communicatie, post, telecom & media

Terug

Notes

1. Alarmnummer
Het alarmnummer 112 is in 1991 in de EU geïntroduceerd. Omdat landen ook hun oude alarmnummer mochten houden, is het nummer 999 in het Verenigd Koninkrijk nog steeds in gebruik (sinds 1937). In de VS en Canada is 911 het spoednummer en 311 het nummer voor minder spoedeisende meldingen; in Nederland geldt voor minder dringende gevallen 0800-8844; Australië heeft 000 of 112, en Nieuw Zeeland 111. (Nov. 2006)

2. postcode
(CanE) postal code i.p.v. (BrE) postcode en (AmE) ZIP code

3. mailing / direct mail / mail shot (BrE /AmE?)

4. (AmE) mail / (BrE) post
(BrE) post = (AmE) mail
(BrE) postman* = (AmE) mail carrier, (mailman)
(BrE) postbag = (AmE) mail bag
Maar niet altijd: de term postman is misschien niet de gebruikelijke AmE term, maar wordt door Amerikanen zeker niet vreemd gevonden, zoals blijkt uit de titel van de Hollywoodfilm The Postman Always Rings Twice.
Er zijn woordcombinaties en uitdrukkingen waarbij mail de gangbare BrE term is, en post de AmE term.
(BrE) Royal Mail / long-distance mail / business mail (= business post) / Mail Users Association
(AmE) US Postal Service (USPS) / postal clerk (= mail clerk)
In zowel AmE als BrE spreekt men van mail order, postcard, post office (“In 2009 alone, post offices saw a 13% drop in mail volume”, Time, 15 maart 2010), en in beide varianten bestaat de functie van Postmaster-General.

(BrE) Royal Mail post office (BrE) Royal Mail

Zie ook OALD (9e editie, 2015) onder ‘post’:
“In BrE the official system used for sending and delivering letters, parcels/packages, etc. is usually called the post.
In NAmE it is usually called the mail (…).
Mail
is sometimes used in BrE in such expressions as the Royal Mail. Post occurs in NAmE in such expressions as: the US Postal Service.
In BrE post is also used to mean the letters, parcels/packages, etc. that are delivered to you. Mail is the usual word in NAmE and is sometimes used in BrE: Was there any post/mail this morning?I sat down to open my post/mail.”

5. Post via de USPS (link):
(AmE) certified mail = aangetekende post , met bewijs van verzending, online info m.b.t. bezorging en (incl. handtekening van ontvanger), uitsluitend voor binnenlandse post, en zònder verzekering, (gewicht/kosten …), desgewenst (als extra service) met ontvngstbewijs (= return receipt)
(AmE) registered mail = aangetekende post, net als certified mail, maar extra zeker: met verzekering tot USD 25.000,- (2007) tegen verlies of beschadiging, vooral bedoeld voor het verzenden van waardevolle en/of onvervangbare goederen, óók internationaal (= international registered mail), met als eventuele extra service: onder rembours (= Collect on Delivery / COD), en met een bewijs van ontvangst (= return receipt) via de post of als pdf.
(AmE) special handling = voor de verzending van ongebruikelijke post (incl. paketten/pakjes met levende have); nietnoodzakelijk voor goederen die adequaat verpakt zijn (en waarop het woord FRAGILE duidelijk leesbaar staat vermeld).
(AmE) certificate of mailing (= BrE certificate of posting)= bewijs van verzending (ook mogelijk voor standard mailbrieven en kleine paketten )
(AmE) return receipt = ontvangstbewijs (i.g.v. certified mail of registered mail aangetekende post)

