(OF-6) Air Commodore (ook: AusE/NzlE)

-------

(OF-5) Group Captain (ook: AusE/NzlE)

(OF-4) Wing Commander (ook: AusE/NzlE)

(OF-3) Squadron Leader (ook: AusE/NzlE)

------

(OF-2) Flight Lieutenant (ook: AusE/NzlE)

(OF-1) Flying Officer  (ook: AusE/NzlE)

            Pilot Officer (ook: AusE/NzlE)

            Acting Pilot Officer

 

US air force (ook CanE)

(OF-10) Chief of Staff (*also of Army)

              General of the Air Force

(OF-9) General (ook CanE)

(OF-8) Lieutenant General (ook CanE)

(OF-7) Major General (ook CanE)

(OF-6) Brigadier General (ook CanE)

---------

(OF-5) Colonel (ook CanE)

(OF-4) Lieutenant Colonel (ook CanE)

(OF-3) Major (ook CanE)

------

(OF-2) Captain (ook CanE)

(OF-1) First Lieutenant (CanE: Lieutenant)

            Second Lieutenant (ook CanE)

         ------

 

(E9) Adjudant-Onderofficier

        -------

        -------

 

(E9) Warrant Officer

       (Master Aircrew)

       (CanE: Chief Warrant Officer)

 

(E9) Chief Master Sergeant of the Air Force

        (Command Master Sergeant,

       (Chief Master Sergeant)

(E8) (zie E9)

      (België: Adjudant-majoor,

                    Adjudant-chef)

(E7) Sergeant-Majoor

      (België: 1ste sergeant-majoor)

(E6) Sergeant der 1e klasse

      (België: 1ste sergeant-chef,

      1ste sergeant)

(E5) Sergeant

------

(E4) Korporaal der 1e Klasse

     (België: 1ste korporaal-chef,

     Korporaal-chef)

(E3) Korporaal

-------

------

(E2 Soldaat der 1e Klasse

      Soldaat der 2e Klasse

     (België: 1ste soldaat)

(E1) Soldaat der 3e Klasse

     (België: Soldaat-rekruut)

(E8) (zie E9)

       (CanE: Master Warrant Officer)

      -----

(E7) Flight Sergeant (CanE: Warrant Officer)

       (Chief Technician)

(E6) Sergeant (ook CanE)

----

----

(E5) (zie E6)

       (CanE: Master Corporal)

(E4) Corporal (ook CanE)

------

-----

(E3) Senior Aircraft(wo)man Technician

      (Lance Corporal) 

      (Junior Technician) (CanE: Trained Private)

(E2) Senior Aircraft(wo)man

       Leading Aircraft(wo)man

       (CanE: Private Basic)

(E1) Aircraft(wo)man

------

(E8) Senior Master Sergeant

-----

----

(E7) Master Sergeant

      --------

(E6) Technical Sergeant

 -----

----

(E5) Staff Sergeant

--------

(E4) Senior Airman

------

----

(E3) Airman First Class

      

------

(E2) Airman

        Airman

      

(E1) Airman Basic

------

 

Ned. marine

(OF-10) Admiraal

-------

(OF-9) Luitenant Admiraal

           (België: Admiraal)

(OF-8) Vice-Admiraal

(OF-7) Schout-bij-Nacht

         (België: Divisieadmiraal)

(OF-6) Commandeur

         (België: Flotieljeadmiraal)

(OF-5) Kapitein ter Zee

(OF-4) Kapitein-Luitenant ter Zee

          (België: Fregatkapitein)

(OF-3) Luitenant ter Zee der 1e Klasse

         (België: Korvetkapitein,

          Luitenant ter Zee 1ste Klasse)

(OF-2) Luitenent ter Zee der 2e Klasse,

            oudste categorie

        (België: Luitenant ter Zee)

(OF-1) - Luitenent ter Zee der 2e Klasse

              (België: Vaandrig ter Zee)

           - Luitenant ter Zee der 3e Klasse

            (België: Vaandrig ter Zee 2de Klasse)

          - Adelborst

 

British navy (ook CanE / AusE)

(OF-10) Admiral of the Fleet

           (ceremoniële functie)

(OF-9) Admiral

------

(OF-8) Vice Admiral

(OF-7) Rear Admiral (ook CanE)

------

(OF-6) Commodore (ook CanE)

------

(OF-5) Captain

(OF-4) Commander

------

(OF-3) Lieutenant-Commander

-------

------

(OF-2) Lieutenant

------

------

(OF-1) Sub-Lieutenant (ook CanE)

-----

          Acting Sub Lieutenant (ook CanE)

----

          Midshipman (CanE: Naval Cadet)

 

US navy

(OF-10) Chief of Naval Operations

              Fleet Admiral

(OF-9) Admiral

------

(OF-8) Vice Admiral

(OF-7) Rear Admiral (Upper Half)

-------

(OF-6) Rear Admiral (Lower Half)

-------

(OF-5) Captain

(OF-4) Commander

-----

(OF-3) Lieutenant Commander

------

------

(OF-2) Lieutenant

------

------

(OF-1) Lieutenant, Junior Grade

------

           Ensign

----

         Midshipman

 

(E9) Adjudant-Onderofficier

----

-----

-----

(E8)( zie E9)

-----

(E7) Sergeant-Majoor

------

(E6) Sergeant

------

(E5) (zie E6)

