onderwijs & jeugd

Terug


enNotes:

1. crèche/peuterschool/kleuterschool
(BrE) playgroup = (BrE) playschool = peuterklasje, crèche (niet georganiseerd)
(BrE) nursery school* (meestal openbaar, voor niet-leerplichtigen van 3 tot 5 jaar) = (AmE) nursery school = (AmE) pre-kindergarten school
(BrE) kindergarten (meestal particulier, voor niet-leerplichtigen van 3 tot 5 jaar) = (Ned) crèche/peuterschool
(BrE) infant school = voor leerlingen van 5-7 jaar
(BrE) reception class = the lowest class in an infant school

(BrE) junior school: voor leerlingen van 7-11 jaar
(AmE) pre-school = ‘kleuterschool’, algemene benaming voor onderwijs voorafgaand aan het basisonderwijs.re-schools (in the U.S., pre-school education programs are “available for children from ages three to five. Many of these programs follow similar curriculum as pre-kindergarten.”, zie Wikipedia link)
(AmE) nursery school = pre-kindergarten school (leeftijd 3-5)
(AmE) kindergarten = voor de leeftijd van 4-6 jaar (zie bijv. Webster’s Unabridged Dictionary, 2e ed.)
Zoals blijkt uit onderstaande foto (genomen in de omgeving van het Britse Margate) worden ook kinderen jonger dan 3 jaar tot de nursery school toegelaten.

Voorbeeld (AmE) preschool:
– I was trying cases when you were doing preschool (…). (Steve Martini, Compelling Evidence, chapter 16)

 

2. basisschool (elementary- / primary- / grade- / grammar school)
Er zijn veel regionale verschillen in de VS qua basisschoolterminologie. Er zijn regio’s waar kinderen, tot dat ze naar high school gaan (wanneer ze 14 jaar oud zijn), op één en dezelfde basisschool blijven (grade school). In andere regio’s kan het zijn dat ze tot hun 12de levensjaar op de basisschool (elementary school) blijven en vervolgens naar middle school gaan, of naar een junior high (school) voorafgaand aan de (senior) high school. Daarnaast zijn/waren  er ook regio’s  waar kinderen tijdens de basisschoolperiode (de periode voorafgaand aan de high school) eerst een aantal jaren naar (AmE)  primary school gaan/gingen en vervolgens naar de (AmE) grammar school.

Afgaande op de forumdiscussies op het Internet (zie o.a. link) is elementary school (tot 11- of 12 jarige leeftijd) voor Amerikanen de meest voorkomende vorm van basisonderwijs.

De tegenwoordige betekenis van elementary school betreft de school voor kinderen vanaf kindergarten tot en met grade 5 (= klas 5), afgekort als K5, en wordt dan gevolgd door de middle school, of junior high.

Voorbeeld tegenwoordige betekenis van (AmE) elementary school:
Throughout her elementary and junior high school days, she and Momma were about as close as a mother and daughter could get. (Tom Wolfe, I Am Charlotte Simmons, chapter 1)

De oorspronkelijke betekenis van elementary school, daarentegen, besloeg de hele periode voorafgaand aan high school, beginnend op 5- á 6-jarige leeftijd gedurende 3 jaar in primary school en daarna circa 6 jaar op de grammar school.

Voorbeeld tekstfragment uit een roman, met een setting in WO II, waarin de vroegere betekenis van (AmE) elementary schoolvan toepassing is:
Among, say, the several hundred boys in my elementary school between the ages of five and fourteen (…), surely far fewer fistfights broke out than in any of the other neighborhood schools (…) > Onder de, zeg, ettelijke honderden jongens op mijn lagere school tussen de vijf en veertien jaar (…) (Philip Roth, The Plot Against America, chapter 8, vertaald door Ko Kooman)

(AmE) grade school is gebaseerd om het K-12 onderwijssysteem en verwijst naar de verplichte onderwijsperiode voorafgaand aan “college“. De (AmE) grade school omvat de (AmE) elementary school (K-5) voor leerlingen in de leeftijd van ongeveer 5 tot 11 jaar (basisschool), de (AmE) middle school (grades 6-8) voor leerlingen in de leeftijd van ongeveer 1 tot 14 jaar (vergelijkbaar met de onderbouw van de middelbare school), en de (AmE) high school (grades 9-12) voor leerlingen in de leeftijd van ongeveer 14 tot 18 jaar. In plaats van de (AmE) middle school en (AmE) high school kunnen ook de termen (AmE) junior high school en (AmE) (senior) high school worden gebruikt

age:
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
(AmE)
preschool
preschool
kindergarten
grade 1
grade 2
grade 3
grade 4
grade 5
grade 6
grade 7
grade 8
grade 9
grade 10
grade 11
grade 12
(BrE)
nursery school
reception school
year 1
year 2
year 3
year 4
year 5
year 6
year7
year 8
year9
year 10
year 11
year 12
year 13

Voorbeeld waarin de verschillende betekenissen van (AmE) elementary school (basisschool) en (AmE) grade school (= elementary school  + middle school/junior high) tot uitdrukking komen:
– They know we went to grade school and high school together and, for that matter, Sunday school. (…) I would come out in favor of same-sex marriages, survivor’s rights for same-sex couples, gay-sex education starting in elementary school (…). (Tom Wolfe, A Man in Full, chapter 4)

In het dagelijks spraakgebruik is ‘grade school‘ een veelgebruikte term voor ‘basisschool’, de periode voorafgaand aan ‘high school’, ook al maakt het woord lang niet altijd deel uit van de officiële naam van de school (“primary education”, “middle school”, “junior high school” zijn formelere termen). Verwijzingen naar de diverse ‘grades’ (grade 1, grade 2, etc.) staan daarbij gelijk aan een ontwikkelingsstadium en ervaringsniveau van het kind, de puber of de jongere.
In de volksmond kent het onderwijs vier stadia waarbij de doorsnee Amerikaan weet welke leeftijdsgroep wordt bedoeld:
(1) pre-school 
(2) grade school (“primair onderwijs”, basisschool, globale leeftijden 6-14: grade 1 to grade 9, of 6-16: grade 1 to grade 12)
(3) high school (“secundair onderwijs”, middelbare school, globale leeftijden 14-18)
(4) college (“tertiair onderwijs”, hoger beroepsonderwijs en universitair onderwijs)