(AmE) first-class mail = ‘brievenbuspost’ met bepaalde afmetingen een gewicht tot 3,5 (AmE) ounces voor brieven en tot 13 (AmE) ounces voor paketten; ook voor voorgesorteerde zakelijke post (presorted business mail), ook te verzenden als priority mail of registered mail.
(AmE) standard mail (Standard Mail®) = ‘zakelijke post’, tegen vast jaarlijks kosten van USD 175 (2007), waarbij de afzender het nodige voorwerk heeft gedaan m.b.t. verpakking en sortering, en vervolgens een verlaagd tarief per zending (al dan niet in combinatie met extra korting bij gebruik van elektronische frankeermachine: automation rates), bedoeld voor bijvoorbeeld bijvoorbeeld voor drukwerk en kleine paketpost, in aantallen van minimaal 200 stuks of een totaalgewicht van 50 (AmE) pounds per zending.
(AmE) express mail (vgl. BrE special delivery) = expressepost
(AmE) priority mail = binnenlandse bezorging in de VS binnen 2 tot 3 dagen; internationaal per luchtpost, ook voor paketten met een gewicht vanaf 13 (AmE) ounces.

(AmE) forward mail / mail forwarding
(AmE) General Delivery = Poste Restante
(AmE) (International) Business Reply Service
(AmE) hold mail = bewaarservice (waarbij post gedurende 3 tot 33 dagen wordt achtergehouden/bewaard i.g.v. vakantie, verhuizing, etc)
(AmE) parcel/package (=BrE parcel/package/packet) = pakketpost tot 70 (AmE) pounds en beprekte afmetingen (up to 70 lbs. and measure up to 130 inches in combined length and distance around the thickest part); First-Class Mail Packages: kleinere paketten tot 13 (AmE) ounces tegen voordelig tarief.

Vergelijk post via (BrE) Royal Mail (link):
special delivery = expressepost, bezorging volgende dag uiterlijk 9.00 of 13.00 uur, 6 dagen per week, inclusief track-and-trace, aangetekend
royal mail same day (delivery): binnenlandse expressepost, inclusief online tracking, en verzekerd bedragtot GBP 2.500, eventueel te verhogen tegen extra betaling
first class mail: binnenlandse brievenbuspost tot 100 gram, 5 mm dik, en beperkte afmetingen (voor brievenbuspost tot 750 gram en minder dan 25 mm dik kan een zgn. first class large letter stamp worden gebruikt), met volgende dag bezorging , incl. certificate of posting, en verzekerd bedrag tot 100x van de verzendkosten i.g.v. verlies of beschadiging; (zendingen die zwaarder dan 750 gram, dikker dan 25 mm, of de afmetingen van een brievenbuspost overschrijden, moeten als packet of (boven 1kg) als standard parcel worden verzonden.)
second-class mail: binnenlandse brievenbuspost tegen gereduceerd tarief, tot 100 gram, 5 mm dik, en met beperkte afmetingen (voor brievenbuspost tot 750 gram en minder dan 25 mm dik kan een zgn. second class large letter stampworden gebruikt), bezorging binnen 3 dagen na verzending (by the third working day after posting, including Saturday); verzekerd bedrag tot 100x van de verzendkosten i.g.v. verlies of beschadiging; (zendingen die zwaarder dan 750 gram, dikker dan 25 mm, of de afmetingen van een brievenbuspost overschrijden, moeten als packet of (boven 1kg) als standard parcel worden verzonden.)
standard parcels (= packet / package) inclusief bewijs van verzending (certificate of posting),
recorded signed for = aangetekend, met online track-and-trace, bewijs van ontvangst (incl. handtekening), verzekerd tot 100x verzendkosten i.g.v. verlies of beschadiging, of tot GBP 2.500tegen extra betaling.
freepost standard = antwooordnummer, porto betaald (o.v.m. freepost address + licence number, al dan niet op voorgedrukte kaart (antwoordkaart) of enveloppe.

business reply standard (pre-paid postage and reply card, first or second class postage)
Automated Standard Tariff Letters – partijpost
(BrE) certificate of posting = bewijs van verzending
(BrE) confirmation of delivery, advice of delivery = (AmE) delivery information = bewijs van ontvangst
(BrE) keepsafe service = bewaarservice (post achterhouden, bewaren i.g.v. vakantie, etc.)

