education & youth

(BrE) primary school

(BrE) primary school

(AmE) elementary school

(AmE) elementary school

Ned.BrEAmE
academicus (zie ook BBI)university (wo)mancollege graduate
afgestudeerde (1e univ. graad)postgraduate (zie OALD 'student') (college) graduate*, grad
afleggen (van (eind)examen ..., zie BBI)sit one's exam/finalstake one's exam/final
afstudeerdagdegree daycommencement
afstudeerrichtingmain subjectmajor field
afstuderen, school verlaten (zie ook BBI)leave schoolgraduate from school
afstuderen in (een richting) (zie BBI)(also:) read (...)major in (...)
avondschool, (zie: deeltijdstudie)evening classes, school for further educationnight school, extension school
basisschool (note 2)primary schoolelementary school, (grade school)
beroepsbegeleidende leerweg, BBL,in-service training*(also:) on-the-job training
leerlingstelsel (zie ook BBI)---------
beurs (studie...)(usually:) grant(usually:) scholarship
bijvak (zie ook BBI)subsidiary/secondary subjectminor (subject)
blijven zitten, recidiveren, overzittenstay downstay back
blokken, (hard studeren)swot up (on a subject), swot (for), swat, mug up (on)bone up (on), study up (on), cram (for), to powertool
bordenwisserdustereraser
buitenlandse studentforeign/international* student(also:) overseas student
cijfer (beoordeling) (note 6)mark*grade (letter grade)*
collegegeld (zie schoolgeld (note 33)tuition feetuition
confessionele schoolfaith school, denominational schoolparochial school
conrectordeputy head(teacher)vice principal
conservatorium (muziekschool), (note 28)conservatoireschool of music, conservatory (zie OALD)
crèche (note 1), (vgl. peuterschool)nursery (school)*, kindergarten, playschool/-group, crèche (OALD)(day) nursery, daycare* (center), preschool
cum laude afstuderen, (summa ...)take a first class (honours), take a firstgraduate with highest honors, (...) summa cum laude
deeltijdstudie, avondstudieextra-mural studiesextension course
derdejaars studentthird-year studentjunior
diploma-/buluitreiking (note 26)degree day, graduation*commencement (zie OALD)
dissertatie (vgl proefschrift) (note 34)(doctoral) thesisdoctoral thesis, dissertation (OALD)
docent (in hoger onderwijs)lecturerinstructor
docententeam, onderw. personeel (note 12)teaching staff*faculty
doctoraalstudent (Master's)postgraduate (student)graduate (student) (OALD 'student')
doctoraalstudie (note 13)postgraduate programmegraduate program
eerstejaarsstudent(e) (note 17)first-year student, fresher, freshman*frosh, (freshman)
eindscriptie (zie: scriptie).......
examen afleggen (note 24)(also:) sit an examtake an exam*
examen afnemenset an examgive*/write an exam
examenuitslag, -resultaatresultscore, grade
faculteit, (facultaire afdeling) (note 12)Faculty (also CanE)School, (Department)
faculteitsvoorzitterhead (of the faculty)(college) dean, faculty/department head
gediplomeerdqualifiedcertified
geesteswetenschappen, alfa-humanities*, the arts*liberal arts
gemengde school (jongens/meisjes)mixed schoolco-ed school
geslaagde (schoolverlater)school leaver(high school) graduate
gymnastiekP.E., P.T., physical education/traininggym class, Phys. Ed.
herexamenresitretake
herfstvakantie (zie: voorjaars...)(autumn) half-term(fall) mid-semester break
hoofdvak (zie ook BBI)main subjectmajor (subject)
hoofdvak (als .... studeren), (note 24)major on (sth) (zie OALD)major in (sth)
hospiteerperiodeteaching practicestudent teaching
huishoudkunde, verzorging (schoolvak)domestic science, Design & Technologyhome economics, household management*
huiswerkhomework*(also:) assignment
huiswerk opgeven (zie ook BBI)(ook:) set homeworkassign homework*
