idiomen & woordcombinaties

Ned.BrEAmE
wie A zegt, moet ook B zeggen (note 13)in for a penny, in for a poundin for a dime, in for a dollar
helemaal achteraan bungelen (= at the tail end of sth) (zie ook: BBI)be at the fag end (of sth.)be at the tag end* (of sth)
aangenaam!, aangename kennismaking!Pleased to meet you!Nice meeting you!
de aap komt uit de mouw (de)the fat is in the firethe cat is out of the bag
al draagt een aap een gouden ring, het is en blijft een lelijk ding------put lipstick on a pig, ... it's still a pig (Turow, Reversible Errors, ch 7)
een addertje onder het grassnagcatch
afkloppentouch woodknock on wood
in het allerslechtste geval, als alles tegen zitif the worst comes to the worstif worse/worst comes to worst
rotte appel (in de mand) (zie ook: BBI)bad apple*(ook:) rotten tomato
appels en peren (vergelijken)chalk and cheeseapples and oranges
iets op de lange baan schuivenkick sth. into the long grasskick the can down the road
een ballonnetje oplaten (= test the waters)fly a kitesend up a trial balloon
zo bang als een wezel zijncan't/couldn't say boo to a goosecan't/couldn't say boo to anyone
volgens Bartjensaccording to Cockeraccording to Hoyle/Günter
op het verkeerde been zetten, in verlegenheid brengen (zie ook: BBI)bowl/throw sb. a googly (from: cricket idiom)throw (pitch) sb. a curve (from: baseball idiom)
je beste dagen gehad hebbenbe past one's sell-by datebe past one's prime
de bietenbrug op(gaan), in de penarie zittenup the junction, in a cleft stick, bunkered, snookered, up a gumtree (zie ook: BBI)in a tough spot, in a fix, up the creek, up the wazoo, (up shit creek without a paddle), up a tree (zie ook: BBI)
Niet zo bijdehand graag!Don't come the acid with me!Don't be a wise guy!
het bijltje erbij neergooiencry sth offcall sth off
Binnen!Come in!Come!
bloednerveuslike a cat on hot brickslike a cat on a hot tin roof*
de bloemetjes buiten zetten (zie: "aan de boemel gaan" (note 28)
uit de bocht vliegen (fig.)fly/go off at a tangentgo off on a tangent
buiten je boekje gaan(be) out of order(be) out of line
volgens het boekje werken (zie ook: BBI)do sth. by numbersdo sth by the numbers
boerenverstand, gezond verstandcommon sense*(ook: ) horse sense
een bok schieten, een flater slaan (zie ook: BBI)drop a brick, drop a clanger(to) blunder*
het hoog in de bol hebben (zie ook: BBI)to have a swollen headto have a swelled head*
ruwe bolster, blanke pita rough diamonda man with the bark on
de bokkenpruik op hebbenhave a cob onhave a burr up the butt
door de bomen het bos niet meer zien (zie ook: BBI)not see the wood for the treesnot see the forest for the trees
een boom opzetten, ouwehoeren, kletsen (note 17)chew the fat* (IntE)shoot the breeze, shoot the bull
jezelf op de borst kloppen (zie ook: BBI)blow your own trumpet*blow/toot your own horn
boter bij de vis doen, handje contantje (zie ook: BBI)pay cash on the nailpay spot cash, pay cash on the barrel(head)
er bovenop zitten, Kom op!, Aan de slag!jump to it!hop to it!
het breed laten hangen, de bloemetjes buiten zettenpush the boat out, splash out (on sth)(cf. paint the town red*)
het leven door een roze bril bekijken, het leven zonnig inzien (zie ook: BBI)see life through rose-tinted glassessee life through rose-colored glasses
de broek aanhebbenwear the trouserswear the pants
leven in de brouwerij brengenmake things livelywhoop things up
het buskruit (niet) uitgevonden hebben(not) set the Thames on fire, not set the world alightnot set the world on fire
als dag en nacht verschillenas different as chalk from cheeseas different as day and night
uit je dak gaan, doordraaien, uit je bol gaan, (de weg kwijt zijn) (note 44)go berserk, hit the ceiling* (zie ook: BBI)go ballistic, go postal, lose it, tweak (out), go ape, go apeshit, flip (out), wig out, go postal, hit the roof (zie ook: BBI)
de degens kruisen (met iemand over iets) (zie ook: BBI)lock horns (with sb. over sth)lock antlers (with sb. over sth.)
een dergelijk geval, toepasselijk (note 50)a case in point(ook:) a case on point
dertien in een dozijn, doorsnee, (zie ook: huis-tuin-en-keuken)two (in) a penny, ten (in) a pennya dime a dozen
desnoods, als de nood aan de man komtat a pinchin a pinch
deuren voor iemand openen, ...pull strings (for sb)pull wires (for sb)
diefstal op klaarlichte dag (zie ook: BBI)daylight robberyhighway robbery*
het er dik bovenop leggencome it stronglay it on thick
een zware dobber hebben aan-------------have a hard row to hoe
Zoiets doe je niet!, Dat is ongepast!It's not done, It won't go!It's a no-no!
