law, justice, police & security

(BrE) solicitor

(BrE) solicitor

(AmE) attorney-at-law

(AmE) attorney-at-law

Ned.BrEAmE
aangifte doenlay a chargefile a (police) complaint
aanklachtplaintcomplaint
aanraking/conflict/botsing (in ... komen met de wet), (zie ook: BBI) fall foul of the law*fall afoul of the law
aanrandingindecent assaultsexual assault
advocaat (note 19) (OALD 'lawyer')solicitor / barristerattorney (at law)
advocaat (als ... worden toegelaten)be called to the bar (ook CanE)be admitted to the bar
advocatenkantoor (note 42)(ook:) solicitor's firm, barristers' office(s), (set of) Chamberslaw firm*
advocatenstagiair(e), advocaat i.o., (zie ook: rechtenstagiair) (note 38)(1) (barrister's) pupil, (2) articled clerk, articling student, trainee solicitorlegal clerk, legal assistant*
aktentas(1) brief-bag (for barristers), (2) briefcase*, deed-case (for solicitors)briefcase, attaché case
alimentatie (note 29)maintenancealimony and child support
alimentatie (bevel tot betaling van ...) (BBI)maintenance ordersupport order
arbitrageraad, arbitragecommissiearbitration tribunalarbitration board
artikel (wets...) (note 21)section*paralegal,
assistent van advocaat (note 43)junior barrister(usually:) article
bankbeslag, hypothecaire executierepossession (huis, auto, etc.)(1) repossession (of a car), (2) foreclosure (of a house)
bedrijfsrechtcompany lawcorporate law
beëdigd vertalersworn translatorcertified translator
beklaagde, verweerder(note 20)(note 20)
beroep (in ... gaan tegen) (note 16) (zie BBI)appeal againstappeal (from)
beroep afwijzen (note 16)appeal dismissedjudgment affirmed
beroep toewijzen (note 16)appeal approvedjudgment reversed
beschuldiging (vasle ...) (zie: inluizen)a trumped up charge, a fit-upa frame-up
bewijslastonus of proofburden of proof*
bezinningstijd, bedenktijdcooling-off periodcooling time
bezitnemer (juridisch)occupieroccupant
bode (vgl. parketwachter)court officialcourt clerk
borgtochtbail*(also:) pretrial release
brandstichter, pyromaanfire raiserarsonist*
burgerarrest(ook:) private arrestcitizen's arrest*
cipier (zie: gevangenbewaarder)----------------------
collectieve actie/-rechtszaak (zie: groepsgeding)-----------------
collectieve schadeclaim (note 27)group litigation (group order)class-action (suit), mass tort (litigation)
comparantappearer*(also:) constituent (see: notary, link)
compositietekening/-fotoIdentikit™, photofit, E-fit™ (OALD)composite sketch/photo, composite
conclusie van eisstatement of claim, (ScotE) summons, initial writcomplaint, petition
dagvaarding (van getuige)(witness) summons*subpoena*
dagvaarding (van verdachte)summons*citation*
dagvaarding (inleidende ...)originating applicationoriginating summons
definitieve voorzieningperpetual injunctionpermanent injunction
deponeren, indienen, idem (oprichtingsakte, statuten)lodge (e.g. a complaint), register (e.g. company articles)file
derdenbeslag (note 50)attachment (of earning), third party debt order, garnishhee order(wage) garnishment, garnishment order (zie: Garner)
derogatie (vgl. dispensatie, link) (zie BBI), (permission to bypass an EU regulation)(grant a / apply for a) derogationgrant a / apply for a) variance
deurwaarder (note 37)bailiffmarshall, process server
diefstaltheftlarceny
dilatoire middelen gebruikenpervert the course of justiceobstruct justice
doodslag-----     (ScotE: culpable homicide)manslaughter*
doorlichten, antecedenten onderzoekenvet (sb.)screen (sb.)