individueel onderwijsone-to-oneone-on-one
inschrijven voor (studie), (note 24)enrol onenroll in
inspecteur van onderwijs (zie ook BBI), (external link)± (school) inspector*, (Chief) Education Officer, Director of Education± (school) superintendent, superintendent of schools, chief school administrator
introductieweek (feestweek)± ragweek± rush week
invalkracht (zie ook BBI)supply teacher (zie OALD), cover teachersubstitute (teacher), sub
kandidaatsopleiding (note 8), (bachelor's,...) (note 14)graduate course, (BA or BSc)undergraduate program, (BA or BS)
kandidaatsstudentgraduate student (OALD 'student')undergraduate student
kantinedame (op school)dinner lady (zie OALD)lunch lady, school cafetaria worker
keuzevak (zie ook BBI)option, optional subjectelective (subjects)
kinderdagverblijfday nurserydaycare center
klas, groep (leerlingen) (note 5)form* (middelb.)/class (basisschool)grade
klas 1, 2, 3, 4, etc. (basisschool)year 1, 2, 3, 4, etc.grade 1, 2, 3, 4
klas 1, 2, 3, 4 (middelb. school)form 1, 2, 3, 4(usu:) grades 9-12 (high school)
klassenleraar (zie: mentor)form tutor, class tutorhomeroom teacher
kleuterschool (note 1)infant school (ages 3-5), reception class (1e jaar basisschool)kindergarten (ages 4-6), (zie OALD)
laat (te ...)late*tardy*
leerdossier, studievoortgangsoverzicht, (note 18)study file, Transcript of Recordstranscript (ook CanE)
leerpik, (idem, op het laatste moment)swot, sap, grindergrind, crammer, tool
leerplichtambtenaarschool attendance officer, Educational Welfare Officer, (vroeger:) truancy officer,truant officer
lerarenkamerstaffroom, (ook:) common roomfaculty room/-lounge
les, (tijdens de les)lesson*, (in form)(also:) class, (in class)
les geven, voor de klas staanteach*, be a teacher*(ook:) teach school
lesroostertimetableschedule
lichamelijke opvoeding, gymnastiekphysical training, PTphysical education, PE
maatschappijleer(social studies)civics (zie OALD)
maximale score, een tienfull markstop grade
mensarefectorycafeteria
mentor (zie: klassenleraar)form tutor, class tutorhomeroom teacher (ook CanE) monitor
mentor (oudere student t.a.v. jongere)prefecthigh school
middelbare school (note 2), (note 3) secondary school*oral exam(ination)*
mondeling examen(also:) vivakeep sb. after (zie OALD)
na laten blijvenkeep sb. backgrade (zie OALD: exam)
nakijken (beoordelen van examen)mark (zie OALD: exam)track(ing)
niveaugroep(en), richtingstream(ing) (zie OALD), set(ting)banding*
niveaugroep (indelen naar ...)streaming (zie OALD)
ontgroenen/ontgroeningfag/fagging, rag/ragginghaze/hazing
openbaar onderwijs (zie ook BBI)state educationpublic education
openbare school (note 7)state (maintained) schoolpublic school
Open DagOpen DayOpen House
opstelessay*, composition*(ook:) theme
opvoedingsinternaat, tuchtschool, (zie: wikipedia)(vroeger:) approved school, (daarna:) community home, (vgl. reformatory, remand home)reform school
oud-studentformer studentalumnus (M), alumna (F)
ouderavond, (vgl. contactavond)parents' evening, open eveningParents' Night, parent-teacher conference
pauzebreak, (playtime)recess
pedagoog, onderwijskundigeeducationalist, educationisteducator
peuterschool (vgl. crèche)kindergarten (ook: AusE/NzlE)preschool (zie OALD)
postdoctoraal student, (promovendus)post-graduate student (zie ook BBI)graduate student
practicumpractical traininglaboratory course, lab
praktijkexamenpractical (examination)(also:) lab test
presentielijst voorlezencall the register (zie OALD)take attendance
privéschool(note 7), (zie ook BBI)independent school, (public school)private school*, (charter school), prep school
proefexamenmock (exam)practice examination