Doe normaal!-------wake up and smell the coffee!, get real!
een doekje voor het bloeden, pleister op de wonde (?)------a sop to hurt feelings
dolenthousiast (zie ook: BBI)thrilled to bitsthrilled to pieces
zich van de domme houdencome the innocentplay the innocent
op je donder krijgen, ervan langs krijgencatch it, get (a lot of) stick, get fitsget it, catch hell
Donder op!, Scheer je weg!, Hoepel op! (zie: Ga weg!)Clear off!, Sod off!, Bugger off!Take a hike!
de dood of de gladiolenneck or nothinggo for broke, shoot the works
aan een dood paard trekkenflog a dead horsebeat a dead horse
op een dood spoor zitten (zie ook: BBI)be at a loose endbe at loose ends
doodgewoon (zie ook: doorsnee)common as muck, common as brasscookie-cutter, plain vanilla
door en door getest, beproefdtried and tested/trustedtried and true
driemaal is scheepsrechtthird time lucky*(ook:) third time is the charm
zo dronken als een tor, ladderzatas drunk as a lordas drunk as a skunk
een druppel op een gloeiende plaat (zie ook: BBI)a drop in the oceana drop in the bucket, a drip in the bottomless bucket
zo duidelijk als watplain as a pikestaffplain as the nose on your face
duimen zitten draaien (zie ook: BBI)(also:) kick one's heelscool one's heels*
een duit in het zakje doen, een mening geven voor wat hij waard is (zie ook: BBI) (note 13)chop in, chip in, add one's two pennyworth, add / put in / get in / give one's twopence worthgive one's two cents(' worth), get in /put in/ add one's two cents (two cents'worth), butt in
eenmaal, andermaal, verkochtgoing, going, gonegoing once, going twice, sold
eerlijk is eerlijkfair's onwhat's fair is fair
eeuwen, een hele lange tijd(for) yonks, donkey's years(for) a dog's age
een eitje, makkelijk verdiend (zie: fluitje)money for jam, easy meat, a doddleeasy pickings
ervoor opdraaien (zie: pineut)  carry the cantake the rap
naar de filistijnen, naar z'n mallemoerbust, down the drain/pan, up the spoutdone for, down the plughole / tubes
aan de fles zijnbe on the pissbe on the sauce
een flater slaan(ook:) put your foot in itput your foot in your mouth*
allemaal flauwekula load of crapa bunch of crap
een fluitje van een cent, peulenschil, makkie (zie: eitje)a doddle, pushover, easy meat, a breeze, a walk in the park*no-brainer*, cinch, a cake walk, (piece of cake*)
Ga weg!, Het is niet waar!, Je kunt de pot op (zie: donder op!)Leave it out!, Stroll on!, Get stuffed!, Bag it!Get out of here!, Get real!, Take a hike!
tot het gaatje (gaan), tot het uiterste-------to the max
wel kunnen gebruiken (= graag willen)could do with(also:) could use, could stand
(I could use a day's rest from work; I could use some food)
zich gedeisd houdengo to groundlie low*
gehakt maken van iemandhit sb. all over the shoprun rings around sb.
binnen gehoorsafstandbe within spitting distancebe within shouting/hailing distance
Te gek!, Gaaf!, Vet!ace, brill, smashing, crackingcool, bad, rad, neat, bad ass
voor de gek houden (pull sb.'s leg*) (note 47)having sb. on, taking the mickey/piss, come the raw prawn to sbputting sb. on, pull/yank/jerk sb's chain
zo gek als een deuras daft as a brushas crazy as a coot (e.g. Scott Turow, Laws, p.504)
geld over de balk gooien, (zie ook: naar de knoppen)throw money down the plughole, throw good money after badthrow money down the drain*, (...) down a rat hole
genadebrood eten (zie door het stof moeten)eat humble pieeat crow
het gemunt hebben op, gaan voor--------buck for (sth)
de gewone man (zie ook: BBI)the man on the Clpaham omnibusthe man in the street*
als geroepen komen(it was) meat and drink, made to orderjust what the doctor ordered
iets gesmeerd/vlekkeloos laten verlopenoil the wheelsgrease the wheels
in een glazen huis wonenlive in a shop windowlive in a goldfish bowl
in Godsnaam (zie ook: BBI)for God's sake*(also:) for God sake
het goed met iemand makensee sb right*(ook:) do sb right
Goed zo!Well done!*Nice going!