------

(E4) Korporaal

-----

(E3) ---

------

(E2) Matroos der 1e Klasse/volmatroos

       Matroos der 2e Klasse/lichtmatroos

(E1) Matroos der 3de Klasse

(E9) Warrant Officer Class 1

-----

----

----

(E8) Warrant Officer Class 2

-----

(E7) Chief Petty Officer

-------

(E6) Petty Officer

------

(E5) (no equivalent)

-----

(E4) Leading Rating (Leading Rate)

------

(E3) (no equivalent)

------

(E2) Able Rating (Able Rate)

        Ordinary Rating (Ordinary Rate)

(E1) (no equivalent)

(E9) Master Chief Petty Officer of the Navy

       (Command Master Chief Petty Officer)

       (Master Chief Petty Officer)

       (CanE: Chief Petty Officer 1st Class)

(E8) Senior Chief Petty Officer

       (CanE: Chief Petty Officer 2nd Class)

(E7) Chief Petty Officer

       (CanE: Petty Officer 1st Class)

(E6) Petty Officer First Class

       (CanE: Petty Officer 2nd Class)

(E5) Petty Officer Second Class

       (CanE: Master Seaman)

(E4) Petty Officer Third Class

       (CanE: Leading Seaman)

(E3) Seaman

       (CanE: Able Seaman)

(E2) Seaman Apprentice

       (CanE: Ordinary Seaman)

(E1) Seaman Recruit

 

back to -->>voca

6. Dodenherdenking is op 4 mei, met 2 minuten stilte om 8 uur ‘s avonds; (BrE) Remembrance Day (op 11 november, dan wel de eerstvolgende zondag, met 2 minuten stilte om 11.11 uur ‘smorgens, het moment van de wapenstilstand die het einde van WO I inluidde); voorheen heette deze dag Armistice Day; ook in Canada (de herdenking in Canada valt altijd op de dag zelf), Australië, Nieuw Zeeland en andere Commonwealth-landen; (AmE) Veteran’s Day; in Zuid-Afrika heet de dag Poppy Day (wikipedia: link).

In de weken voorafgaand aan Remembrance Day, vanaf de laatste vrijdag in oktober, dragen veel mensen, in het Verenigd koninkrijk en Canada, bij wijze van eerbetoon aan hun veteranen een kunsstof klaproos (poppy); met de verkoop van deze poppies zamelt de Royal British Legion Poppy Appeal, respectievelijk The Canadian Legion, geld in voor een nader te bepalen goed doel voor veteranen.

 

7. ‘burgerlijke stand’ (= ‘bureau bevolkingsgegevens’) = algemeen: Registry Office

(BrE) Register Office (link), zie ook General Register Office, onderdeel van Office for National Statistics)

        "The unofficial term registry office is also widespread in use" (Zie Fowler's Modern English Usage, 2004)

(AmE) Town Clerk’s Office /  Vital Records Office (link )  / Department of Records

(CanE) Vital Statistics Office (link)

(AusE) Registry Office / Registry of Births, Deaths and Marriages /  Births, Deaths and Marriages Office

(NzlE) Births, Deaths and Marriages Office / BDM Office (link)

 

‘bevolkingsregister’:

(BrE) GRO Index (= General Register Office Index)
(AmE) Vital Statistics (Records)

(CanE) Vital Statistics (Register)

 

‘ambtenaar van de burgerlijke stand’:

(BrE): registrar (= registration officer)

(AmE): town clerk

Ambtenaar voor huwelijksvoltrekking ook:

(AmE): marriage clerk, (civil) marriage officiant, (civil) marriage celebrant

(NZE): Registrar of Civil Unions, Marriage and Civil Union Celebrant (link

(BrE) Register Office

(AmE) Vital Records Office

back to -->>voca

8. ‘geregistreerd partnerschap’ = registered partnership

 (BrE) civil partnership: mogelijk sinds 5 dec. 2005, zie ook Civil Partnership Act 2004. (link)

(AmE) civil union (= hetero- én homohuwelijk) (homohuwelijk = same-sex marriage / same-sex civil union / gay marriage )

De VS heeft hierover geen federale wetgeving, maar per staat, bijjv. Vermont Civil Union Law 2000 (link)

CanE: nationale wetgeving m.b.t. civil union: opgenomen in de Civil Marriage Act 2005 (link)  ; Quebec: Civil Union Act, Register of Civil Status, Officer of Civil Status, link)

AusE: civil union (geen wetgeving, juni 2007)

NZE (Civil Union Act 2004): A civil union may be entered into by couples of the same sex or by couples of different sexes. A civil union ceremony may be held before either a Registrar of Civil Unions in a Registry Office or by an appointed Civil Union Celebrant.

 

verkering hebben = be dating = (BrE) walk out = (AmE) go steady (= vaste verkering hebben

Voorbeeld (BrE) civil partnership:
- [H]e had attended the ceremony of Clara and Annie's civil partnership. (P.D. James, The Private Patient, book 2, chapter 1)

Voorbeeld (AmE) cvil union:
- “The only response is a denial of your support for same-sex marriages. You would have to take a position, which—” “Which I’m not going to do. I’m not in favor of these marriages, but we need some type of civil union arrangement. (John Grisham, The Appeal, ch. 23)

conjugal relationship "a committed and mutually interdependent relationship of some permanence where a couple has combined their affairs to the extent possible (marriage-like)". vergelijkbaar met het Nederlandse 'samenwonen" (de term "cohabitation" kan ook op twee broers, een moeder en zoon, etc. slaan)

conjugal partnership

(= conjugal partner relationship)

duurzame intieme (affectieve /liefdes) relatie tussen twee personen zónder samenwoning. wanneer er minstens een jaar sprake is van een "affectieve relatie" maar, door omstandigheden (bijv. door verblijf in het buitenland) niet op basis van permanente samenwoning

common-law partnership

(= common-law relationship)

"cohabitation in a conjugal partnership for a period of at least one year" of two persons of the opposite sex, or same sex.