proefschrift, dissertatie (note 34)(doctoral) thesisdoctoral thesis*, (doctoral) dissertation
professor (note 21)professorfull professor
prospectus (zie: studiegids) (note 32)(school) prospectus(school) catalog, bulletin (zie ook BBI)
rector (zie: schoolhoofd), (note 19)head teacher, (headmaster), head of school*principal
rector-magnificus (note 20)Vice-ChancellorPresident, (Provost, Chancellor)
rechtenfaculteit (note 11)law facultylaw school
repeteren (voor toets) (note 25)revise (for) (zie OALD)review (for) (zie ook BBI)
repetitievoorbereiding (note 25)revision (zie OALD)review
rietje (met het ... slaan) (zie: Horwill)to caneto switch
schoolbestuurboard of governorsschool board, board of education
schoolbord (note 39)blackboard*chalkboard
schoolhoofd, rector (note `9)head teacher, (headmaster), head of schoolprincipal
schoolgeld, collegegeld (note 33)tuition feetuition
schoolleidingschool administrators(school) management team
schoolperiode (trimester, semester)(usually two a year:) semester(usually three a year:) term
schoolpleinschool playgroundschoolyard
schoolrapport (zie ook BBI)(school) reportreport card, (transcription)
schooltassatchelschoolbag*
schoolvakantieschool holidayschool vacation
schrift (vgl. werkboek)exercise book (zie OALD), jotternotebook
scriptie (vgl. proefschrift) (note 34)(master's) dissertation (zie OALD), mini-thesis,extended essay(master's) thesis
schriftelijke cursuspostal coursecorrespondence course
seminarie (theologische opleiding)theological collegedivinity school, seminary
spiekbriefje (zie ook: Horwill)crib (note)*(ook:) pony
spijbelen,
(het spijbelen)
skive off, play truant, bunk offcut class, (play) hookey*, bail, punt, (AusE/NzlE: wag school)
sportdagsports day, school fetefield day
stage (note 23)work experience, placementinternship (zie OALD)
stagebegeleiderwork placement supervisorinternship supervisor
stagiair(e)traineeintern
studentenhuis / -flathall of residence, hall (zie OALD)dormitory
studentenleven (zie ook: BBI)university life, academic lifecampus life
studeren (als hoofdvak)study*, (also:) read (e.g: read maths)major in
studeren (voor een examen of test)revise, do revision (for a test, etc.)study for*
studiecourse* (zie OALD)program (zie OALD)
studiegids (zie: prospectus) (note 32)prospectuscatalog (zie Horwill), bulletin
studieonderdeel/-vakmodule (zie OALD)course, class (zie OALD)
studiepikswotgrind
surveillant (bij schoolexamen)invigilatorproctor
surveilleren (tijdens examens)invigilate (zie OALD)proctor (a test)
theologische hogeschool, seminarietheological college (zie OALD)theological seminary, Divinity School
tien, (een ... met een griffel), hoogste scorean A-star, A*a four point, 4.0 GPA, (4.2 G.P.A.)
Transcript of Records (zie leerdossier)-------------
trimesterterm*(also:) trimester*, (semester*)
tweedejaars studentsecond-year studentsophomore
universitair docent, UD (note 21)lecturer± assistant professor, instructor
universitair hoofddocent, UHD (note 21)senior (university) lecturer, reader± associate professor
verplicht (vak)compulsory course/classrequired course/class
verplicht(e) schoolboek/leeslijstset book(s)required reading
verzorgingsgebied, rayon, regiocatchment areadistrict
vierdejaars studentfourth-year studentsenior
voorjaars/-herfstvakantiespring/autumn half-term,
(...) mid-term*
spring/fall mid-term,
(...) mid-semester break
voortgezet onderwijsfurther educationcontinuing education
werkboek (met oefeningen)workbookexercise book (zie OALD)
werkcollegetutorialseminar
wiskundemaths, mathematics*math
zakken voor (een examen) (zie ook BBI)fail* (an exam)(ook:) flunk (an exam)
zitten blijven (zie: blijven zitten)-------------