een gokje wagenhave a fluttertake a flier
een goudmijn aanboren, i/d roos schietenhit/strike goldstrike paydirt
Graag gedaan! Geen dank! (note 15)Not at all!, Don't mention it!, My pleasure!*, You're wecome!*, (colloquial:) No problem! You're welcome*, (colloquial:) You bet!, You bet ya!, Sure!, Asolutely!, Any time!, You got it!, No problem*
groene vingers hebbenhave green fingers have a green thumb
meer dan genoeg hebbenhave enough and to sparehave enough to spare
klein grut (zie habbekrats, kruimelwerk)--------------
naar de haaien gaango to the dogs*(ook:) go to hell in a handbasket
als een haas in een knollentuin, (note 25), als de vos die de kip gevangen heeft, zo zelfvoldaanlike the cat that got the creamlike the cat that got/ate/swallowed the canary
een habbekrats, klein grut, (ook:) kruimelwerkchicken feedpeanuts, chump money
de hakken in het zand zettenset one's face fiercely againstsit down hard on
de handdoek in de ring gooienthrow up the towel/spongethrow in the towel/sponge
ze zijn twee handen op één buikthey get on / are like houses on fire, thick as thievesthey get along like a house on fire
happenpenny in the slottake the bait
tegen de haren instrijkenrub sb. up the wrong wayrub sb. the wrong way
de haren rezen mij te bergeI set up my bristlesmy hackles rose
een heerlijke nieuwe wereld (note 24)a brave new world(ook:) a bold new world
een heitje voor een karweitjea bob a job-------
iets waar je een hardgrondige hekel hebt(sb's) pet hatesb's pet peeve
her en derall over the place*, all over the shop(ook:) all over the lot
om de hete brij heendraaienducking and diving-----
op hete kolen zitten(be) on thorns, (be) on tenterhooks*(ook:) (be) pins and needles
iemand op heterdaad betrappencatch sb with their trousers down, ... bang to rightscatch sb with their pants down, ... dead to rights (zie: Van Dale)
van de hoed en de rand wetenbe clued-up (on sth), know the formbe clued-in (on sth), have the inside dope (on sth.)
jonge hondenginger groupyoung Turks
met honderden/duizenden tegelijk (zie ook: BBI)(also) in their hundreds/thousandsby the hundreds/thousands*, in the hundreds/thousands
iemand voor het hoofd stoten, op iemands tenen stappentread on sb's toes*step on sb's toes*
hoog en droog (zitten)home and drysafe and sound, home free
iemand hoog hebben zittenhave a lot of time for sb.----------
hoteldebotel zijn(be) arse over tiphang in there!, hang tough!
hou vol!---------------
iemand op de huid zittenjump on sb.* (OALD)(also:) jump at sb. (OALD)
huis-tuin-en-keuken, doodgewoon, (zie ook: dertien in een dozijn) (note 18)common or garden (variety), bog-standard, run-of-the mill*cookie-cutter, garden variety, plain vanilla, run-of-the-mill*
in ieder geval (zie ook: BBI)at all events*in all events, in any event
impromptu, tussen de bedrijven door (note 19)(ook:) on the hoofon the fly*
geen ja en geen nee kunnen zeggenhum and hawhem and haw
vanaf het begin der jaartelling (zie ook: BBI)(also:) from the year dotfrom the year one*
Jan met de Pet, Jan Modaalthe man on the Clapton (omni)bus, Essex man, Joe BloggsJoe Blow, John Q Public, Joe Sixpack, "the average Joe on Main Street", an average joe, zie: (Grisham, The Confession)
Jeetje!, Goh! (zie: Verdikkeme!)Blimey!, Coo!, Cor!Jeez!, Gee!, Gosh!
je kaarten op tafel leggenshow your hand/cardstip your hand
in kannen en kruikendone and dusted-----
kantje boorddiceytouch and go
de kantjes ervan aflopen, zich drukkendodge the columngoof off
Kap ermee!, Kappen!, Schei uit!Wrap up!, lay off!, Turn it up!, Give it a rest! Just chuck it!Quit!, Just chuck it away!
iemand op de kast jagenarouse/raise/provoke sb's ire*(ook:) draw sb's ire
een kat in de zak (ver)kopensell (sb) a pup/dummy, buy a pig in a pokestick (sb), put it over on sb
als kemphanen vechten (zie: vechten ...) (zie ook: BBI)fight like cat and dogfight like cats and dogs
zich niet laten kennendo sth for a daredo sth on a dare
kerngezondbeyond a shadwow of doubt, beyond a shadow of a doubt*beyond the shadow of a doubt
buiten kijf (zie ook: BBI)sound as a bell, fit as a fleasound as a dollar, fit as a fiddle*
een kinderhand is gauw gevuldbe grateful for small mercybe grateful for small favors
Klaar is Kees!Bob's your uncle!You're done!
