Certificatie


Vertalers met een goede vakkennis en integriteit kunnen “Certified Pro” worden. Een “Certified Pro” voldoet aan de NEN-EN 15038 standaard. Dit is het Europese keurmerk voor vertaalbureaus. Een proefvertaling en collegiale toetsing horen bij het screeningsproces.

Beëdigd vertaler
De Nederlands>Engelse en Engels>Nederlandse vertalingen van A&E Translations worden verzorgd door Koop Tissingh. Hij is afgestudeerd in de Engelse Taal- en Letterkunde. Als beëdigd vertaler staat hij ingeschreven in het Register Wbtv onder nummer 2373.

NGTV/FIT-lid
A&E Translations
werkt volgens de erecode van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV). Ook de internationale vertalersorganisatie FIT ondersteunt deze erecode. De erecode houdt in dat we strikte vertrouwelijkheid in acht nemen. En ook dat we alleen opdrachten aannemen waarvoor de vereiste vakkennis aanwezig is. Die kennis wordt voortdurend op peil gehouden.

Kamer van Koophandel
A&E Translations is ingeschreven in het Groninger Handelsregister onder nummer 02061620. De Algemene Voorwaarden van A&E Translations zijn gedeponeerd bij de Groninger Kamer van Koophandel onder nummer 3153.