Voorbeelden (AmE) grade school:
[L]ike a grade school class, the courtroom finally settled. (Scott Turow, Innocent, ch. 35)
I know him since grade school. (Scott Turow, Innocent, ch. 40)
I have lived in Kindle County my entire life, attending grade school, high school, college, and law school there. (Scott Turow, Innocent, ch. 45)
I could go to the Ventura High School. They start in the ninth grade and I would go to high school next year. (Nancy Taylor Rosenberg, Mitigating Circumstances, chapter 18)
– (…) at age 13 in the 9th grade. (Nancy Taylor Rosenberg, Mitigating Circumstances, chapter 22)
This isn’t grade school where you can get another kid suspended by running to the principal and tattling. (Nancy Taylor Rosenberg, Buried Evidence, chapter 23)
– These were read in a slow methodical manner, framed in English that a grade-schooler could understand. (Steve Martini, Compelling Evidence, chapter 40)
Sarah was out of school, in that awkward gap between fifth grade and middle school (…). (Steve Martini, The Attorney, chapter 1)
There are childen here (…) from her grade school (…).  (Steve Martini, The Jury, chapter 15)
Abby and Theresa Jenrico had been tight since grade school. (Steve Martini, The List, chapter 3)
They homeschooled me till seventh grade. (Jonathan Franzen, The Corrections, “The Generator”)
Jonah was in second-grade but was already reading at a fifth-grade level(Jonathan Franzen, The Corrections, “The More He Thought About It, the Angrier He Got”)
She hiked to the field behind the grade school (…).  (Jonathan Franzen, The Corrections, “One Last Christmas”)
Donnell only went to the tenth grade, but he knows how to talk to people (…). (Elmore Leonard, Freaky Deaky, chapter 15)
Their fifth-grade teacher they used to fantasize about, wonder what she looked like naked. (Elmore Leonard, Pronto, chapter 4)
Karen Hill [was] watching two seventh grade boys on the school playground. The headlock; the Dutch rub, they called it then; the arm bent behind the back –  (Elmore Leonard, Gold Coast chapter 19)
He said to himself, Jesus Christ, where are you, back in grade school? You just discovered girls? (Elmore Leonard, Out of Sight, chapter 11)
It had to have been twenty-five years ago, because he was in the ninth grade at Holy Redeemer (…).  (…). She would have to be at least fifty. Twelve years older than he was. (Elmore Leonard, La Brava, chapter 6)
– By the time Louly was twelve (…) the man had Louly out in the fields picking cotton (…). It meant Louly was finished with school by the sixth grade. (Elmore Leonard, The Hot Kid, chapter 5)
When he was seven years old he reached the age of reason and became responsible for his actions. He was told this in second grade, in catechism. (Elmore Leonard, Cat Chaser, chapter 1)
Jack was in the ninth grade at Jesuit High. (Elmore Leonard, Bandits, chapter 1)
“I had sisters [= nuns as teachers] all the way through grade school.” Then I went to Jesuit High.” (Elmore Leonard, Bandits, chapter 3)
And in 1957, when he was twelve years old, he was in love with his seventh-grade teacher, Sister Mary Lucille. (Elmore Leonard, Bandits, chapter 4)
I wanted to make a face at you,like you were in grade school(Elmore Leonard, Split Images, chapter 4)
He said, “You go to Holy Trinity grade school for eight years with Chicanos and Maltese you learn how to prononce all kinds of words. (Elmore Leonard, Split Images, chapter 10)
Abby and Theresa Jenrico had been tight since grade school. (Steve Martini, The List, chapter 3)
They all act like they’re in the seventh grade or something (…) > Ze gedragen zich alemaal alsof ze nog in groep vijf zitten of zo (…). (Tom Wolfe, I Am Charlotte Simmons, chapter 27, vertaald door Wim Scherpenzeel et al.)

In de onderstaande twee zinnen (“eleventh grade” / “senior year in high school”) is het ‘grade school system‘ verder uitgebreid, met inbegrip van de middelbare-schoolperiode (dus de hele periode voorafgaand aan “college”):
The same long-legged blonde I fell for in eleventh grade. (Stephen Frey, The Day Trader, ch. 1)
– And that night so long ago, in the fall of our senior year in high school, when she surrendered to me in the back of my parents’ old Chevvy, was my first experience. (Stephen Frey, The Day Trader, ch. 2)

(AmE) primary school = een term die in de VS minder vaak gebruikt wordt dan elementary school; de term verwijst doorgaans naar de
onderbouw van de basisschool (grades 1-3 of K-3). De bovenbouw van de elementary school (6 jaar) heet dan (AmE) grammar school.

Voorbeelden (AmE) junior high / (AmE) middle school =  onderbouw middelbare school, de ‘puberleeftijd’ (zie ook noot 3 hieronder):
Teddy on stage, showing off. Something a kid in junior high might do. (Elmore Leonard, Glitz, chapter 26)
In junior high, (…) crib notes and the brokering of homework were the path of passage (…). (Steve Martini, Compelling Evidence, chaper 25)
He has a wife and two sons, one in high school, one in middle school. (Steve Martini, Double Tap, chapter 14)
Sarah was out of school, in that awkward gap between fifth grade and middle school (…). (Steve Martini, The Attorney, chapter 1)

Vertalerstips:
Nederlandse vertalers zijn niet altijd bekend met het Amerikaanse grade school systeem, en met de leeftijden die, globaal gesproken, bij de diverse ‘grades‘ hoort. In het onderstaande voorbeeld had de context de vertaler echter ook voor een misrekening kunnen behoeden:
It had to have been twenty-five years ago, because he was in the ninth grade at Holy Redeemer (…). (…). She would have to be at least fifty. Twelve years older than he was. > het moest nu zo’n vijfentwintig jaar geleden zijn omdat hij toen in de vierde klas van de lagere school zat.(Elmore Leonard, La Brava, chapter 6)

(BrE) primary school = basisschool
(AmE meestal) primary school  = onderbouw van basisschool

De definitie die het  OALD van (AmE) primary school geeft is niet helemaal correct:
(BrE) primary school = school for children between the ages of 4 or 5 and 11
(AmE, old-fashioned) primary school = (AmE) elementary school

Het verschil tussen de Britse en Amerikaanse betekenis van grammar school:
(BrE) grammar school = middelbare school (vergelijkbaar met het Nederlandse gymnasium, openbaar, maar selectief, d.w.z. alleen voor kinderen met hoge testresulaten in het basisonderwijs (tot voor kort op basis van het zogeheten “eleven-plus” examen).
(AmE) grammar school = (1) (verouderd woord) elementary school, in het bijzonder de hogere klassen, openbaar; (2) (tegenwoordig, soms) particuliere basisschool, vaak katholiek (zie onder)

Voor historische achtergrondinformatie over (AmE) primary school en (AmE) grammar school, zie het boek The Free School System of the United States (1875):
“(…) there are in reality but two courses of instruction, the higher course pursued in the high schools, and the elementary course carried on in the grammar and primary schools. It must not be supposed that the grammar grade answers to the grammar schools in England. On the contrary, the grammar grades are merely the higher elementary grades. (…) It is important to bear this distinction in mind. The primary schools and the grammar schools are but one course, and all children are expected to pass from the primary schools into the grammar schools. (…) The line of demarcation between the primary and grammar schools is an arbitrary one, which was adopted merely for the sake of convenience in the organization and management of the schools. It is not known to the law, and has no important significance in respect to the age, instruction, or destination of pupils. All the pupils of the primary schools are expected to pass into the grammar schools (…).
The course of study in the several departments and grades varies in the different cities (…). It is very difficult to institute any comparison between the grades in American schools and the standards of our English code. (…) An English child is introduced to the first standard at the age of seven, having had, it is presumed, some preliminary instruction in the infant school. Six years are assigned to the six standards, each standard being supposed to embrace a year’s work. The American  pupil enters school at five or six years of age, without any preliminary teaching. (…) The primary course generally comprises six grades as in New York or Boston [with half-yearly promotions!]; or five grades, as in Cincinnati and Chicago. In point of time, it is supposed to occupy sometimes three years, as in Boston; sometimes four, as in New York; sometimes five, as in Cincinnati.” (pp. 207-209)

Citaat uit de Amerikaanse roman East of Eden van John Steinbeck (1952) :
“Salinas had two grammar schools (…). [One of them had ] grades from third to eighth. (…) The first- and second graders went to Baby school.” Hier kregen Aron en Caleb les.
[Cathy Ames] finished the eight grades of grammar school with such a good record that her parents entered her in the small high school, although in that time it was not usual for a girl to go on with her studies. (…). Cathy was fourteen when she entered high school.” (hfdst. 8)
Steinbecks romanfiguur Cathy Ames woonde ca. 1900 aan de rand van een stadje/dorp in de oostelijke VS (het traditionele New England) waar een kleine high school stond voor kinderen die na hun 14e verder leerden om later bijv. leraar of lerares te kunnen worden.
In dezelfde roman (in hfdst 3) laat Steinbeck de broers Adam en Charles Trask naar een basisschool gaan die hij als grade school aanduidt   (gesitueerd op het platteland ergens in Connecticut, eind negentiende eeuw).
In Californië verhuisde Olive Hamilton op haar vijftiende naar de ‘stad’ Salinas om secondary school te volgen (de term high school wordt in dit geval niet gebruikt, (zie hoofdstuk 14).