6. telefoon, opbellen, doorverbinden, etc.
telefoon(toestel) = (BrE) blower = (AmE) buzzer
Voorbeeld (AmE) buzzer = telefoon:

– I want everybody to be relaxed (…), their hands away from the buzzer. (Elmore Leonard, Cat Chaser, chapter 21)

deurtelefoon = (BrE) Entry-phone = (AmE) call box
Voorbeeld (AmE) call box:
– He gazed at the call box set in the wall next to the door and pushed the button.
(David Baldacci, The Innocent, chapter 43)

opbellen = phone / call / ring
(AmE) call*
(AmE) call me at number 567456*
(BrE) ring*
(BrE) ring me on number 567456

(AmE) get sb on the horn = haal iemand aan de telefoon
Voorbeelden:
– Steve Martini, The Arraignment
– David Baldacci, First Family
– I’ll get on the horn with Henley and find out what’s being disseminated. (Michael Crichton, State of Fear, Avon Books, p. 331)
– “(…) you better get him on the horn and get him down here.” (John D. MacDonald, Pale Gray for Guilt, chapter 12)

doorverbinden = put sb. through
Voorbeeld (AmE) put sb/sth through:
Maybe he’d called and left a message and they hadn’t put it through. (Steve Martini, The List, chapter 10)

verbinding krijgen = get a line (on) sb.
Voorbeeld:
– I couldn’t get a line on Tom Collier. His office did not answer. (John D. MacDonald, The Turquioise Lament, chapter 15)

telefoneren op rekening gebelde = BO-gesprek = reverse charges
Voorbeeld (AmE/IntE) reverse charges:
Vincent reversed the charges on his call to Buck Torres. (Elmore Leonard, Glitz, chapter 3)

Zie ook OALD (9e editie, 2015) onder ‘phone’:
In BrE, to phone, to ring and to call are the usual ways of saying to telephone. In NAmE the most common word is call, but phone is also used. Speakers of NAmE do not say ring. Telephone is very formal and is used mainly in BrE.
You can use call or phone call (more formal) in both BrE and NAmE (…). The idiom give sb a call is also common (…).”
– the line is (BrE) engaged / especially NAmE) busy
– the phones have been (NAmE) ringing off the hook (= ringing frequently)

be/talk on a (both BrE) mobile phone / mobile (especially NAmE) cell phone (informal, especially NAmE) cell
– (BrE) top up your mobile (phone)
Vaak is er voor Britten voldoende context om te weten wat Amerikanen met call (‘opbellen’) bedoelen.

Omgekeerd is het voor Amerikanen ook lastig om te weten wat de Britten bedoelen met het woord call (at) in de betekenis van “een bezoekje brengen (aan), (een plaats) aandoen, een tussenstop maken”.

Op Britse treinstations:
(BrE) calling station = tussenstop, tussenstation
(BrE) calling at … = (de trein) … doet …. aan, maakt een tussenstop te ….

7. query
(BrE meestal:) klacht (BrE werkwoord:) vragen; (AmE) verzoek om informatie

8.  STD
(BrE) subscriber trunk calling (= interlokaal bellen); (AmE) sexually transmitted disease

9. post
(BrE) op de post doen; (AmE) aanplakken, publiceren

10. Gouden Gids, bedrijvengids
(AmE) yellow pages = (BrE) Yellow Pages™, trade(s) directory book = Gouden Gids, bedrijvengids
(AmE) blue pages = deel van telefoonboek met nummers van overheidsinstellingen
white pages = deel van telefoonboek met nummers van particulieren

Voorbeeld (AmE) blue pages:
he flipped through the blue pages and called the Tallahassee Police Department. (John Grisham, The Last Juror, chapter 38)

11.antenna – antennas – antennae
(AmE) antennas = radi/tv-antennes
(AmE/BrE) antennae = voelsprieten
“Insects have antennae; devices that use the electromagnetic spectrum have antennas”.