drankwetlicensing lawsexcise laws
ede (onder ...)(ook:) on oathunder oath*
eerste rechter van het Hof van BeroepPresident of the Court of Appeal (Civil)Master of the Rolls
eigendomsaktetitle deeddeed
eigendomsoverdracht (transport)conveyancingconveyance
eisstatement of claimcomplaint
eiser(es), rekwirant, (in civile zaak) (note 20)claimant*, (also:) complainantplaintiff*
erfdienstbaarheid (note 13)(also:) wayleaveeasement* (cf. servitude)
faillissement aanvragen (note 26)go into liquidation(also:) file for Chapter 7
faillissementsverklaring, (note 26)bankruptcy order, liquidation orderadjudication (in bankruptcy)
gedaagde in appel, verweerder (note 20)respondent*(also:) appellee
gerechtsgebouw, rechtbank (zie ook BBI)(law) courtcourthouse
gerechtshofappeal courtappeals court, appelate court
geregistreerd partnerschap (note 7)civil partnershipcommon-law partnership
getuige (hoofd..., kroon...)material/chief/principal witness*(also:) key witness, star witnees
getuigenbank (zie ook BBI) (note 51)witness-boxstand, witness stand
getuigendagvaardingwitness summonssubpoena*
getuigenis afleggen, (in rechtszaal) (note 13)enter the witness-boxtake the stand, be on the witness stand
getuigenconfrontatie, Osloconfrontatie (zie ook BBI) (note 53)identity/identification parade(police) line-up*
gerechtelijk vooronderzoekcommittal proceedingspreliminary hearing
gerechtshof (note 16)appeal court, Court of Appealappeals court, Court of Appeals
gevangen zetten (informeel)nick (ook: jatten)nab (ook: jatten)
gevangenbewaarder, cipier(ook:) warder(prison) guard
gevangenis (note 32)(ook:) gaoljail*
gevangenisdirecteur(prison) governor(prison) warden
groepsgeding (note 27), collectieve actie, collectieve rechtzaak± group action, group litigation order, mass lawsuit± class action,representative action, class-action lawsuit, mass tort case
gummiknuppel (zie: wapenstok)-------------
handelen met voorkennisinsider dealinginsider trading
hangende hoger beroepunder appealon appeal
heterdaadje, terecht beschuldigdbang to rights (zie OALD)dead to rights
huiselijk gewelddomestic (violence),wife-batteringdomestic abuse
huwelijksvoorwaarden (note 8)antenuptial agreementprenuptial agreement, prenup, marital terms
illegale buitenlanderillegal entrantillegal alien
inbraak (woning ....)burglary*(also:) housebreaking
inbreken (in)burgleburglarize
inbrekerburglar*(also:) housebreaker
indienen, uitvaardigen (zie ook BBI), (een aanklacht/tenlastelegging ....)issue*, present*, return* (.... an indictement)(ook:) hand up (an indictement)
indirecte aansprakelijkheidvicarious responsibilityvicarious liability
inleidende dagvaardingoriginating applicationoriginating summons
inluizen (ergens ...), vals beschuldigenfit (sb) up      frame (sb) up
inzage van stukken (in rechtzaak), (note 22)disclosure, (formerly:) discovery       discovery
jatten, (in)pikkennick (ook: gevangen zetten)nab (ook: gevangen zetten)
jeugdinrichting/-gevangenisBorstaljuvenile hall, juvy, reform school
jurisprudentiecase law*also: jurisprudence
juryaanwijzingen (van rechter), (note 11)summing upjury instructions, (vroeger: summation)
jurydienstjury servicejury duty
juryleden (aanvullende ...)talesvenire members
kindermishandelingchild-battering, child abuse*domestic violence, (= huiselijk geweld)
kroongetuige worden (zie ook BBI)turn Queen's/King's evidence, Crown witness, (zie o.a. A Certain Justice, P.D. James)turn state's evidence/, turn federal witness, (zie ook Turow, Limitations, ch. 2)
legaliseren (document) (note 2)certify(authenticate), legalize
legitimatiebewijs (politie) (note 44)warrant cardcred pack, (credentials pack)
letselschadeadvocaat (dubieuze ...)(personal injury lawyer*), accident toutambulance chaser
lijkschouwer (note 14)coroner*medical examiner*
lijkschouwingpost-mortem*autopsy*
mededingingsrechtcompetition lawantitrust law