klein grut (zie ook: kruimelwerk)small beer, chicken feedsmall potatoes, peanuts*
tot in de kleine uurtjesinto the small hours of the morninginto the wee hours of the morning
op de kleintjes lettencount the/your penniespinch the/your pennies
klinkende munthard cashcold cash
op knappen staan, op breken staanreach breaking pointreach the breaking point
naar de knoppen (gaan) (zie ook: geld)(go) down the plugholedown the drain*, (ook:) down a rat hole
geen klap uitvoeren (zie ook: BBI)not do a lick of work*, not do a stroke of work*(ook:) not do a stitch of work
tegen de klok inanti-clockwisecounter-clockwise, withershins
de koe bij de horens vattengrasp the nettletake the bull by the horns
kolder, complete onzin (note 49)a crock (of shit)
het is een kolfje naar iemands handhe is a dab hand at sth-------
Kom op zeg!, Toe nou!, Maak 't nou!Give over!, Get out of it!Come on!
Kon slechter ('t ...), 'k Mag niet klagenNot so dusty!Not so bad!
iets aan de kook brengen (zie ook BBI)bring sth to the boilbring sth to a boil
op de koop toe nementake sth in your stridetake sth in stride
Hou je kop!, Hou je muil!, (= Shut up!, Cut it out!)Belt up!, Shut your gob!, Pack up!, Put a sock in it!, Wrap up, Turn it upShut your trap!
het is koren op iemands molenit's (all) grist to the mill / to sb's millit's (all) grist for the mill / for sb's mill
met een korrel zout nementake with a pinch of salttake with grain of salt
aan het kortste eind trekkenget the wrong end of the stick, draw the short strawget the dirty end of the stick, get the short end of the stick
de kost verdienen, je kostje verdienen(ook:) earn your crustearn your keep*
kotsmisselijk (worden)get sick as a cat, get dog sicksick as a dog
krap zitten (bij kas / in de tijd)be pushed for (money/time/etc.)be pressed for (...)
kriegel worden van, het op je heupen krijgenget the pip, it gives (you) the pip------
kruimelwerk (zie ook: klein grut, habbekrats)chicken feed, small beerpeanuts*, small potatoes, chump change
kunst en vliegwerkstring and sellotapepaperclips and pull-ties, chewing gum and balewire
het kwartje viel, het begon te dagenthe penny dropped, he/she woke up to the situationit (finally) clicked, the dawn broke, he/she sat up and took notice
iemand de laan uitsturen, iemand zijn congé geven (zie ook: BBI)give sb. his marching ordersgive sb. his walking papers
laat daglate in the daylate in the game
Hoe laat heb je het?What time do you make it?What time do you have?
lachen als een boer met kiespijnlaugh on the other side of your facelaugh on the other side of your mouth
aan lager wal (zijn geraakt) (zie ook: BBI)down at heel*down at heels, down at the heel (zie ook: BBI)
om een lang verhaal kort te makento cut a long story shortto make a long story short
op de lange duur/termijn (zie ook: BBI)in/over the long run*in/over the long haul
bij lange na niet (zie ook: BBI)not by a long chalknot by a long shot
een lange neus makenmake a long nosethumb one's nose
aan het langste eind trekkenget the better of sb/sthget the best of sb/sth
voor het lapje houden (zie: bij de neus nemen)----------------
aan het eind van je Latijn, ten einde raad (zie ook: BBI)at the end of your tether*(ook:) at the end of your rope
iemand de les lezenhaul sb over the coalsrake sb over the coals
in het licht van, vanuit het standpunt van(ook:) in the light ofin light of*
als een opgewarmd lijk(look/feel) like death warmed uplook/feel like death warmed over
van een leien dakje gaan, geen wolkje a/d lucht(be) plain sailing*(ook:) (be) clear sailing
op de letter nauwkeurigword-perfectletter-perfect
Leuk je te horen! (a/d telefoon)Nice to hear you!Nice to hear your voice!
alsof je leven ervan afhangt, uit alle macht(hang on / hold on) for/like grim death(hang on / hold on) for dear life
iemands leven verlengen (zie ook: BBI)give/get sb a new lease of lifegive/get sb a new lease on life
iemand links laten liggen, kaltstellensend sb to Coventry--------
voor de lol------just for yuks
Doe me een lol!, Hou toch op!Leave off!Give me a break!