12. nummerinformatie
(BrE) Directory Enquiries = (AmE) directory assistance, (informeel:) Information

Voorbeelden (AmE) Information  = (Ned) nummerinformatie:
– She gives me his name but can’t remember his number. I’ll have to get it from information. (Steve Martini, Compelling Evidence, chapter 2)
– The phone number is from information. (Steve Martini, Prime Witness, chapter 16)
You don’t happen to have a card with your office number on it, do you? I suppose I could get it from information(Steve Martini, The Simeon Chamber, chapter 7)
– He tried Information and was told there was no listing. (Elmore Leonard, Stick, chapter 23)
He’d been trying to get hold of her, calling information. (Elmore Leonard, Gold Coast, chapter 6)
– Harry (..) picked up the phone and punched the 0. “Operator, how do I get Las Vegas Information?” (Elmore Leonard, Get Shorty, chapter 3)
– He got the number of the Coral Gables Police from Information. (Elmore Leonard, Cat Chaser, chapter 15)
– She punched in Information in Raleigh, North Carolina (…), and then punched in General Information at State. (Tom Wolfe, I Am Charlotte Simmons, chapter 6)
There was a series of rhythmic clicks, (…) and then the operator. “Information. What number are you calling?” (Michael Crichton, A Case of Need)

Voorbeelden (AmE) directory assistance = nummerinformatie:
Directory assistance had a residential listing for Doug O’Brien, and Doug actually answered (…) (Jonathan Franzen, The Corrections, The Failure”)
Using directory assistance, I call the lawyer in Cleveland. (John Grisham, The Rainmaker, chapter 43)
There was a telephone, a private number he’d been unable to pry out of directory assistance. (John Grisham, The Brethren, chapter 25)
– Argrow’s phone presented an option. “If he’ll let us use it;” Spicer said, “then we can call Lake, call his campaign office, his congressional office, call every damned number we can get from directory assistance. (John Grisham, The Brethren, chapter 32)
– FinnYarber frantically worked the unsecured phone, seeking directory assistance all over South Florida. (John Grisham, The Brethren, chapter 36)

13. in gesprek / ingesprektoon
(BrE) engaged = (AmE) busy = in gesprek

Voorbeeld (AmE) busy / busy signal:
I got the busy signal for about ten minutes, then no answer after that. (Elmore Leonard, Freaky Deaky, chapter 22)
her line was busy (Michael Crichton, Rising Sun, Arrow Books, p. 355)

14. TV-jargon: herhaling (van tv-show, serie)
(BrE) a repeat = (AmE) a rerun

Voorbeeld (AmE) rerun:
a rerun of a TV series (John Grisham, The Client)

(BrE) the box , the telly = (AmE) the tube = de kijkbuis, buis

Voorbeelden (AmE) the tube:
– The papers are black with headlines, the tube ablaze with speculation. (Steve Martini, Prime Witness, chapter 22)
– She could spend Saturday in the cool gloom watching that tube until her brain turned to fish paste if she chose (…). (John D. MacDonald, Condominium, chapter 31)

15. roddel, achterklap, het roddelcircuit (zie: idioms, note 55)

16. de TV, de buis
(BrE) the box = (AmE) the tube

Voorbeeld (AmE) the tube = de buis:
Hardly anybody I know anymore smokes cigarettes or watches the tube. (John D. MacDonald, The Lonely Silver Rain, chapter 11)

17. to snow somebody /  a snow job = bedotten, bij de neus nemen
Voorbeelden:
As soon as he starts trying to snow her (…). John D. MacDonald, Pale Gray for Guilt, chapter 11)
why bother trying to snow me? (John D. MacDonald, One Fearful Yellow Eye, chapter 7)
a snow job (John D. MacDonald, Condominium, chapter 3)