N.B. In een tijd waarin het niet gebruikelijk was dat kinderen een vervolgschool gingen, lag het voor de hand dat de enige school die ze in hun leven bezochten niet elementary school of primary school heette: deze woorden veronderstellen immers een vervolgschool (secondary, middle, high, etc.). De basisschool was gewoon ‘school’ (“Very few youths went past the eighth grade in those days, and what with farm duties some of them took fourteen or fifteen years to do it”, East of Eden, hfdst 14)
Ondanks de specifieke Amerikaanse betekenis van grammar school / grade school werden beide woorden, net als andere specifiek Amerikaanse woorden, in een Britse uitgave van East of Eden (Arrow Classics, 1995), niet aangepast of nader verklaard (Amerikaanse en Britse spellingsverschillen werden wél aangepast). Dit geldt ook voor de Britse uitgave van Cannery Row (1947):

“Hazel grew up – did four years in grammar school, four years in reform school, and didn’t learn anything in either place.”

De term grammar school wordt tegenwoordig (2010) nog  door weinig Amerikanen gebruikt. Veel Amerikanen beschouwen de term als verouderd. Daarnaast zijn er Amerikanen voor wie de term grammar school  associaties oproept met particuliere scholen, met name met particuliere katholieke basisscholen. Ook dit is een opvallend verschil met de Britse grammar school, die het hoogste niveau openbare middelbare school in Groot Brittannië vertegenwoordigt , vergelijkbaar met een openbaar gymnasium in Nederland.

Voorbeeld van tegenwoordig gebruik van (AmE) grammar school:
I’m told there’s a fourth [grandchild] running around out there somewhere, probably in grammar school. If I had a pretty little granddaughter, I’d send her to that school and tell her to make friends. The kid’s going to be rich someday. > Ik heb gehoord dat nummer vier ook ergens rondloopt, waarschijnlijk op de lagere school. (Steve Martini, The Arraignment/De Afspraak, vertaald door Hugo Huipers, hfdst. 13)

Een illustratie van de betekenis die Britten toekennen aan het woord grammar school (in tegenstelling tot de dure particuliere middelbare public schools zoals Eton, Harrow, etc.) werd ooit (in 2003) in een Lagerhuisdebat gegeven door toenmalig oppositieleider Michael Howard in een aanval op Tony Blair tijdens Prime Minister’s Question Time (de onderstreepte woorden werden ook met nadruk door Howard uitgesproken):
“Let me make it clear: this grammar school boy will take no lessons from that public school boy on the importance of children from less privileged backgrounds gaining access to university.”
Deze zin is voor de doorsnee Amerikaan des te onbegrijpelijker vanwege de diametraal verschillende betekenissen van ‘public school‘ in BrE (middelbare privéschool) en AmE (openbare basisschool). Zie ook noot 7  hieronder.

(BrE) primary school         (AmE) elementary school

3. middelbare school = secondary school /  middle school / high school / upper school
(AmE) high school is een algemene benaming voor middelbare school, hetzij beroepsopleidend (vocational) of theoretisch (academic).
Het is voor leerlingen vanaf 14 jaar, meestal gedurende 4 jaar, en wordt soms ‘senior high school’ genoemd als vervolg op een ‘junior
high school’
.
Vergelijk (BrE) high school
(ScotE) high school = secondary school (voor leerlingen van 11-18 jaar).
The BBI Combinatory Dictionary of English (3e editie, 2009) geeft de volgende Usage Note:
“In England the phrase ‘high school‘ is used chiefly in the names of state secondary schools that are or have been selective (i.e. grammar schools): ‘she went to Slough High School for Girls’.
Elsewehere, ‘high school’ is typically more or less synonymous with ‘secondary school‘: ‘she went to high school before she went to college’.”
In Engeland en Wales is high school geen algemene benaming voor middelbare school, hoewel het in diverse Britse contreien wèl gebruikt wordt als algemene benaming voor middelbare scholen, zoals in Manchester, Liverpool, Cardiff, en, alleen voor openbare scholen, in Herefordshire. Zie link.
Vaak heeft (BrE) high school een afwijkende, specifieke betekenis:
(1) in sommige counties (zoals Kent) wordt de term high school gebruikt om comprehensive, non-selective schools te onderscheiden van de grammar schools (openbare scholen waarvoor een bepaald niveau gevraagd wordt en waarvoor toelatingseisen gelden)
(2) high school komt ook voor in Engelse counties die een drielaags onderwijssysteem voor leerplichtigen kennen zoals Suffolk, Somerset, Staffordshire en Worcestershire: te weten first school –  middle school – high school. In Northumberland en Suffolk is de high school bedoeld voor leerlingen van Year 9 t/m 6th form (van 13 tot 18 jaar). In Leicestershire is er een kleine groep high schools die bedoeld is voor leerlingen van 10 tot 14 jaar, als voorbereiding op de laatste middelbare-schoolfase.
(3) (BrE) high school komt ook voor in namen van openbare grammar schools voor meisjes, met name in Buckinghamshire, Lincolnshire.
(4) in andere Engelse steden en counties komt de term high school zo nu en dan voor in de naam van een school, zonder bijzondere betekenis.

(AmE) middle school (formeel soms ook intermediate school genoemd) is ongeveer synoniem met ‘junior high school’, de school voor kinderen van 11of 12 tot 14 jaar waarvoor in Nederland vaak de term ‘onderbouw’ wordt gebruikt)
Als de periode op elementary school kort duurt, gaat de leerling daarna vaak naar een middle school en/of junior high school (bijv. klas 6, 7 en 8); de periode van high school (soms wel senior high school genoemd als tegenhanger van de junior high school) loopt doorgaans van klas 9 tot 12 (dus als de leerling circa 14-17 jaar oud is); in de VS varieert de leerplicht per staat, meestal geldt een leeftijd van 16 jaar, en soms is het 18 jaar; daarnaast kan een uitzonderingsregeling gelden waarbij leerlingen eerder van school kunnen met toestemming van de ouders; er zijn in de VS en Canada grote regionale verschillen wat betreft de inrichting van het onderwijs; de verantwoordelijkheid hiervoor ligt in de hand van de staten (VS) of de Canadese Provinces. In Canada ligt de leerplichtige leeftijd op 16 jaar, behalve voor Ontario en New Brunswick (18 jaar).