(zie: de instructies van de Canadese Ambassade)

samenlevingsrelatie van minimaal 1 jaar
common-law marriage (in the U.S.)

a common-law marriage may be called "marriage by habit and repute (cohabitation)." A de facto common-law marriage without a license or ceremony is legally binding in some jurisdictions but has no legal consequence in others (zie wikipedia).

"an agreement between a man an a woman to enter into marriage without a civil or religious ceremony, which may not be recognized as a marriage for immigration purposes"

(zie U.S. Immigration Handbook)

Dit wordt slechts in een beperkt aantal staten in de VS als een huwelijk erkend. In Nederland wordt dit als "samanwonen" gezien, en niet als een huwelijk.

de facto marriage /

de facto husband and wife (Australië)

een in Australië erkende duurzame samenlevingvorm (van enkele jaren), en/of waaruit een kind is geboren. Aan dergelijke relaties worden, in geval van scheiding of overlijden van één der partners, dezelfde wettelijke rechten toegekend die ook aan een formeel huwelijk toekomen (verdeling van goederen, alimentatie, omgangsregeling met kind, etc.)

Parallel hieraan, wordt het begrip "spouse" in AustralIë voor belastingsdoeleinden ook van toepassing verklaard op duurzaam samenwonende partners (zonder formeel huwelijk)

(zie Americans' Survival Guide to Australia, Rusty Geller, 2007)

In de Australische immigratiewetgeving komt voor gezinshereniging in aanmerking "a spouse or a partner who is in a "de facto relationship" with a New Zealand citizen or resident that has lasted for at least 2 years"

In Nederland staat dit gelijk aan een samenlevingsrelatie en wordt het niet als een huwelijk erkend.
(AmE/CanE/AusE) civil union / (BrE) civil partnership / registered partnership "a legally recognized" form of partnership similar to marriage, established in law by sevaral countries in order to provide couples (same-sex couples or opposite-sex couples) rights, benefits and responsibilities similar (or in some countries identical) to civil marriage couples" geregistreerd partnerschap = een door de wet bekrachtigde verbintenis
civil marriage, spouse burgerlijk huwelijk; de term 'spouse' is doorgaans voorbehouden aan voor de wet gehuwde personen (echtgeno(o)t(e)/echtgeno(o)t(e) in een toenemend aantal landen/staten ook toegankelijk voor homoparen (sinds februari 2013 ook in het Verenigd Koninkrijk).
solemnization kerkelijke inzegening van het huwelijk (kerkelijk huwelijk)
"two trustworthy persons" (IJsland)

"persons over 18 years old who are able to confirm that there is no legal reason why the couple should not be married"

(to be filled in on an Icelandic Marriage Notification)

 

9. Joodse geloofsstromingen

(BrE) Liberal Judaism / (soms:) Liberal and Progressive Judaism = ± (AmE) Reform Judaism= Liberaal Jodendom

(BrE) Reform Judaism = ± (AmE) Conservative Judaism = (Ned) Conservatieve Judaism

(BrE) Orthodox Judaism = ± (AmE) Orthodox Judaism = (Ned. ) Orthodoxe Jodendom

(Zie ook: Norman Moss & Orin Hargraves)

 

10. (BrE) supply bill / (AmE) appropriation bill = (Ned) ..... (hierin wordt het budget van het Parlement vastgesteld)

 

11. (BrE) postal vote = (AmE) absentee ballot = (Ned.) schriftelijk / per brief stemmen

12. veteran

(BrE) veteran (soldier) = gepensioneerde soldaat

(AmE) veteran (soldier) = iedere ex-soldaat

(BrE) veteran car = auto van voor 1918

 

The BBI Combinatory Dictionary of English (3e editie, 2009) geeft de volgende Usage Note:
"Veteran [= ex-serviceman; ex-servicewoman] is AE when used by itself. (...)

Veteran [= ex-serviceman; ex-servicewoman] is now CE [= Common Englsih] with appropriate modification [e.g. war veteran]."

 

13. Asian: (BrE) iemand uit India of Pakistan (voormalige koloniën); (AmE) met name m.b.t. iemand uit China

Illustratie:

In het BBC actualiteitenprogramma Newsnight (17 okt. 2010) trad er enige spraakverwarring op toen interviewer Jeremy Paxman het onderwerp "racial profiling" in Groot-Brittannië besprak met de Amerikaanse Dominee Jesse Jackson. Paxman stelde dat zwarte burgers meer dan gemiddeld door de politie worden vereenzelvigd met criminaliteit en dat "Asians" speciaal in de gaten worden gehouden als het om terrorisme gaat. Dat Paxman daarbij met name doelde op Pakistaanse burgers (waaronder zich een groep militante islamisten bevindt) ging aan Jesse Jackson voorbij, blijkens zijn reactie. Jackson stelde dat racial profiling, tenzij "intelligence driven", nimmer een excuus kan zijn om Mevrouw Wong of meneer Deng vaker aan "stop and search" bloot te stellen dan andere Britse burgers. De Amerikaan Jackson bleek de term Asian eerder te associëren met Chinees dan met Pakistaans.

