Specialisaties

Specialisaties

 • Vertalingen van en naar het Engels (Brits of Amerikaans).
 • Persoonlijke of zakelijke documenten, ook voor visumaanvragen.
 • Toerisme, horeca en museumsector.
 • Correctie van bestaande Engelse teksten.

Be√ędiging

 • De eigenaar van A&E Translations (drs. Koop Tissingh) is sinds 1988 als vertaler ingeschreven voor de talen Nederlands en Engels, onder nummer 327/88.
 • Legalisaties zijn tegen een extra vergoeding af te halen bij de rechtbank Groningen.
 • Sinds 1999 staat hij ook vermeld in het Register Wbtv, onder nummer 2373.
 • Het Register is te raadplegen via het internet (link).

Erecode

 • De vertaler, aangesloten bij het NGTV, neemt strikte geheimhouding in acht.
 • Hij stelt zijn gehele kennis in dienst van zijn opdrachtgever.
 • De vertaler neemt slechts opdrachten aan waartoe hij de vereiste kennis bezit.
 • Hij geeft slechts door hemzelf vervaardigde vertalingen voor de zijne uit.