Voorbeelden (AmE) middle school:
Sarah was out of school, in that awkward gap between fifth grade and middle school (…). (Steve Martini, The Attorney, chapter 1)
– He has a wife and two sons, one in high school, one in middle school. (Steve Martini, Double Tap, chapter 14)
When Hoyt had moved from the lower school to the middle school at Greenwich Country Day, he was a short, slight boy, and two outsize bullies on the class above him picked him out for special torment. (Tom Wolfe, I Am Charlotte Simmons, chapter 5)

in St. Louis (USA)

(BrE) middle school = (nog incidenteel voorkomende) school voor leerlingen van circa 8-12 jaar oud
In de jaren-60 en -70 ontstonden er (a.g.v. een onderwijsvernieuwingsrapport, het Plowden Report) op veel plaatsen middle schools van de grond in het kader van een nieuw drielaags onderwijssysteem voor leerplichtigen, in combinatie met de first school (ook wel “primary school” of “lower school” genoemd (zie link), voor leerlingen van 5 jaar oud tot 8 of soms tot 9 of 10 jaar oud), en de high school (dan wel upper school). Zie link.

(BrE/AmE archaic) common school = (AmE archaic) free school = (AmE) public school

(AmE) secondary course / secondary education = (AmE) high school: i.e. from the age of 14, after middle school or grade school, so not exactly synonymous with (BrE) secondary school

Voorbeeld (AmE) high school:
– “Where’d you go to secondary school?” – “secondary school?”- “High school.” (Tom Wolfe, I Am Charlotte Simmons, chapter 3)

Rochester Independent College (BrE)
(BrE) primary and secondary schools (AmE) high school

4. Academy
(BrE) academy = (enigszins vergelijkbaar met AmE) charter school
Dit is een openbare school die een betere kwaliteit onderwijs nastreeft door de verantwoordlijkheid voor het bestuur bij de school zelf te leggen i.p.v. bij de gemeentelijke Local Education Authority. De bekostiging is rechtstreeks door de nationale overheid, met de mogelijkheid van gedeeltelijke sponsoring door particulieren, instellingen (ook succesvolle andere scholen), non-profit organisaties of bedrijven. Het zijn meestal middelbare scholen, maar er zijn ook academies waar jongere kinderen heen kunnen. Het initiatief dateert van 2000. Tot 2002 heette deze school city academy. Zie ook wikipedia (link).

(AmE) Academy (program) = een speciaal federaal onderwijsprogramma met name voor (high school) leerlingen in stedelijke achterstandsbuurten. Bekend door de film Dangerous Minds, met Michelle Pfeiffer en muziek van Coolio, en gebaseerd op het boek My Posse Don’t Do Homework van LouAnne Johnson (1990):
“The Academy program is a ‘school within a school’ and is one of several in operation across the country, funded by a U.S. government grant that pays for reduced class sizes (maximum twenty-five students) and resource periods for teachers to provide personal instruction and counseling to academy students.”

5. (AmE) grade
In Noord Amerika betekent grade zowel ‘klas’ (schooljaar) als ‘beoordelingscijfer’, of (meestal) -letter.
(AmE) ‘grade’ = (obsolete BrE, current IndE) ‘standard’ = (current BrE) form = (Ned.) klas
(AmE) to skip a grade = een klas overslaan

Voorbeeld (AmE) to skip a grade:
– If you skipped a grade in  certain subject, (…) if you made nothing but A pluses, everybody knew about it. (Tom Wolfe, I Am Charlotte Simmons, chapter 10)

6. mark/grade
In BrE wordt de term grade steeds meer gebruikt i.p.v. mark, vooral wanneer de beoordeling in de vorm van letters in plaats van cijfers wordt gegeven: de hoogste grade is A* (starred first) of A+. Voor studenten die een verzwaarde/langere studie hebben gevolgd aan een Britse universiteit is er het zogeheten honours system:
A = first class honours (een top grade voor uitstekend werk, met een hoge percentielscore van bijvoorbeeld 91-100%);
B = upper second class honours (ook wel 2:1 genoemd, voor bovengemiddeld werk met een percentielscore bijv. 82 tot 90%);
C = lower second class honours (ofwel 2:2, voor gemiddeld werk met percentielscore van bijv. 75 tot 81%),
D = ordinary grade (ook wel pass genoemd, d.w.z. de laagste voldoende score);
F = failing work (onvoldoende/gezakt);
I = opdracht niet af (incomplete course).
De percentielscores die voor een bepaalde grade nodig zijn variëren van school tot school.
Verder kunnen er minnen en plussen aan de letters worden toegevoegd (bijv. A-minus, B-plus of B-minus).
Aan de letters A, B, C, D kunnen voor elk schoolvak respectievelijk 4, 3, 2 en 1 punten worden toegekend om tot een gemiddelde cijferscore te komen die belangrijk is voor de toelating naar het vervolgonderwijs (de hoogste grade point average is 4.0 , afgekort GPA 4.0, maar een GPA 4.2 komt ook voor).
(BrE) ‘I got good marks/grades in my exams’
(AmE) ‘I got good grades on my exams’

Voorbeelden van (AmE) ‘marks’ in high marks” = hoge ogen gooien/krijgen (voor iets)
Exley had passed the lieutenant’s exam with very high marks. (James Ellroy’s L.A. Confidential)
Only one African America I’d give high marks to and that’s Old Tom. (Elmore Leonard, Raylan, chapter 9)

7. public school
De (AmE) public school is een openbare school (BrE: state school) terwijl het in BrE een dure privéschool is (BrE meestal: private school of independent schoolgenoemd ).
In Scotland, a public school is a school under the management of an education authority.” (Garner’s Dictionary, 3rd ed.)
Het volgende AmE voorbeeld kan door Britse (en Nederlandse) lezers makkelijk verkeerd begrepen worden:

Voorbeeld (AmE) public school (= openbare school) x (AmE) public school (= privéschool):
The suburbs (…) with their stable, well-funded public schools. (Scott Turow, The Laws of Our Fathers, p. 326)
One of the many policy coups of Mayor Goodes’ popular two-term successor was the commercial exploitation of the city’s public schools. The mayor had shrewdly cast the deplorable neglect of the schools as a business opportunity. (Jonathan Franzen, The Corrections, “The Generator”)
She was never very specific about her background. (…) [S]he was  little girl from a decent but quite ordinary family (…) who went to public schools – girls who went to private schools always managed to work that into the conversation within fifteen minutes of meeting you. (Tom Wolfe, A Man in Full, chapter 9)
– Now he had to go to a public school, Greenwich High. Greenwich High had a not-bad acdemic reputation, as public schools went, but it drew a certain element (…). (Tom Wolfe, I Am Charlotte Simmons, chapter 5)
It was a private school, so fancy, so prestigious, it needed no descriptive appendage after its name. (Tom Wolfe, I Am Charlotte Simmons, chapter 6)
[I]t never occurred to him that the elementary school he attended (….) might be someweher toward the soggy botom of the Boston public school system. (Tom Wolfe, I Am Charlotte Simmons, chapter 7)
Charlotte Simmons was about to ascend from clueless public school hillbilly girl (…) to the summit of female competition at the great Dupont. (Tom Wolfe, I Am Charlotte Simmons, chapter 26).

8. college
Zie OALD (9e editie, 2015 ‘college’:

– In both BrE and NAmE a college is a place where you can go to study after you leave secondary school.
– In Britain you can go to a college to study or to receive training in a particular skill.
– In the US you can study for your first degree at a college. A university offers more advanced degrees in addition to first degrees.
– In NAmE college is often used to mean university, especially when talking about people who are studying for their first degree. (…)
– In BrE you can say: “My daughter is at university”. In NAmE you cannot use university or college in this way. You use it with a or the to mean a particular uinversity or college (…)

Het (AmE) college is de onderwijsinstelling waar veel Amerikaanse studenten na hun high school-opleiding heengaan om een vierjarige universitaire BA- (Bachelor of Arts) of BS- (Bachelor of Science)opleiding te volgen.
Om een BA- of BS-studie te volgen, kan men ook eerst onderwijs volgen aan een community college voor een tweejarige studie die wordt afgesloten met een Associate’s Degree (AA of AS).