medeschuld (note 24), medeoorzakelijke nalatigheidcontributory negligence*comparative negligence
meerderjarige leeftijdage of majoritylegal age
minderjarige(also:) infantminor*
Minister van Justitie (note 4)Minister of JusticeAttorney General
Ministerie van Justitie (note 4)Ministry of JusticeDepartment of Justice
misdaad (note 5)indictable offencefelony
misdrijf (note 5)summary offencemisdeameanor
mishandelenmaltreatmistreat
moordmurdersecond-degree murder, "murder two "
moord met verzachtende omstandighedenmurder with mitigating circumstancesfirst-degree murder, "murder one"
moord met verzwarende omstandighedenmurder with aggravating circumstancesthird-degree murder, "murder three "
moord met voorbedachte rademurder with malice aforethoughtintended murder
motivatie (note 10)judgment(judicial) opinion*, (ruling)
nabestaande, afhankelijk(e) (kind)dependantdependent
nietigverklaring (van huwelijk)nullityannulment
NN, de onbekende (note 31)Joe Bloggs (zie OALD)John/Jane Doe, John/Jane Roe
no cure no payconditional feecontingency fee* (on a ... basis)
notarieel bekrachtigd (note 2)(meestal:) notarially validatednotarized*
notaris (note 1)notary, (vgl. commissioner for oaths)notary-at-law (vgl. notary public)
officier van justitie, openbaar aanklager, zie ook: Openbaar Ministerie (note 19)crown prosecutor, public prosecutor*District Attorney, DA
omgangsregeling, bezoekregelingaccess (arrangement)visitation (arrangement/rights)
omgangsregeling (beperkte ...)staying accesstemporary custody
omleggen, om zeep helpen (note 33)-----whack sb, waste sb
onderpandlienpledge
onderhandse verkoopsale by private treatysale by contract
onrechtmatig ontslagwrongful dismissalwrongful discharge
onteigeningcompulsory purchaseexpropriation
ontoerekeningsvatbaarheid (wegens ...)diminished responsibility, (on the grounds of ...)insanity (by reasons of ...)
Openbaar Ministerie, OM, (parket) (note 19)Crown Prosecution Service, (IntE) Public Prosecution ServiceU.S. Attorney's Office
open gevangenis/inrichtingopen prisonminimum security prison
oplichterij, flessentrekkerij (zie ook BBI)con(fidence) trick (zie OALD)con(fidence) game (zie OALD)
oprichter/insteller van een trustsettlor, donortrustor
overtreding (note 5)non-indictable offencemisdemeanor
overval(also:) stick-up (zie OALD)hold-up*
parketwachter (vgl. bode)court (police) officer, dock officerbailiff
pleitendebateargue
politieagent (note 3), (note 33)police constable, PC, WPCpolice officer
politiebureaupolice station*(also:) station house
politielint (afzetlint)incident tapecrime scene tape
politieregister (arrestaties/klachten)charge sheetblotter
premisse, vooronderstellingpremisspremise
preventief fouillerenstop and searchstop and frisk
procesbelang(usually:) standing(usually:) locus standi
processtukken, peremptoirstatements of the casepleadings
proefverlof (met ...)out on licenceon parole
protest/bezwaar toegewezenobjection allowedobjection sustained
ratio decidendi, wetsgrondratio decidendi*holding
rechtsbijstand (kosteloze ...)legal aidpublic defender, PD
rechtenstage (note 38)pupillage, traineeshipclerkship
rechtenstagebegeleider (note 38)pupil-master-----
rechtenstagiair(e) (note 38), (zie ook: advocatenstagiair)(1) (barrister's) pupil, (2) articled clerk, articling student, trainee solicitor (legal) clerk, legal assistant*
rechterlijke macht(the) judicature(the) judiciary
rechtsbevoegdheidcompetencejurisdiction*
rechtsgang belemmerenpervert the course of justiceobstruct justice
rechtsgebouwlaw courtcourthouse
rechtzaakcourt case*(also:) lawsuit#*
recidivisthardened criminalcareer criminal* (zie OALD)
rijden onder invloeddrink driving, (drunken driving),drunk driving, DUI (= driving under the influence), DWI (= driving while intoxicated)
roekeloos rijgedragdriving without due care and attention, (= DCA), driving to the public dangerreckless driving