lood om oud ijzer, (zie ook:) dertien in een dozijnmuch of a muchnesssix of one, half a dozen of another
het loodje leggen (zie: de pijp uitgaan)-----------------
als een lopend vuurtje rondgaando/go the rounds (OALD)make the rounds (OALD)
uit alle macht (ergens aan vastklampen)(hang on) for/like grim death(hang on) for dear life
manusje van alles, loopjongendogsbody, dog's bodygofer
met alles erop en eraanwith (brass) knobs on(with sugar on top)
de middelvinger opsteken (tegen iemand) (note 42)flash the Vsgive the bird, flip the bird, flip off, give sb the finger
Mij best! (= I don't mind)I'm easy (about it)It's all the same to me
de moed zakt ons in de schoenenour hearts go into our bootsour hearts go into our mouths
het kan me geen barst/moer/bal/fluit/zier schelen, (same word, note 34 )I don't care a pin, I couldn't care less, I don't give a monkey's / a toss / a tinker's curse/cussI don't give a hoot / a tinker's damn (zie ook: BBI), I could care less, I could give a shit
het maakt geen barst/moer/bal/fluit/zier uitit doesn't matter a strawit doesn't amount to a row of beans/pins
er geen moer/bal/fluit vanaf weten-------... not know beans about sth, don't know squat
Momentje, 'k Ben zo terug! (Just a moment!)Just/Wait a tick!, Back in a tick!Right with you!
je mond voorbij pratenblow the gaffspill the beans*
moord en brand schreeuwenscream/yell blue murder*, yell pen and inkscream/yell bloody murder
mot hebben met, het aan de stok hebben met------have a beef with sb
je uit de naad werken, uitsloven-------I'm busting my butt
als een nachtkaars uitgaango off the boil------
moet je nagaan! stel je voor!-----Go figure!
uit je nek kletsentalk through the back of your necktalk through your hat
nek aan nek (liggen)be neck and neck (with sb)*(ook:) be nip and tuck (with sb)
bij de neus nemen, voor het lapje houden, een rad voor ogen draaien (iemand ...., zie ook: BBI)lead (sb.) a merry/pretty dancelead (sb.) a merry chase
een lange neus trekken/maken, uitsliepen (zie ook: BBI)to cock a snook (at sb), to cock a nose at ...to thumb a nose at ...*
neusje van de zalm, (the bee's knees), (zie ook: BBI)the cat's whiskers, the cat's pyjamas, the dog's bollocks, the mutt's nuts, the best/greatest thing since sliced bread(bee's knees), the best/greatest thing since white bread
nieuwsgierig aagjenosey parker--------
op het nippertje (zie ook: BBI)at a pinchthat was a close queak
dat was op het nippertje, dat scheelde een haartje (zie ook: BBI)that was a narrow squeakin a pinch
nodig moeten(ook:) be taken shortbe caught short*
als de nood aan de man komt, in het allergste geval (zie ook: BBI)if the worst comes to the worstif worst comes to worst
nu het nog kanwhile the going is goodwhile the getting is good
het is ... graden onder nul,  het is min ...it's minus ... (degrees)it's ... (degrees) below zero
oersaaias dull as ditchwateras dull as dishwater
het onderhavige gevalthe case in handthe case at hand
in mijn ogen(ook:) to my eyesin my eyes*
je ogen de kost geven (zie ook: BBI)keep your eyes skinnedkeep your eyes peeled
zonder met de ogen te knipperen, doorgemoedereerd (zie ook: BBI)without batting an eyelidwithout batting an eye
olie op het vuur gooienpour oil on the fire*(ook:) throw gas on the fire
omgaan met, in iemands gezelschap verkerenrub shoulders with sb*(ook:) rub elbows with sb
niets omhanden hebben, zich vervelen(be) at a loose end(be) at loose ends
er omheen draaienbeat about the bushbeat around the bush
ergens ondersteboven van zijn-----it blows sb out
een ongeluk komt nooit alleenit never rains but pourswhen it rains, it pours
onraad ruiken (zie ook: BBI)smell a rat*smell a skunk
met het oog op, in het licht van (zie ook: BBI)in the light ofin light of
oogappel, lievelingetje (zie ook: BBI)a blue-eyed boya fair-haired boy
in een oogwenkin two shakes of a duck's whiskerin two shakes of a lamb's tail
Oostindisch doofcloth-eared-----
zich opwinden, druk maken (ergens over)get your knickers in a twistget your panties in a ruffle / boxers in a bunch, (don't) your knickers in a knot (zie: Baldacci)
alles dik in ordeall present and correctall present and accounted for
tot over de/je oren (in het werk, etc.)up to the/your eyes (in work)up to the/your ears ..., (up to the armpits)
overhoop liggen met iemandbe at odds with somebodybe at outs with somebody
iemand overrompelen, betrappencatch sb on the wrong footcatch sb napping*