De community college biedt ook een afgeronde beroepsgerichte opleiding.

 

Voorbeeld (AmE) college:
– I’m trying to save enough to finish up at a four-year college and get a degree, Mr. Croker. (Tom Wolfe, A Man In Full, chapter 30)
– … college mania (…) to get one’s offspring into prestigiuos universities. (Tom Wolfe, I Am Charlotte Simmons, chapter 1)

9. (BrE) college
Meestal (1) een hoger-beroepsopleiding (bijv. een teacher training college), of (2) een 6th-form college (d.w.z. de tweejarige opleiding die middelbare-schoolleerlingen met een basisdiploma (O-level exams) moeten volgen om de A-level examens te kunnen doen die toegang geven tot een universiteit); (3) daarnaast kan het (BrE) College ook betrekking hebben op een universiteitsinstelling binnen de oude universiteiten van Oxford en Cambridge (bijv. Trinity College als onderdeel van Oxford University); en er zijn ook enkele (privé-)kostscholen die de naam College dragen (bijv. Eton College). (Zie OALD ‘college’)

10. (BrE) university is een ruimer begrip dan (AmE) university
S
inds 1992 mogen ook de Britse hoger-beroepsinstellingen, de voormalige Polytechnical Colleges, de naam university dragen (net als in Australië het geval is); (AmE) university is voorbehouden aan onderwijsinstellingen die (ook) hogere-graads academische opleidingen mogen verzorgen (d.w.z. Master’s- en PhD-opleidingen); een (AmE) college (met alleen 1e-graads opleidingen) mag zich dus geen university noemen, alhoewel een college wel deel van een (AmE) university kan uitmaken.

Een Amerikaan die zegt dat hij/zij naar college is geweest  kan best een volledige universitaire studie hebben afgerond; het omgekeerde zal een Amerikaan niet zeggen: dat hij/zij  op een university heeft gezeten, terwijl hij/zij slechts een 1e-graadsstudie aan een college heeft gevolgd. (Zie OALD ‘college’)

The BBI Combinatory Dictionary of English (3e editie, 2009) geeft de volgende Usage Note:
“In CE ‘a university’ is a building or an institution (… ‘she goes to a university near her home’). In BE ‘university’ is the educational activity that goes on in a university (…’university takes up a lot of her time’…). In AE the examples above would have to be re-phrased (e.g. ‘university work takes up a lot of her time’…). A very likely alternative in AE would be to use ‘college’ (‘college takes up a lot of her time …’).”

11. (AmE) (graduate) school = een universitaire faculteit
School of Medicine / Medical School (Faculteit der Geneeskunde), Dental School (Faculteit der Tandheelkunde), Law School (Faculteit der Rechten), Business School (Economische Faculteit), School of Divinity (Theologische Faculteit = Department of Theology, “the theology department”, zie Turow, Laws of Our Fathers, pp. 89, 101), etc; het gaat dan om Master’s- en PhD-opleidingen (i.t.t. faculteiten met alleen eerstegraads BA– of BS-studies, die meestal met College worden aangeduid).
Vergelijk (BrE) postgraduate eduction / a postgradute study. Zie ook Wikipedia (link):
The term “graduate school” is used more widely by North American universities than by those in the UK. However, numerous universities in the UK have formally launched graduate schools, including the University of Birmingham, Durham University, Keele University, the University of Nottingham, Bournemouth University, Queen’s University Belfast and the University of London, which includes graduate schools at King’s College London, Royal Holloway and University College London. They often coordinate the supervision and training of candidates for doctorates.

Een rechten- of medicijnenstudie kan in de VS niet op college-niveau (undergraduate-niveau) worden gevolgd. Pas wanneer de student een graad heeft behaald in een andere studierichting kan hij/zij zich als graduate student (grad student) inschrijven op een Law School of Medical School (zogenaamde graduate/grad schools). Bijvoorbeeld 4 jaar college gevolgd door 3 jaar law school.

Voorbeeld (AmE) graduate school / grad school:
He started grad school in philosophy (…) and then (…) made the change to law school. (Scott Turow, Innocent, ch. 9)
Up ’til then, students like us used to just go to graduate school and become college teachers. (Tom Wolfe, I Am Charlote Simmons, chapter 12)
They didn’t know how nearly perfect your grade point average had to be to go to graduate school at any major university in America. (Tom Wolfe, I Am Charlotte Simmons, chapter 27)

Vertaaltips en -problemen:
(AmE) graduate school betreft  de doctoraalfase die uitmondt in een Master’s degree, en vervolgens soms een doctoral degree = (PhD). Het is dus NIET slechts de fase waarin studenten promoveren of promotie-onderzoek doen en hun doctoraat behalen. De volgende vertalingen zijn daarom niet correct:
Up ’til then, students like us used to just go to graduate school and become college teachers. > Tot die tijd gingen studenten als wij gewoon naar de universiteit om te promoveren en universitair docent te worden. (Tom Wolfe, I Am Charlote Simmons, chapter 12, vertaald door Wim Scherpenisse et al.)
– They didn’t know how nearly perfect your grade point average had to be to go to graduate school at any major university in America. > Ze wisten niet dat je cijfergemiddelde bij het volmaakte af moest zijn wilde je promoveren aan een van de betere Amerikaanse universiteiten.  (Tom Wolfe, I Am Charlotte Simmons, chapter 27, vertaald door Wim Scherpenisse et al.)

12. (AmE) faculty = het onderwijzend personeel / docententeam van een school of universiteit(sfaculteit)
(AmE) faculty = docententeam, onderwijzend personeel, faculteitsleden, sectieleden
(BrE) faculty = (universiteits)faculteit, afdeling
The BBI Combinatory Dictionary of English (3e editie, 2009) geeft de volgende Usage Note:
“In AE, the teaching staff of an educational institution is typically called its ‘faculty’.”
Note: in een aantal oude Amerikaanse  universiteiten (Ivy League universities zoals Harvard) worden de faculteiten ook wel met “faculty”aandgeduid, zoals in “the Faculty of Arts and Sciences”.

(BrE) faculty in de betekenis van ‘faculteit’ komt ook in Canada, Australië en Nieuw Zeeland voor.
Zie bijvoorbeeld de website van een Canadese Faculty of Medicine (link);
Als uitzondering op de regel komt (AmE) faculty soms voor in de betekenis van ‘Faculteit’, zoals aan Cornell University (Ithaca, New
York): Faculty of Computing and Information Science (link).