14. MP: (BrE) Member of Parliament; (AmE) Military policeman

15. (BrE) Registrar = (1) ambtenaar van de burgerlijke stand (zie noot 7); (2) hoofd van universitair inschrijfbureau; (3) griffier, gerechtssecretaris; (4) aankomend medisch specialist (hospital doctor undergoing training as a consultant/specialist)

16. politieke 'kleur'

(BrE) blue =de kleur van de Conservative Party, politiek rechts

(AmE) blue =de kleur van de Democratic Party, politiek links

(BrE) red = de kleur van de Labour Party, politiek links

(AmE) red =de kleur van de Republican Party, politiek rechts

Voorbeeld: over de razendsnelle opkomst van een militante conservatieve groep binnen de Republikeinse Partij, genaamd de Tea Party, zelfs in een staat als Florida, vermeldt Time Magazine (27 sept. 2010): "... few thought such insurrection woud spread beyond any but the reddest states."

N.B. (AmE) red kan ook precies het tegenovergestelde betekenen (dus 'rood' in de betekeins van 'socialistisch' of 'communistisch', net als in BrE): "She was playing around with dangerous companions in her college, professors and certain people considered Red."(The Wayward Bus, hfdst 3, John Steinbeck, 1947)

pinko:

(BrE) links progressief, iemand met tamelijk linkse ideeën

(AmE) socialist(isch) of communist(isch)

liberal:

(BrE) liberaal, ergens in het politieke midden, qua politieke stroming vergelijkbaar met het Nederlandse D66 en de Duitse FDP

(AmE) politiek links (vaak met negatieve klank: 'té links'.

Voorbeelden AmE:
- she was labeled a "liberal" when in fact her (...) work could only be considered quite moderate. (John Grisham, The Appeal, chapter 30, waarin het over de standpunten van een rechter gaat)

- If the idea of Conservatives and LibDems working harmoniously still boggles the mind of the British voters who brought the parties together, it seems even more surreal in the U.S., where liberal mutates into a term of abuse in the mouth of a Conservative and conservative routinely summons up night terrors for liberals. (Time, 26 juli 2010, m.b.t. de verschillende betekenis van BrE en AmE 'Liberalism')

(AusE) politiek rechts, vergelijkbaar met de Nederlandse VVD

Zie citaat uit de Britse zondagskrant The Observer van 22 aug. 2010: "the conservative opposition Liberal party"

17. gevangenisdirecteur = (BrE) (prison) governor / (AmE) warden / (AmE) superintendent

(AmE) superintendent: een formelere term, zoals bijv. blijkt uit een verwijzing naar een superintendent ('gevangenisdirecteur') in een passage uit John Grisham's The Chamber dat zich afspeelt in Mississippi: "The warden as he preferred to be called (although the title was unofficially nonexistent under the terminology of the Mississippi Code)".

18. flag day

(AmE) Flag Day = (onvertaald laten), June 14 (= "a federal/legal holiday")

"On June 14, 1777, Congress adopted the Stars and Stripes as the national flag. The anniversary of that date is accordingly observed as Flag Day." (Horwill, 2e ed., repr. 1946)
(BrE) flag day = collectedag, "speldjesdag" (Van Dale), "a day when money is collected in public places for a charity, and people who give money receive a small paper sticker" ( zie OALD, 9e editie, 2015)

19. border/boundary/line/frontier (zie ook OALD)

(BrE) town/city boundary, (soms ook:) city bounds = (AmE) city limit(s)

(BrE) county boundary / vgl. (AmE) county line / state line

(soms ook: AmE) county/state border: als de nadruk ligt op de buitengrens als een soort uiterste barriëre.

A sign describing the regulations for abalone harvesting along the Californian ocean shore refers to the area "from the Mexican border up to the Oregon border"

 
MUSSEL QUARANTINE ORDER
Effective March 25 through October 31, 2011
A quarantine is hereby established on all species of mussels taken by recreational sport harvesters from the ocean shore of California. The quarantine area extends from the Oregon border south to the Mexican border, including all bays, inlets, and harbors.

(AmE, historisch) the frontier: historische aanduiding voor het nog te ontdekken gebied in het westen van de VS

Vandaar dat men, naarmate de blanken steeds verder naar het westen oprukten, van "the shrinking frontier" sprak.

(BrE, historisch) the frontier: in het Brits Engels een aanduiding voor het aan Afghanistan grenzende westelijke gebied in Brits India.

 


Voorbeelden AmE:
- Seth lived in the northeast corner of Ford County, almost on the line with Tyler Country. (John Grisham, Sycamore Row, ch. 1)

- property line = boundary line = perceelgrens (John Grisham, Sycamore Row, ch. 46)
- It was located in Braintree, south of the city limits. (Stephen Frey, The Insider, ch. 20)

20. city / town / township (zie OALD) / village

(BrE) city

Alleen van toepassing als een plaats stadrechten heeft. Het hebben van een kathedraal, zoals Horwill in Modern American Usage stelde, is niet doorslaggevend. Chelmsford had in de 20e eeuw een kathedraal maar werd pas in 2012 een 'city' (zie:wikipedia link).

(CanE) town / city:

"It should be noted that the term 'town' is not used generally for any and every kind of urban centre as in England but restricted to very small towns of under 15,000 or 10,000 people, the number varying according to the province.