hoog te paard zitten, hooghartig zijnride the high horsebe getting high hat, wear a high hat
paraat hebben, op kunnen dreunen(have/know) sth off pat(have/know) sth down pat
in de pas lopen (zie ook: BBI)toe the line*, follow the (party) line*(ook:) toe the mark, (ook:) hew to the party line
pet, naatje (dat is ...)------that bites, that sucks, that blows
met pek en verenwith brimstone and treaclewith sulphur and molasses
in de penarie zitten (zie: bietenbrug opgaan)-----------------
geen hoge pet op hebben van ...have no time for sb.have no use for sb.*
met de pet in de hand, onderdaniggo cap in handgo hat in hand
met de pet rondgaanhave a whip-roundpass the hat
petje af, ik neem mijn petje voor je afhats off (to sb), I take my hat off to sbI tip my hat (to sb), (I doff my hat*)
meerdere petten op hebbenwear several waistcoatswear several hats
peulenschil (zie: eitje, fluitje)--------------------
piekfijn gekleed, tot in de puntjes verzorgd, er op z'n zondags bijlopendressed to the nines, got up like a dog's dinnerall dolled up, dressed to kill*
er piekfijn uitzienlook like a thousand pounds, look like thirty shillings in the poundlook like a million
de pijp uitgaan, het loodje leggen--------croak, buy the farm, buy it
de pik op iemand hebbenbe hot on sbbe tough on sb
iets niet pikken (= not put up with sth)(I will) not sit down under that(I will) not stand for that
de pineut zijn, de dupe zijn, ervoor opdraaien (note 1)carry the can, be left to hold the babytake the rap, be the fall guy, be left holding the bag
de plaat poetsen (zie: 'm smeren, zie ook: BBI)------------
onder de plak zitten---------be pussy-whipped
de plank misslaan---------(to) goof
plankgas geven, scheuren, met gierende banden (vertrekken) (note 9)on the wood, at full throttle, at full speed*flat out, pedal on the metal, floor it, gun it, floor the accelerator, lay/burn rubber, lay the (gas) pedal (flat) to the floor
op de pof kopenbuy on the slatebuy on the cuff
iemand een poot uitrukken, afzettensting sbsoak sb
popie jopiehooray Henry--------
potten breken (je zult geen ...)(you won't) set the Thames on fire(you won't) set the world on fire
Praat wat harder!Speak up!Louder!
praten als Brugman, honderduit pratentalk the hind leg off a, talk nineteen to the dozentalk a blue streak
tot in de puntjes (verzorgd), picobellolike one o'clock, up to the markto a T!, up to snuff
de put dempen als het kalf verdronken isshut/close the barn/stable door(s) after the horse has escaped/boltedclose the stable/barn door after the horse has escaped
in de put (zitten), in een dip (zitten), down (zijn)(be) in a funk
quitte of dubbeldouble or quitsdouble or nothing
een rad voor ogen draaien (zie: bij de neus nemen)------------
op het randje, ongepastnear the bone, near the knuckleoff-color
recht door zee, eerlijk-------up-front
recht voor z'n raap-----on the level
het recht van de sterkste (zie ook: BBI)might is rightmight makes right
je aan de (spel)regels houdenplay the gameplay ball
het regent dat het giet, de regen komt met bakken de lucht uitit is bucketing down, it's chucking down, (it's raining cats and dogs*)it's coming down in sheets and buckets
Reken maar!Too right!You bet!
de remmen losgooien, zich laten gaanlet loosecut loose
in de rimboe, ergens achteraf, een (achterlijk) "gat"in the back of beyond, a backwater*in the boondocks/boons/boonies, in the sticks, in the tules, "a Podunk"
als een rode lap (op een stier)like a red rag (to a bull)like waving a red flag in front of a bull
roet in het eten gooien (note 1), (zie ook: een stok in het wiel steken)throw a spanner into the worksput a wrench into the works, throw a (monkey) wrench into the machinery, to monkeywrench
de rollen zijn omgedraaidthe boot is on the other footthe shoe is on the other foot
zo rood als een kreeft (zie ook: BBI)as red as a turkey-cock, as red as beetrootas red as a beet
door rood rijden(ook:) jump the lightsrun the lights*, run a (red) light*
over de rooie gaan, van streek raken, uit je vel springen, op tilt slaanblow one's top, have kittens, do your nut, throw a wobbly, hit (/go through) the roof*blow one's lid/stack, blow a gasket, have a (big) cow, raise the roof, come unglued
waar rook is, is vuurthere's no smoke without firewhere there's smoke, there's fire
Rot op!, Smeer 'm!, Scheer je weg! Hoepel op!Sod off!, Bugger off!, Cut away!Beat it!, (Stop bugging me!), Take a hike!