Voorbeelden (AmE) faculty = onderwijzend personeel:
(…) he was admitted to Damon Law school amid protests from faculty and alumni (…) (Scott Turow, The Laws of Our Fathers, p. 163)
More than three-quarters of the faculty voted in favor. (Scott Turow, The Laws of Our Fathers, p. 265)
This morning the faculty had voted to declare the university on strike. (…) . (Scott Turow, The Laws of Our Fathers, p. 388)
faculty and students reviling Richard Nixon to the celebration of enormous applause. (Scott Turow, The Laws of Our Fathers, p. 388)
Junior faculty lived in semi-squalor > de lagere wetenschappelijke staf (Jonathan Franzen, The Corrections, “The Failure”, vertaald door Marian Lameris et al, De Correcties)
[T]he committee (…) drafted the college’s stringent new policy on faculty-student contacts > contacten tussen docenten en studenten  (Jonathan Franzen, The Corrections, “The Failure”, vertaald door Marian Lameris et al, De Correcties)
(…) faculty live in town (…) (Jonathan Franzen, The Corrections, “The Failure”)
outraged students and junior faculty had organized boycotts (…) (Jonathan Franzen, The Corrections, “The Failure”)
The area was condo city, graduate students and undergrads from the university, along with faculty and support staff. > Er woonden studenten en docenten van de universiteit. (Steve Martini, The Jury, Prologue, vertaald door Hugo Kuipers, De Gezworenen)
“And you remained at the university on faculty. Is that correct?” – “A teaching assistant. Graduate fellow”, she says. (Steve Martini, The Jury, chapter 1, vertaald door Hugo Kuipers, De Gezworenen)
It was the kind of dwelling leased by faculty from the university. (Steve Martini, The Simeon Chamber, chapter 11)
The college has strict rules against faculty dating undergraduates, and for nearly a year he fought off the urge to ask her out. (Steve Martini, Critical Mass, chapter 6)
If the faculty wanted copies, they had to order them made themselves (…). (Steve Martini, Prime Witness, chapter 24)
“The university is a big place,” he says, “forty-six thousand students, twelve hundred faculty.” (Steve Martini, Prime Witness, chapter 33)
Dr. Lieberman, the village orchestra, the staff and faculty, and the fifty children of the Exodus were all clustered around the bronze statue of Dafna on the center green. (Leon Uris, Exodus, chapter 3)
The primary principle the staff and faculty was able to inculcate upon these children was that their lives had a purpose. (Leon Uris, Exodus, chapter 3)
She’s such a grind, such a suck-up to the faculty, because she not only gets perfect grades, but cares about it (…). (Tom Wolfe, I Am Charlotte Simmons, chapter 1)
You had to become a college president to know how powerful the faculty could be when aroused. (Tom Wolfe, I Am Charlotte Simmons, chapter 26)
– But there was no instructing the faculty to keep mum about such things and cooperate. (Tom Wolfe, I Am Charlotte Simmons, chapter 26)
– [H]e had challenged all progressives on campus, students, faculty, administrators, employees, all and whomever. (Tom Wolfe, I Am Charlotte Simmons, chapter 29)
– Kate was thrown pretty continually in with the younger faculty, (…) because as a woman (…) she was simply invisible to those who still viewed Harvard as an all-male institution. (Amanda Cross, Death in a Tenured Position, chapter 5) [= the younger faculty members]
Most of our best students are women (…), so it seems only right that they should have at least one representative of their sex on the faculty of the department. (Amanda Cross, Death in a Tenured Position, 1981, chapter 11) [Note: (AmE) faculty = faculteitsleden, onderwijzend personeel / department = faculteit]
She sat in her fine seat under the old trees in the Harvard Yard, and watch the graduating classesmarch in, and the faculty, and those receiving honorary degrees. (Amanda Cross, Death in a Tenured Position, chapter 13)

Voorbeeld BrE:
Oxford University still consists not of faculties or groups of subjects but of individual colleges, established from the very beginning by secular and ecclesiastical benefactors. (Europa Reformata, 2016, chapter on Oxford, by Martin Ohst)

Vertaaltips en dilemma’s:
In het ‘international Engels’ is teaching staff de duidelijkste vertaling als het om de docenten gaat, en Department als het de Faculteit betreft; N.B. met (AmE) staff wordt soms het niet-onderwijzend personeel t.o.v. (AmE) faculty (= faculty members) = onderwijzend personeel.
Dat Nederlandse vertalers zich niet altijd bewust zijn van de Amerikaanse betekenis van faculty (= stafleden, onderwijzend personeel, universiteitsstaf), blijkt uit de volgende voorbeelden:
(…) he was admitted to Damon Law school amid protests from faculty and alumni > (…) toen hij, ondanks de protesten van de faculteit en oud-studenten (…) werd toegelaten tot de rechtenfaculteit. (Scott Turow, The Laws of Our Fathers / De Wet van de Macht, vertaald door Paul Hekman, 1997, p. 160)
More than three-quarters of the faculty voted in favor. > Ruim drie-kwart van de faculteit stemde voor. (Scott Turow, The Laws of Our Fathers / De Wet van de Macht, p. 257)
The teachers go crazy at these plces now. [O]ne of the things we tried to do on the campuses was to break down that wall of formality between the faculty and the students, because it was nothing but an instrument of control. > … een van de dingen die wij probeerden te doen op de campus [was] om die muur van formalisme tussen de faculteit en de studenten neer te halen (…). (Tom Wolfe , The Bonfire of the Vanities, chapter 9, vertaald door Jan Fastenau et al.)

 

13. De waarde van eeen Bachelor’s of Master’s opleiding (BrE: course = AmE: program) verschilt per land, en zelfs per universiteit.
In sommige landen (bijv. in Zuid-Afrika en aan sommige Schotse universiteiten heeft een ‘BSc honours’ degree ongveer hetzelfde niveau als een (AmE) Master’s degree(= M.A).
De BrE aanduiding ‘honours’ geeft aan dat het om een zwaarder studieprogramma gaat, en soms dat het om een jaar extra studie gaat. Een (BrE) BA-honours course  kan 4 of 5 jaar duren.
De (BrE) MA-degree geeft niet altijd een hoger niveau aan. Op de universiteiten van Oxford en Cambridge wordt de MA-graad na een bepaalde tijd zelfs automatisch verleend nadat het BA is behaald.
Een (AmE) BA program duurt  meestal 4 jaar (ter vergelijking: in Groot-Brittannië en Nederland 3 jaar). Een (AmE) Master’s program duurt meestal 1 à 2 jaar.

14. De Britse afkorting van een Bachelor’s degree (1e academische graad) is  BA (= Bachelor of Arts) of BSc (= Bachelor of Science), en van de Master’s degreerespectievelijk MA en MSc.
In de VS zijn de afkortingen BA /BS / MA/ MS, of soms ook (bijv. aan Harvard) AM (Master of Arts) en SM (Master of Science).

15. Doctor (medicijnen): (BrE) MD ≠ (AmE) MD
(BrE) Doctor of Medicine (afgekort als MD aan Cambridge University; en DM aan andere universiteiten zoals die van  Oxford) is een ‘research degree’ , gebaseerd is op  origineel wetenschappelijk onderzoek in de vorm van een thesis/dissertation.
(AmE) MD is een ‘professional doctorate’ gebaseerd op een taught program, d.w.z. het volgen van een vastgesteld programma met colleges, stages, etc.