Larger centres are called cities, so that in Canada there is no convenient way of distinguishing between a city of a million and a newly fledged city of 10,000; nevertheless the application of the term town to the latter would be resented by its inhabitants. In Ontario the population required before the stauts of city can be granted is 10,000, in Quebec 6,000, in Alberta 5,000, in Manitoba 10,000, and so forth." (from: Nagel's Canada, 1955, p.34)

(AmE) town / city:

In de VS wordt het woord 'city' ook gebruikt voor plaatsen die in Nederland een dorp zouden worden genoemd (met een eigen bestuur, school(tje), postkantoor(tje), etc.), of 'village' in Groot-Brittannië.

Charles Dickens merkte in American Notes (1842) op: "Occasionally we stop for a few minutes, maybe to take in wood, maybe for passengers, at some small town or village (I ought to say city, every place is a city here)." (hoofdstuk 11).

H.W. Horwill in Dictionary of Modern American Usage (1935, 1946) gaf de volgende definitie van een (AmE) city aan de hand van "the statistical publications of the U.S. government: "a city is defined as an aggregation of 8,000 persons living in one territorial unit and under one local govenment."

De Amerkaans-Engelse definitie van city verschilt per staat.

In de noord-oostelijke staten van New England (Massachussetts, Hampshire, etc.) bepaalt de bestuursvorm of een plaats zich 'city' of 'town' mag noemen.

Er zijn ook staten waarin elke plaats met een eigen lokaal bestuur (incorporated) als 'city' worden aangeduid. Ze hebben daarmee in het algemeen ook een eigen school en postkantoor, hoe klein ook. In dat geval hangt het af van de context wanneer er van 'town' of 'city' wordt gesproken. Dit is bijvoorbeeld het geval in Oregon, Kansas, Kentucky, North Dakota, Minnesota en Iowa.

Andere staten stellen een minimum inwonersaantal (volgens de 10-jaarlijkse census) als limiet voor de aanduiding 'city'. Voorbeelden daarvan zijn Illinois (2500), Ohio (5000), Nebraska (800).

En zo zijn er nog tal van andere Amerikaanse staten die afwijkende definities hanteren voor 'city' en 'town'.

Het kan daardoor voorkomen dat er plaatsen in de VS zijn met relatief weinig inwoners die zichzelf 'city' (mogen) noemen, en met relatief veel inwoners die zich 'town' noemen. Bijvoorbeeld Hempstead in de staat New York, Cary in North Carolina, Blacksburg in Virginia. Voor meer voorbeelden, zie ook wikipedia (link).

(AmE) city kan voor grote en kleine plaatsen gebruikt die een eigen bestuur hebben, met meestal een school en postkantoor. Op alle plaatsnaambordjes in staten als Californië en Oregon (bijv. van Sandy), maar ook van dunbevolkte staten als Wyoming (Prairie City telt ca. 1100 inwoners), etc. staat 'city limit' vermeld, en de gemeentehuizen worden steevast als 'city hall' aangeduid.  

Prineville (in Crook County, Oregon) had t.t.v. deze foto (2011) ruim 9000 inwoners.

(AmE) town

De definitie verschilt in de VS van staat tot staat. Een (AmE) town is meestal kleiner dan een 'city' volgens bovengenoemde definities. Er zijn ook staten waar de term niet wordt gebruikt. Zie wikipedia (link):

"The characteristic that distinguishes a town from another type of populated place – a city, borough, village, or township, for example – can differ from state to state. In some states, a town is an incorporated municipality; that is, one with a charter received from the state, similar to a city (see incorporated town), while in others, a town is unincorporated. In some instances, the term "town" refers to a small incorporated municipality of less than 10,000 people, while in others a town can be significantly larger. Some states do not use the term "town" at all, while in others the term has no official meaning and is used informally to refer to a populated place, of any size, whether incorporated or unincorporated."

(AmE) township = municipality (gemeente) = (BrE, formerly) ± parish*

Zie ook OALD (9e editie, 2015): (in the U.S. or Canada) "division of a county that is a unit of local government"

Citaat uit David Baldacci's Split Second

"Wrightsburg, a small and relatively new township halfway between the far larger municipalities of Charlottesville and Lynchburg."

In de staat Ohio is township de algemene term op plaatsnaambordjes, als synoniem voor city , corporation (i.e. an incorporated community) Bijvoorbeeld: township of Jackson, Ohio:

In eerdere edities van de OALD (t/m 4e ed. 1989) werd ook de extra omschrijving gegeven: district of six miles square (volgens het begin 19e eeuw ingevoerde systeem van landmeting in de nieuwe Amerikaanse staten (zie bijv. J.H. Colton's Western Tourist and Emigrant's Guide 1844, over de nieuwe staten Ohio, Michigan, Indiana, and Missouri).

In een oude reisgids zoals Baedeker's United States van 1893 is het begrip 'town' synoniem met 'township' of 'parish'  (Glossary, p. xxx).

(CanE) township = idem, behalve in Quebec: daar wordt de term 'parish' i.p.v. township gebruikt.

(AusE) township = site laid out for a town

(SAfrE) township = area, suburb for houses, etc. of non-Europeans

*In Louisiana (VS) is een 'parish' hetzelfde als een 'county'

(BrE) village = ‘dorp’ (t/m 3000 inwoners) = (AmE) ‘small town’.

(AmE) village: meestal met betrekking tot een dorp in het “oude land”: a European or African village.

