history & stereotypes

history of migration

zie ook de website “vijf eeuwen migratie” (link)