16. Meester in de rechten
(BrE) Bachelor of Laws (= LL.B.) is de eerste academische rechtengraad, maar het is wel de bekroning van een zeer gespecialiseerde opleiding en wordt na ongeveer 5 jaar behaald. De Britse LL.B.-titel biedt direct toegang tot het examen (bar exam) dat nodig is voor het uitoefenen van een advocatenpraktijk (solicitor / barrister).
Het komt ongeveer overeen met het (AmE)  J.D. (= Juris Doctor). Dit is een ‘lagere doctoraat’, een zogeheten professional doctorate. De AmE titel (J.D.) wordt behaald na een vierjarige algemene bachelor’s opleiding en vervolgens drie jaar law school. Met de (AmE) J.D. graad kan de afgestudeerde het examen afleggen dat toegang biedt tot de advocatenpraktijk.
(BrE) Master of Laws (= LL.M.) is een titel die door relatief weinig studenten wordt behaald. Voorheen had het een hogere status dan nu. De titel LL.M. wordt tegenwoordig in Groot-Brittannië, net als in andere landen die een Engelstalige rechtenstudie aanbieden, vooral uitgereikt aan studenten die na hun bachelor’s graad een éénjarige internationale “postgraduate” opleiding hebben gevolgd. Zie ook de website van Nuffic.
De (AmE) LLM-titel (Master of Laws) bestaat ook, en wordt behaald na circa 9 maanden van verdere specialisatie ná het behalen van de J.D.-titel.
De hoogste Amerikaans rechtengraad is de JSD (= Doctor of Juridical Science), waarvoor promotieonderzoek moet worden gedaan.

Vertaaltips en dilemma’s:
De Nederlandse titel “mr.” (meester in de rechten) kan inhoudelijk gelijk kan worden gesteld met (BrE) LL.B. en (AmE) J.D. Voor meer praktische informatie over de wenselijkheid of onwenselijkheid van het vertalen van de Nederlandse meesterstitel met “Master of Laws”of LL.M, zie de Nuffic-website. Zie ook de note onder het hoofdstuk “Law, Police and Justice” (note 45).

 

17. (BrE) fresher / (AmE) frosh zijn de geslachtsneutrale vormen van freshman (eerstejaars student/e); voor (AmE) sophomore, junior, senior students (resp. 2de-jaars, 3de-jaars, 4e-jaars studenten) zijn in dit opzicht geen varianten nodig.

18. (AmE/CanE) transcript = study file = (EurE) transcript of records = studievoortgangsoverzicht, leerdossier (lijst of kaart met totaaloverzicht van de schoolprestaties van een student, inclusief cijfers).

Het transcript  in de VS en Canada is een gewaarmerkt overzicht van de gevolgde opleiding en resultaten. Het bevat de datum waarop de student is afgestudeerd (datum van uitreiking van de bul), het zogeheten Grade Point Average (GPA) van de student, de gevolgde vakken, bijbehorende studiepunten, en de respectievelijke eindresultaten.

In the European ECTS system, transcripts are called Transcript of Records (ToR), and are used to document the performance of a student over a certain period of time by listing the course units or modules taken, the credits gained, and the grades awarded. The Transcript of Records provides a standard format for recording all study activities carried out by students. It is an essential tool for academic recognition.(zie wikipedia)

Verschil tussen (AmE) transcript en (EurE/BrE) Transcript of Records:
Het Europese Transcript of Records betreft het (hoger) tertiair onderwijs (HBO en Universiteit) terwijl een transcript in Engelstalige landen ook voor middelbare scholen geldt (nodig voor toelating aan een hogere onderwijsinstelling).

In het Verenigd Koninkrijk heeft het woord “transcript” uitsluitend de betekenis van “transcript (= kopie, afschrift) of “transcriptie”.
In plaats van de term (AmE) transcript wordt in Het Verenigd Koninkrijk wel de term study file gehanteerd.

Een student met Nederlandse diploma’s kan volstaan met het overleggen van gewaarmerkte kopieën van de diploma’s met bijbehorende cijferlijsten plus de door de onderwijsinstelling afgegeven syllabus (ook wel “studiegids” of “studiewijzer”), d.w.z. een officiële beschrijving van de gevolgde vakken per leerjaar met het bijbehorende aantal studiepunten (studielast). (Zie www.fulbright.org.uk)

Voorbeelden (AmE) transcript = (Ned) leerdossier, cijferoverzicht, studieresultaten:
It was just dawning on him what catastrophe his college transcript was going to be (…). [H]e’d still have C’s and B-minuses that were already on his transcript (…) [T]he i-banks went over your transcript with a vengeance. Even B’s made you a questionable case, and B-minuses and C’s might as well be F’s. > Het begon hem zo langzamerhand te dagen dat zijn studieresultaten op een regelrechte ramp zouden uitlopen. (..) zesjes of zeven-minnetjes die al op zijn cijferoverzicht stonden (…). Zelfs met een zeven was je al een twijfelgeval, en zeven-minnen en zesen stonden gelijk aan een onvoldoende. (Tom Wolfe, I Am Charlotte Simmons, chapter 21, vertaald door Wim Scherpenisse et al. )
I’ll have a suspension – for cheating – on my transcript. (…) He wasn’t going to (…) explain away his transcript (…).  > Hier komt in mijn dossier – geschorst wegens fraude. (…) studieresultaten (…).(Tom Wolfe, I Am Charlotte Simmons, chapter 32, vertaald door Wim Scherpenisse et al. )
Your transcript will be a passport good at any door on Wall Street. > Jouw cijferlijst wordt een paspoort waarmee in Wall Street alle deuren voor je opengaan (…). (Tom Wolfe, I Am Charlotte Simmons, chapter 33, vertaald door Wim Scherpenisse et al. )

19. schoolhoofd / rector (van middelbare school)
(BrE) head teacher / head / head of school
(AmE) principal
Dit zijn geslachtsneutrale varianten van schoolmaster/schoolmistress (hoofd der school); met name in de Britseindependent schools (dit zijn selectieve, particulieren scholen) worden de traditionele benamingen headmaster en headmistress nog algemeen gebruikt;
Zie ook de naam van de overkoepelende organisatie voor head teachers van Britse independent schools: The Society of Headmasters and Headmistresses.

(BrE) principal is meestal een directeur in het beroepsonderwijs.

20. dagelijkse leiding van universiteit of faculteit:  chancellor / vice-chancellor (of a university) / president / provost / dean
(AmE) chancellor =  (BrE) Vice-Chancellor = rector-magnificus (hoogste leidinggevende functie op een universiteit)
(AmE) vice-chancellor = (IntE) dean = hoofd van een universiteitsafdeling, hoofd van een faculteit = decaan (niet te verwarren met de studieadviseur op middelbare scholen!)
(BrE) Chancellor = (ere-)voorzitter

Vergelijk (AmE) president (of a university) / (AmE) chancellor / (AmE) provost / (AmE) dean:
Voor een  nadere toelichting over het specifieke gebruik van de titels “president” en  “chancellor” op verschillende Amerikaanse universiteiten, zie ook wikipedia (link). Vaak is (AmE) “chancellor” de titel van het hoofd van een “campus”, en (AmE) president de titel van de “rector maginificus”, maar soms is het omgekeerd. Ook het gebruik van de titel (AmE) “provost” in de betekenis van “rector magnificus” verschilt per  universiteit. Zie wikipedia (link).

In het Britse onderwijssysteem is de functie van Chancellor een onbetaalde, ceremoniële erefunctie;de Vice-Chancellor heeft de dagelijkse leiding.
Van oudsher droegen de hoofden van de verschillende Colleges in Oxford en Cambridge uiteenlopende titels. Zie bijv. Ward Lock’s Red Guides m.b.t. deze twee universiteitssteden. Oxford (1924) kende bijv. de titels: Warden, Master, Principal, Dean, President, Rector, Provost. In Cambridge (1936): Master, Provost, President, Principal, Censor, Mistress (van Girton College).