(AmE) village wordt soms ook gebruikt voor de oude pitoreske dorpjes met onmiskenbare Europese invloeden in het noord-oosten van de VS (New England)

(AmE) village  wordt ook in specifieke uitdrukkingen gebruikt zolas "retirement village" , "shopping village"

 

Voorbeelden:

- Church bells rang in the villages alongshore. (hfdst 4, F. Scott Fitzgerald, The Great Gatsby, 1925)

In Travels with Charley (1962) van John Steinbeck heeft het woord "village" zowel een geografische (vnl. in het oosten van de VS), historische (nostalgische), en kwantitatieve (klein) bijbetekenis:

- My route went north in Vermont and then east in New Hampshire (...) The villages are the prettiest, I guess in the whole nation (...) and not counting the motels and tourist courts unchanged for a hundred years except for traffic and paved streets. (...) I didn't give the lovely villages the attention they deserved. (...) Our treasured and nostalgic picture of the village general store (...). The new American finds his challenge and love in traffic-choked streets (...) while the townlets wither a time and die. (...). Since I hadn't seen the Middle West for a long time, many impressions crowded in on me as I drove through Ohio and Michigan and Illinois. (...) Villages had become towns and towns had grown to cities."

 

Oude Amerikaanse dorpjes die in het Amerikaans Engels met 'village' wordt aangeduid worden in het dagelijks spraakgebruik (de volksmond) ook wel 'town' genoemd:

- [H]e'd rented a car and driven an hour and a half northeast of Boston to the end of Cape Ann and the tiny fishing village

of Gloucester. (...) The village was a collection of small, weather-beaten clapboard homes and churches centred around a south-facing harbor (...) . 'The people in town will say I'm just an old gossip.'" (Stephen Frey, The Insider, 1999, chapter 18)

- "The three of them had been driven to the small town of Milton, New York, on the banks of the Hudson." (Stephen Frey, The Insider, 1999, chapter 18)

- "The tiny shrimping town of Lafitte [near New Orleans] (...) It hadn't been difficult to find Lafitte. In fact several FBI agents had already made it to town before he arrived."(Stephen Frey, The Insider, 1999, chapter 27)
- Two church steeples rose through the trees, then the town came into view, a picturesque little village hugging a creek and surrounded by mountains. They flew over the town and followed the creek. (John Grisham, Gray Mountain, ch. 13)

Uit de context blijkt in alle gevallen duidelijk dat hier een 'dorp/dorpje' wordt bedoeld en geen 'stad".

Samengevat: een Amerikaanse 'village' kan nagenoeg altijd met 'town' worden aangeduid, maar omgekeerd is dat niet het geval.

 

In Greenwich Village, kortweg The Village (deel van Manhattan, New York) heeft het woord village ook connotaties met een 'klassiek', 'gezellig' dorp met een plein in het midden, smalle straatjes, etc.

 

Verder wordt village ook wel in de Amerikaanse context gebruikt voor bijv. een Indianendorp, een woonwagenkamp (trailer park), retrirement village, shopping village, etc. e
- the little village was deserted (uit Grisham's The Client).

- A sign called the place a retirement village (...) > Volgens een bord was het een dorp waar je je na je pensionering uitstekend kon amuseren. (John Grisham, The Firm, Advocaatvan de Duivel, vertaald door Mariëlla Snel, hfdst 17)

- shopping villages sprawled inward, away from the ocean, and finally met up with the neighborhoods. > Montego Bay [is] een nieuwe stad die is ontstaan door de bouw  van resorts, hotels, appartementsgebouwen en winkeldorpen (...). (John Grisham, The Racketeer / De Afperser, vertaald door Jolanda te Lindert, hfdst 34)

In Grisham's roman Sycamore Row (2013) komt de term 'village' ook nog in de traditionele betekenis voor:
"Palmyra in those days was nothing but a farming village, but on Saturdays it was packed. The stores and sidewalks were crowded." (Sycamore Row, chapter 46).

 

De Amerikaanse voorkeur voor het woord "town" i.p.v. "village" voor woonplaatsen met  verspreid liggende huizen kan verklaard worden uit het feit dat van oudsher ook in Engeland het woord "village" bij voorkeur niet werd gebruikt voor een plaats waar de huizen verpreid gelegen waren. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een vroege beschrijving van de Engelse kustplaats Blackpool:
"Although fifty houses grace the sea bank, it does not merit the name of a village, because they are scattered to the extent of a mile." (Uit: A Guide to All the Watering and Sea-Bathing Places, 1803, p.123)

The BBI Combinatory Dictionary of English (3e editie, 2009) geeft de volgende Usage Note:

"In GB, many places are called 'towns' that would be called 'cities' in the US.

In the US, many places are called 'towns' or 'small towns' that are 'villages' in GB.

AE rarely uses 'village' for places in the US."

 

Omgekeerd komt het gebruik van "small town" wel voor in Britse teksten.
Voorbeelden van "small town' in BrE:

- You could take the girl out of the small-town terraced house, but you could not take the clean-doorstep mentality out of the girl. (Frances Fyfield, Looking Down, ch. 6)

- Sarah asked John if big cities were a shock after small towns. (Frances Fyfield, Looking Down, ch. 6)

21. plaatsen met symbolische betekenis

Peoria = the average American town (OALD: "A small city in the state of Illinois. The opinions of the people who live there are considered to be typical of the opinions in the whole of the US"

Aireborough = the average British town (volgens de BBC website 2003: "Aireborough in West Yorkshire is the most "average" place in England and Wales").