Rustig aan!-----everything is hunky-dory
alles is rozegeur en maneschijneverything in the garden is lovely------------
hij/zij is een ruwe diamant... a rough diamond... a diamond in the rough
in je sas (zie ook : in de wolken)a happy bunnya happy camper
niet in iemands schaduw kunnen staan(be) not a patch on (sb)cannot hold a candle to ...
je schepen achter je verbranden(ook:) burn your bootsburn your bridges*
Schiet een beetje op!, Gauw een beetje!look nippy, look smart, look slippymake it snappy, (get a move on*)
Schijn bedriegt (zie ook: BBI)appearances can be deceivingappearances are deceptive
wie de schoen past, trekke hem aanif the cap fits, wear itif the shoe fits, wear it
uit de school klappen (= spill the beans)blow the gaff--------
zich schrap zettenstick in one's toesdig in one's heels
een schroefje los hebben zittenhave a slate loosehave a screw loose
met Sint Juttemis, als Pasen en Pinksteren op één dag vallen... and pigs might fly!when pigs fly, when hell freezes over, Yeah, sure!
dat slaat alles!, dat spant de kroon!that takes the biscuit!that takes the cake!
slecht van begrip zijn(be) slow off the mark(be) slow on the uptake
iemand te slim af zijnget the better of sb.get the best of sb.
Dat slaat alles! (zie ook: BBI)(ook:) That takes the biscuit!That takes the cake!*
de smaak te pakken krijgenget in your stridehit your stride
smeren ('m ...) , er tussenuit knijpen, de plaat poetsen (zie: BBI)shoot the moon, shoot the crow, go for a burtonskip town by night, decamp, high-tail
smoorverliefd zijn (note 45)-----have the hots for
in de soep lopen, in het honderd lopen (note 48)go pear-shapedcome unglued, go haywire
niet veel soepsnot much cop(be) on the nail, on the money,
de spijker op de kop slaan, raak zijn, een rake opmerking, preciesbe spot on, dead on, bang on, (hit the nail on the head*)       on the nose (zie ook: BBI), on the button
niet sporen, ze niet op een rijtje hebbenbe a bit missingbe not all there
met een stalen gezicht, met een uitgestreken smoel(also:) po-faceddeadpan*
iemand een standje geventick sb off, give sb stickgive sb flack
stangen, iemand op stang jagen--------pull sb's chain (ook AusE)
te hard van stapel lopenrun one's fences, go off half-cockedjump the gun
op stapel staan(be) on the stocks(be) in the works
een sterk verhaalline shootfish story, war story
(niet)  mijn/jouw/ ... sterkste punt/kant/eigenschap (note 23)(it's) not my/your/his/... strong suit*(ook:) not my/your/his long suit
door het stof moeten, (genadebrood eten)eat humble pieeat crow
het aan de stok krijgen met iemandmix it (with sb)mix it up (with sb)
een stok in het wiel steken, roet in het eten gooienthrow a spanner into the worksput a wrench into the works, throw a (monkey) wrench into the machinery, to monkeywrench
stoom afblazenlet off steamblow off steam
op stoom komenheat uphot up
een storm in een glas water (zie ook: BBI)a storm in a teacupa tempest in a teapot
in jouw straatje / een kolfje naar je handright up your streetright up your alley
dat is taboe, dat kan echt niet (= that's not done)that's not cricketthat's a no no
de tafel dekken(ook:) lay the tableset the table*
de tanden ergens inzetten, doorzettensoldier onstick with it/sth
iets met geen tang willen aanrakenwouldn't touch sth with a barge polewouldn't touch sth with a ten-foot pole
iets onder het tapijt vegensweep sth under the carpetsweep sth under the rug
het teken aan de wand (zien) (zie ook: BBI)(see) the writing on the wall(see) the handwriting on the wall
als een tierelier (lopen ...)like a clock, like old bootslike clockwork, like a house afire
het is alsof je thuis bent (zie ook: BBI)it's home from homeit's a home away from home
tijd rekkentread timemark the time
tjokvol, mudjevolchock-a-blockcrammed together
over de toeren raken, van de kook rakenbe/get (all) steamed up (about sth)be steamed (about sth)
goed van de tongriem gesnedenhave the gift of the gabhave a gift of gab, have a gift for gab
tot kijk!, hoi!, doeg!cheers!take care!*
zo traag als dikke stroop in een trechter------as slow as a snail in molasses
tranen met tuiten huilen------weep buckets
trek hebbenfeel peckish, be peckishhave the munchies
voor de tribune/bühne spelen, effectbejagplaying to the gallerygrandstanding
een troef achter de hand houdenhave/hold an ace up your sleevehave/hold an ace in the hole
trots als een pauw, blij a/e hond met 2 staartenlike a cat that's got the creamlike a cat that got/ate the canary
te goeder trouw (zie ook: BBI)in all conscience*in good conscience, in all good conscience
iemand om de tuin leiden(usually) lead sb up the garden path(usually) lead somebody down the garden path
twee turven hoog, een onderdeurtjetwo pisspots highknee-high to a grasshopper
op twee gedachten hinkenbe in two minds (about sth)be of two minds (about sth)
uiteindelijk at the end of the daywhen all is said and done
iets/iemand tot het uiterste drijvenpush sth/sb to breaking pointpush sth/sb to the breaking point
uitspelen (A tegen B ...) play (A) off against (B)play (A) off (B)
unicum, eenmalige gebeurtenisone-offone-time (event), one-shot deal
tot in de kleine uurtjesinto the early/small hours*knock sb for a loop
uit het veld slaanknock sb sideways(ook:) into the wee hours
vechten dat de kraaien om de brokken komen (zie ook: BBI)fight like cat and dogfight like cats and dogs
verander niet wat eenmaal goed is (zie ook: BBI)leave well aloneleave well enough alone
Verdikkeme! (zie ook : Jeetje!, Goh!)Gor blimey!Shoot!