18. slang words & colloquialisms

Ned. BrE AmE
een belletje, telefoontje a tinkle a buzz
een belletje plegen
  to buzz (voorbeeld: “to buzz the copline at pacific Coast Bell” James Ellroy, L.A. Confidential)
telefoon
blower
buzzer
deurtelefoon
Entry-phone
call box
toestel met toetsen
  touch-tone phone
een telefoontje plegen (IntE: buzz, give sb a buzz) give sb a bell, bell, give sb a tinkle, get on the blower to give sb a ring, get sb on the horn
telefoonhoorn blower horn, receiver*
Voorbeelden: “he put the receiver on the phone”, “he put the horn in the cradle”
telefoonaansluiting
  phone jack
haak (telefoon op de … gooien)
  cradle
overzicht van gebelde telefoonnummers   toll records (voorbeeld: Scott Turow, Identical)
(1) resterende belminuten, ongebruikte belminuten, overschot aan belminuten
(2) teveel betaalde porto
  overage (voorbeeld: Scott Turow, Reversible Errors)
brief op poten snorter
brievenbus (aan huis, in de deur)
  mail slot
brievenbus (losstaand bij huis)
  mailbox
de (kijk)buis box, goggle-box, telly tube, boob tube, idiot box
(iemand) de mond snoeren quench (sb) squelch (sb)
sprakeloos, versteld (paf staan) stumped, mumchance  
iemand bijpraten gen sb. up fill sb. in
(vgl. bijspijkeren, zich inlezen) gen up on sth

bone up on sth

info gen  
iets bespreken —- hash over sth
sterk verhaal line-shoot pipe story, war story
sterk verhaal vertellen shoot a line  
versierbabbel/-praatje chat-up line pick-up line
op de vingers tikken, standje geven tick sb off  
afkraken, de grond inboren, stevig de waarheid zeggen slate, rubbish, knock sb pan
tekeer gaan (over iets), uitkafferen take on, rocket bawl out, chew ut
donderpreek, oorwassing, veeg uit de pan, schrobbering a rocket, ballocking, bollocking, rollocking bawl-out, chew-out
kritiek (get) stick  
afzeiken, voor de gek houden slag sb, take the mickey/piss, send sb up dis sb, dog sb
kwaadspreken gobshite sb, dish the dirt (on sb), rubbish sb, slate sb badmouth sb
uitjouwen barrack, to rag sb boo, razz sb
een brutale mond geven, een grote mond opzetten tegen
  sass sb
bescheuren (zich … v/h lachen) fall about laughing, crease up crack up, die laughing
haarkloverij, mierenneuken logic-chopping hair-splitting*
kissebissen, kibbelen argue the toss squabble*
bazelen blather, haver, waffle rap, shoot the shit
flauwekul, geklets, kletspraat, geouwehoer, prietpraat

waffle, piffleballs, bollocks, rubbish, rot,  codswallop, gammon , cobblers

baloney, bull, hogwash, BS, bunk, pod speak
wartaal Double Dutch gobbledygook
holle praat   confab
gekeuvel (koetjes en kalfjes), theekransje coffee klatsch jive
hysterisch gebabbel screaming abdabs  
kletsen, kwebbelen, kwaken, zeveren
rabbit (on), chunter, witter (on), natter, ramble (on) rattle on, blab (on and on), rap, shoot the breeze with sb, sling the bull with sb., to jaw (voorbeeld: “he’d just jaw at me like I some dog to talk to”, James Ellroy, L.A. Confidential)
iemand bedotten, bij de neus nemen, verneuken to bamboozle somebody* to snow somebody
bedotterij   a snow job
een spelletje met iemand spelen, iemand voor de gek houden   to gaslight somebody, to mindfuck somebody* (zie wikipedia link)
roddel(circuit), achterklap (zie note 15)
  scuttlebutt, the grapevine, tomtom (zie ook:”diverse woorden”)
kletskous, kwebbelaar (ook:) chattermag, flibbertigibbet chatterbox*, motormouth
querulant nark  
gebakkelei, redetwist argy-bargy  
klikspaan tell-tale tattle-tale
janken, grienen, jammeren blub bawl, sob
vuilbek, vuilprater gobshite pottymouth

zeuren, klagen, jammeren, jengelen, mieren, mopperen

whinge, grumble, grizzle, chunter whine, bitch

zeurpiet

dismal Jimmy, Jeremiah, a grumble

gloomy Gus

schokkend of verrassend nieuws  a marmelade-dropper a coffee-spitter

The above information is under constant review. For comments, please contact: info@vertaalbureaus.biz