(AmE) Podunk, Neasden, Purley = een afgelegen plek; (Jeremy Smith: Podunk = "an actual village in MA (and CT, MI, NY, VT) that has become figurative for some small unimportant backwater hick town."

(BrE) Neasden, Purley = idem

22. Mother's Day* / (BrE) Mothering Day / Father's Day

Mother's Day*

Moederdag, gevierd op de 2de zondag in mei, is oorspronkelijk een Amerikaanse traditie, die later (na WO II) ook in andere landen is overgenomen, zoals Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Nederland, België, etc..

(BrE) Mothering Sunday:

In een aantal landen werd Mother's Day ingebed in een al bestaande traditionele feestdag ter viering van het moederschap/vruchtbaarheid. Zo valt Moederdag in het Verenigd Koninkrijk en Ierland op de 4de zondag van de Vastenperiode (Lent), ofwel precies 3 weken vóór Paaszondag, de dag waarop Mothering Sunday al eeuwenlang werd gevierd.

De Amerikaanse gebruiken m.b.t. Mother's Day zijn ook bij de Britten steeds meer ingeburgerd geraakt, inclusief het gebruik van de naam Mother's Day naast Mothering Sunday. Sommige typisch Britse gebruiken, die tegenwoordig nog door weinigen in ere worden gehouden, nog steeds terug te voeren zijn op de viering van het veel oudere Mothering Day:

"Some traditions were revived, such as the tradition of eating cake on that day, although they now eat simnel cake instead of the cakes that were traditionally prepared at that time." (zie Wikipedia: link)

Father's Day wordt in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, de VS en Canada gevierd op de 3de zondag in juni.

Andere landen hanteren vaak verschillende data. In Australië en Nieuw-Zeeland valt deze dag op de 1ste zondag in september. (zie Wikipedia: link)

23. halfstok (ook figuurlijk) = (BrE/CanE) half-mast* / (AmE) half-staff

Voorbeeld uit John Steinbeck's (Amerikaanse) roman The Winter of Our Discontent (1961):

"... she allowed her eyelids to fall half-staff" (hfdst 12).

Maar zoals blijkt uit Jonathan Franzen's roman Freedom (2010) komt half-mast in het Amerikaans ook voor: "Underneath the table, in his boxers, his half-mast boner was pointing at her like a Jaguar's hood ornament."

24. onder de Haagse stolp

(BrE) inside the Westminster bubble

(AmE) inside the Beltway / Beltway Bubble

Voorbeeld: "... my personal Beltway Bubble, which turns out to be more a state of mind and a set of habits than an actual place" (Joe Klein in Time Magazine, 18 Oct. 2010)

25. state

(BrE) state = nation = soevereine staat

(AmE) state = federale staat (is NOT nation!)

As illustrated by the following description from an American newspaper ("The Bulletin", Oregon, 11 Aug. 2011):
"Europe is composed of nations, not states, so it isn't embracing U.S.-style federalism. (...) Technocrats [at the European Central Bank] will have greater sway over the lives of people across 27 nations."

26.government / administration

(BrE) national government = the Cabinet

(AmE) federal government = Congress (its members are called "lawmakers")

On CNN Sep. 2013, The Situation Room): "the federal government, that's the Congress. (...) Congress decides how much they're going to spend."

(AmE) administration = de regering (President en Kabinet)

Historische toelichting:

H.W. Horwill geeft in Dictionary of American Usage (1935, 1946) de volgende toelichting:

"In [BrE] what is now called the Government was once known as the Administration. (The O.E.D. gives quotations in this sense dated 1731, 1783, 1790, and 1840.) (...). The earlier practice has survived in [AmE], where the term is applied to the President and his cabinet. (...). In his Politics and Administration, Prof. F.J. Goodnow suggests that there is a reason why the English ministry is called a government and the American an administration. 'For the one,' he says, 'through its control of Parliament makes as well as administers laws; the other merely administers laws made by Congress. The one expresses as well as executes it. (...) Ministry is not used in [AmE] as a synonym for administration in this sense."

Andere betekenisssen van administrator/administration:

 

Administratieve medewerkers, administratief personeel worden doorgaans aangeduid met: admininistrative support staff, admin staff

Het hoofd van de administratie (de afdeling waar gegevens worden vastgelegd ten behoeve van het bestuur, met name voor zover dit technische aangelegenheden betreft, en het beheer daarvan is the administrator (= "administrateur")

 

Voorbeeld (BrE):

- Mr. Chandler-Powell described you as the administrator here. What exactly does the job entail?"- "My job here? (...) I'm a manager, administrator, housekeeper, secretary and part-time accountant. (...)" (P.D. James, The Private Patient, book 2, chapter 12)

 

Voorbeeld (AmE):
- "Who retrieved Robin Naismith's photos for you?" - "My administrator", I replied. Ben Stevens. He made a trip to Archives a week or so before Waddell's execution." (Patricia Cornwell, Cruel and Unusual, chapter 8)

- Both girls were in the advanced (...) reading group and I had tried to transfer them to a higher class, but (...) the admin office had vetoed the move. (Louanne Johnson, My Posse Don't Do Homework, 1992, chapter 21

- The Senate sergeant-at-arms was the Senate's principal law enforcement, administrative support and protocol officer. > De provoost was de belangrijkste veiligheidsofficier, administrateur en protocolhouder van de Senaat.  (David Baldacci, Saving Faith / Onder Druk, vrtaald door Jan Smit, hfdst. 44)