in de veren kruipen, onder de wol gaan(old-fashioned-) turn in*sack out, hit the sack
met het verkeerde been uit bed stappenget out of bed the wrong sideget up on the wrong side
het bij het verkeerde eind hebbenget/catch the wrong end of the stickmiss the point*
het vijfde wiel aan de wagenplay gooseberrybe the fifth wheel
iemand levend villen, rauw lusten, ervan langs geven (note 3)have sb's guts for garters----------
ergens niet de vinger op kunnen leggen (zie ook: BBI)not be able to quite put one's finger on sth*not be able to lay one's finger on sth.
op de vingers tikkentick (sb) off, rap (sb) on the knucklestell (sb) off*, rap (sb)
de vissen voeren, over je nek gaanshoot the cattoss one's cookies
die vlieger gaat niet opthat cock won't fightthat dog won't hunt
vlijmscherp, ....sharp as a needle, keen as mustardsharp as a tack
voet bij stuk houdenstick it outstick to one's guns
de voetjes van de grond, dansenknees up-----
de volle laag geven, er flink van langs geven, onder uit de zak geven, de mantel uitvegengive sb fitsgive sb hell, bawl out (at sb)
de volle laag krijgen, er flink van langs krijgencatch itcatch hell, get it
voordringen (in de rij)jump the queue, push incut the line, cut in
voorkomen is beter dan genezenprevention is better than curean ounce of prevention is better than, a pound of cure
tussen twee vuren zitten (games, note 25)(be) piggy/pig in the middle(be) monkey in the middle
een vuurwapen/geweer dragen (zie ook: BBI)carry a gun*(also:) pack a gun(also:)
een vuurtje stoken(also:) lay a firebuild/kindle a fire*
tussen de wal en het schip rakenfall/slip through the netfall/slip through the cracks
dat is je ware!(ook:) that's just the jobthat's the ticket!*
in troebel water vissen (zie ook BBI)fish in troubled waters(also: ) fish in muddy waters
weg ermee!bin it!can it!
niet van deze wereld zijn, op een roze wolk levenlive in cloud-cuckoo land, live in dreamland live in never-never land, , live in la-la land
wikken en wegen, aarzelenhum and hawhem and haw
op de winkel passen, de zaken waarnemen (zie ook: BBI)hold the forthold down the fort
onder de wol gaan (zie ook: BBI)-----------hit the hay, hit the sack
door de wol geverfd (savvy)street-wise* (OALD)street-smart (OALD)
in de wolken, in de zevende hemel, in je sas happy as a sandboy, over the moonhappy as a clam (at high tide), in seventh heaven, on cloud seven/nine/ten
er geen woord tussenkrijgennot get a word in edgewaysnot get a word in edgewise
je woorden inslikkeneat humble pieeat crow, eat your words
de zak krijgen, de laan worden uitgestuurdget your cards, get the sack, get the chopbe/get fired/canned, get the pink slip, get one's walking papers, get one's marching orders*
hoe de zaken ervoor staan, stand van zaken (vertellen ...) (zie ook BBI)(give) the lie of the land(give) the lay of the land
iemand zand in de ogen strooienthrow dust in one's eyespull the wool over one's eyes, snow somebody
een zee, zeeën (aan tijd / geld)oceans of sthan ocean of sth
Zeg dat wel!Quite!, Rather!, Hear hear!Right on!, Absolutely!, And how!
Zeker weten!Not half!You bet!
iemand op de zenuwen werken, op de taars/pik trappenget under somebody's wool / on somebody's wick / up sb's noseget under somebody's skin, bug somebody, get in sb's hair
zie daar!, tara!hey presto!presto!
door de zure appel heen bijten------------bite the bullet
lef hebben (het ...)have the sand