rolcause list, calendar (strafrecht)(trial) docket, court calendar, trial calendar, docket sheet (straf-/civielrecht)
slotpleidooi (note 11)closing argumentsumming up, (summation)
spreekverbodgagging ordergag order
straatroof, aanrandingrobbery with violence, RWVmugging
straatverbodexclusion orderrestraining order
strafaftrekremissiontime off
strafpleiter (zie ook BBI), (note 19)barrister, counsel*trial lawyer, (trial) attorney, litigator, counsel, counselor
strafrechtelijke vervolgingcriminal prosecutioncriminal action
surseance aanvragen (note 26)go into administrationfile for Chapter 11
tegeneis(ook:) cross-claimcounterclaim*
terugkerend belangreversionary interestremainder (interest)
toegewezen advocaatlegal aidpublic defender
toerekenbare nalatigheidcontributory negligencecomparative negligence
toga (rechters...)(judge's) gown(judge's) robe
transport, eigendomsoverdrachtconveyancingconveyance
terugwerkende kracht (met ...)with retrospective effectwith retroactive effect
trefwoord (boven rechtszaakverslag)catchwordkeynotereformatory
tuchtschoolremand home, (Borstal)redirect (examination)
tweede verhoor (na kruisverhoor)re-examination
uitnodiging tot aankoop (contractrecht)invitation to treatinvitation to negotiate
uitspreken (een vonnis) (zie ook BIB), uitspraak doen, vonnis vellen (note 47)(usually) give judgment, give/make a ruling*, render a decision(usually:) render judgment/decision, hand down a judgment/decision/ruling
uitvaardigen (een gerechtelijk bevel ...) (zie BBI), (note 47)grant/issue (an injunction)*, give/issue* (an order) (zie ook BBI)(ook:) hand up (an injunction), hand down an order
unanieme (jury)uitspraakagreed verdictconsent decree
verdaging (een ... toekennen) (zie ook BBI)(grant an) ajournment*(ook:) (grant a) continuance
verhoor (eerste ..., getuigenverhoor) (note 48)examination-in-chief (ook CanE, AusE, SafE)direct questioning, direct examination
verhoor (tweede ...., nieuw ....) (note 48)re-examination (ook CanE, AusE, SafE)redirect (examination)
verkeersboetetraffic fineticket
verjaringswet, verjaard, verjaard zijn(ook:) statute barred, (m.b.t. civile zaken), the statute of limitations has expiredstatute of limitations* (ook strafr.), extinguished by limitation, the statute of limitations has run*
verklaring van berustingagreed verdictconsent decree
verminderde toerekeningsvatbaarheid (wegens ...)diminished responsibility, (on the grounds of ...)insanity, (by reasons of ...)
vernietigen, ongedaan makenquash (a verdict / a decision)overrule (a verdict / decision)
veroordelen tot gevangenisstraf (zie ook BBI)(ook:) send sb. down (for ... years)send sb. up (for ... years)
verordening (gemeentelijke ...)bye-lawordinance
versus (afkorting) (note 31)v*(also:) vs.
vertegenwoordigen, optreden namens(also:) act forrepresent
verweerder, (zie beklaagde)--------------------------
VOG, Verklaring omtrent GedragCRB certificate, CRB check (note 33)police certificate (note 33)
vonnis in hoger beroep bevestigdappeal dismissedjudgment affirmed
vonnis in hoger beroep vernietigdappeal allowedjudgment reversed
voogdij (over minderjarige)(also:) wardshipcustody
voogdijtoewijzing (v. onecht kind)affiliation ordersupport order 
voorlopige hechtenis (in ...)(on) remand, remanded in custodypre-trial detention, in custody awaiting trial
voorarrest vonnis, tussenvonnis, (note 25)(formerly?) interlocutory injunctiontemporary injunction
voorlopige voorziening (note 25)interim reliefinterlocutory relief*
voorzien, beogenenvisageenvision
voorziening in kort geding, (note 25)interim injunctioninterlocutory injunction, interim injunction
vonnisregisterdocketjudgment roll
vrijwaringsprocedure, -incidentthird party proceedingsimpleader
wapenstok, gummiknuppeltruncheon, baton (zie OALD)billy club, nightstick
zijdelingse uitsluitingissue estoppelissue preclusion