- "Where did you work before? " - "Admin support for a construction company." (David Baldacci, The Innocent, chapter 49)
- She earned twenty-one thousand dollars a year as a records administrator in a local hospital. > Ze verdiende eenentwintigduizend dollar per jaar op de administratie van een plaatselijk ziekenhuis. (John Grisham, Runaway Jury / In het Geding, vertaald door Hugo en Nienke Kuipers, hfdst 15)

Vertaaltips en dilemma's / wonderlijke vertalingen:

(AmE) administration building = directiegebouw (in de publieke sector, van bijv. ziekenhuis-, scholen- of gevangeniscomplex)
(AmE) adminsitrator(s) = leidinggevende(n), leiding, directeur (van een uitvoerende overheidsinstantie).

 

In Amerikaanse contexten worden de termen administration/administrators, behalve in de betekenis van "beheerder" en andere betekenissen, ook gebruikt in de betekenis van "leidinggevenden", "bestuurders". De termen verwijzen naar de directie, het management, ofwel de dagelijkse leiding van (semi-)overheidsorganisaties zoals scholen, ziekenhuizen, en gevangenissen. De termen hebben daarmee een andere betekenis dan de Nederlandse termen "administratie, administrateur" (het werk waarbij gegevens worden vastgelegd ten behoeve van het bestuur, "met name voor zover dit technische aangelegenheden betreft, en het beheer daarvan" (Van Dale). Deze Amerikaanse betekenis is te verklaren op basis van dezelfde logica die ook wordt gevolgd in de aandyuiding van de Amerikaanse regering (president en ministers) als "the Administration": het betreft uitvoerders/handhavers van de wet, en in formele zin zijn ze ondergeschikt aan de lawmakers in Congress.

Nederlandse vertalingen met "administratie, administratiemedewerker(s), eadministrateur" zijn in dit geval niet juist.

Voorbeelden van (AmE) administrator/adminsitration in deze betekenis, en de soms incorrecte vertaling ervan:

- The warden is the king of this little empire, with the expected ego of one who rules by edict (...). These guys come and go and it's impossible to understand the purpose of all the transfers. Again, it's not my job to reform our prison system, so I don't worry about what happens in the administration building. > De directeur is de koning van dit kleine rijk, met het verwachte ego van iemand die regeert bij wet (...). Deze jongens komen en gaan, en het is onmogelijk om het doel van alle overplaatsingen te begrijpen. Maar nogmaals, het is niet mijn werk om ons gevangenissysteem te hervormen, zodat ik me niet druk maak over wat er in het administratiegebouw gebeurt. (John Grisham, The Racketeer / De Afperser, vertaald door jolanda te Lindert, hfdst 5)

- Jake had been there before. During his last semester as a law student, a professor of criminal procedure organized his annual field trip to the state’s infamous penitentiary. Jake and his classmates spent a few hours listening to administrators and gawking at death row inmates in the distance.  > Jake en zijn medestudenten luisterden een paar uur naar de beheerders (...) (John Grisham, Sycamore Row / De Erfgenaam, vertaald door Jolanda te Lindert, hfdst 16) [leidinggevenden, directieleden]

- He and Carla parked near an administration buiding and went inside. (John Grisham, Sycamore Row / De Erfgenaam, vertaald door Jolanda te Lindert, hfdst 16)


- Beyond it, at the far eastern edge of Clanton, was Burley, the old black elementary and middle school that had been abandoned in 1969 with desegregation. (...) The school was a complex of four large, barnlike buildings of white wood and tin roofs. (...) “You say you’ve been here,” Portia said as they walked up the steps to what was once the administration building
. > (...) het administratiegebouw (...) (John Grisham, Sycamore Row / De Erfgenaam, vertaald door Jolanda te Lindert, hfdst 34)

 

- As Mel had said, the overall impression from the heavy file was of someone who had managed the rare trick of being a popular figure with the administration, the correctional officers and fellow prisoners, to whom he had taught classes on law. > Zoals Mel al had gezegd, wekte het dikke dossier voral de indruk dat Cass er als een van de weinigen in was geslaagd populair te zijn bij het gevangenisbestuur, de bewakers én zijn medegevangenen (...). (Scott Turow, Identical / Identiek, vertaald door Mieke Trouw-Luyckx, hfdst. 2)


- When I hung up, I asked Marge Wilson, the head of the guidance office, if pregnant girls were allowed to go to school. (...) Marge puresed her lips and her eyes darted to the principal's office next door. "You'd better talk to one of the administrators,"she said. (...) I backed off and went in search of an administrator. (...) [ Dr. Phil Horner, the sophomore student dean, and Mr. Chet Norton, the principal, were busy, so she asks Mr. Steve Simms, another dean.] Back at the guidance office, I told Marge Wilson what Mr. Simms had said. "Well they try to discourage the girls," Marge confided, "because it makes the administrators nervous to have them around."(Louanne Johnson, My Posse Don't Do Homework, 1992, chapter 20)

 

- A gaurd with a uniform but no gun entered the law library in mid-afternoon. (...)Thery followed him to the administration building, picking up other guards along the way until a regular entourage (...) stood befiore the warden's secretary. She and she alone somehow managed to escort the Brethren into the big office (...). (John Grisham, The Brethren, chapter 29)

 

back to -->>voca

 

The above information is under constant review. For your comments, please contact: a.e.translations@planet.nl