(AmE) dean = hoofd van een school, faculteit, of afdeling. Zie wikipedia (link):
A dean is usually the head of a significant collection of departments within a university (e.g., “dean of the downtown campus”, “dean of the college of arts and sciences”, “dean of the school of medicine”)
Other senior administrative positions in higher education may also carry the title of dean (or a lesser title such as associate dean or assistant dean). For example, many colleges and universities have a position known as “dean of students”, who is in charge of student affairs, and a “dean of the faculty”, who serves as the faculty’s voice in the school’s day-to-day administration.
– Almost every American law school, medical school, divinity school, or other professional school is part of a university, and so refers to its highest-ranking administrator as a dean. Most have several assistant or associate deans as well (such as an associate dean of academics or an associate dean of students), as well as a select few vice deans. 
The term or office of dean is much less common in American secondary education. Although most high schools are led by a principal or headmaster, a few (particularly private preparatory schools) refer to their chief authority as a dean. In large schools or some boarding schools there may be a dean of men or boys, and a dean of women or girls, or each year (freshman, sophomore, etc.) may have a dean. Some junior high schools and high schools have a teacher or administrator referred to as a dean who is in charge of student discipline and to some degree administrative services.

(BrE) dean = faculteitshoofd. Zie wikipedia (link):
– In some universities in the United Kingdom the term dean is used for the head of a faculty, a collection of related academic departments. Examples include Dean of the Faculty of Arts and Humanities. Similar usage is found in Australia and New Zealand.
– In collegiate universities such as Oxford and Cambridge, each college may have a dean who is responsible for discipline. An interview with the dean as a result of misbehaviour is referred to as a being deaned. The dean may also, or instead, be responsible for the running of the college chapel.

Voorbeelden (AmE) chancellor:
We have orders from the chancellor’s office not to touch anything. > We hebben opdracht van het universiteitsbestuur om niets aan te raken. (Steve Martini, The Jury, chapter 9, vertaald door Hugo Kuipers, De Gezworenen)
– Deans and chancellors, it seems, have to entertain. > Bestuurders van de universiteit en van faculteiten moeten thuis relaties ontvangen, schijnt het. (Steve Martini, The Jury, chapter 14, vertaald door Hugo Kuipers, De Gezworenen)
Seems the chancellor at one of the other campuses took a dive on insurance fraude a few years back. > Het schijnt dat de rector-magnificus van een andere universiteit (…) (Steve Martini, The Jury, chapter 14, vertaald door Hugo Kuipers, De Gezworenen)
Seems this chancellor spent a bundle of state money buying silverware to entertain. > Het schijnt dat die rector-magnificus veel overheidsgeld uitgaf aan tafelzilver om relaties te ontvangen. (Steve Martini, The Jury, chapter 14, vertaald door Hugo Kuipers, De Gezworenen)
[T]he chancellor’s office steps in like the Pope (…). You screw with the chancellor, you find yourself in academic hell. (Steve Martini, The Jury, chapter 14, vertaald door Hugo Kuipers, De Gezworenen)

Voorbeeld (AmE) president = (Ned) rector-magnificus:
– Frederick Cutler III, B.A., Harvard, Ph. D., Dupont, (…) was the president of Dupont. (Tom Wolfe, I Am Charlotte Simmons, chapter 26)
The president’s salary was four hundred thousand a year. (Tom Wolfe, I Am Charlotte Simmons, chapter 26)

Voorbeelden (AmE) provost = (Ned) lid van het universiteitsbestuur, hoofd van een universiteitsafdeling (?)
the college provost (…) had all but guaranteed lifelong employment. (Jonathan Franzen, The Corrections, “The Failure”)
It wasn’t until he was promoted from chairman of the history department to provost of the university that he bagan to understand. (Tom Wolfe, I Am Charlotte Simmons, chapter 26,  vertaald door Wim Scherpenisse et al. > “Pas toen hij als Hoofd van het Historisch Instituut werd bevorderd tot lid van het universiteitsbestuur, begon hij het te begrijpen.”)

Voorbeelden (AmE) vice-chancellor = (Ned) lid van het universiteitsbestuur, hoofd van een universiteitsafdeling (?)
The vice-chancellor for fiscal affairs has the final word if there’s a dispute. > Als er onenigheid is, heeft het hoofd van Fiscale Zaken het laatste woord. (Steve Martini, The Jury, chapter 14, vertaald door Hugo Kuipers, De Gezworenen)
They just send a letter to the vice-chancellor. > Ze sturen gewoon een brief aan het faculteitshoofd. (Steve Martini, The Jury, chapter 14, vertaald door Hugo Kuipers, De Gezworenen)
I recognize one of the vice-chancellors, the woman in charge of legal affairs. (Steve Martini, The Jury, chapter 18, vertaald door Hugo Kuipers, De Gezworenen)

Voorbeelden (AmE) dean:
Charlotte told her about the speech by the dean of Dupont College at the “frosh” convocation. > Charlotte vertelde haar van de toespraak van de decaan van de Dupont-universiteit … (Tom Wolfe, I Am Charlotte Simmons, chapter 6, vertaald door Wim Scherpenise et al.)
Deans and chancellors, it seems, have to entertain. > Bestuurders van de universiteit en van faculteiten moeten thuis relaties ontvangen, schijnt het. (Steve Martini, The Jury, chapter 14, vertaald door Hugo Kuipers, De Gezworenen)

21. (AmE) assistant professor / associate professor (= universitair hoofddocent) / full professor (info. from:  link):

Assistant professor: the entry-level position, for which one usually needs a Ph.D. or other doctorate; a master’s degree may suffice, especially at community colleges or in fields for which there is a terminal master’s degree. In some areas, such as the natural sciences, it is uncommon to grant assistant professor positions to recently graduated Ph.D.s, and nearly all assistant professors will have completed some time as postdoctoral fellows. The position is generally not tenured, although in most institutions, the term is used for “tenure-track” positions; that is, the candidate can become tenured after a probationary period—anywhere from 3 to 7 years. Rates for achieving tenure vary, depending on the institutions and areas of study; in most places at least 50% of assistant professors are tenured and promoted to associate professors after the sixth year; however, this number can be as low as 10% in natural sciences departments of top universities, or over 70% in non-Ph.D. granting schools. In unusual circumstances it is possible to receive tenure but to remain as an assistant professor, typically when tenure is awarded early. Traditionally, in an effort to diversify the academic pool, universities prefer to hire those who have graduated from a different university and not someone who may be a former student. This remains true for all levels.

Associate professor: the mid-level position, usually awarded (in the humanities and social sciences) after a substantial publication record, such as a book, book contract, or second book–although the requirements vary considerably between institutions and departments. Generally upon obtaining tenure, one is also promoted to associate professor. Less commonly, a person may be hired at the associate professor level without tenure. Typically this is done as a financial inducement to attract someone from outside the institution, but who might not yet meet all the qualifications for tenure. If awarded to a non-tenured person, the position is usually tenure-track with an expectation that the person will soon qualify for tenure. However, at some institutions (including Harvard), Associate professors are untenured and only rarely promoted to tenure.

(Full) professor: the senior position. In a traditional school this position is always tenured. However, this may not be the case in a for-profit private institution. The absence of a mandatory retirement age contributes to “graying” of this occupation. The median age of American full professors is currently around 55 years. Very few people attain this position before the age of 40. The annual salary of full professors averages around $90,000, although less so at non-doctoral institutions, and more so at private doctoral institutions (not including side income from grants and consulting, which can be substantial in some fields). Full professors earn on average about 70% more than assistant professors in the same institution. However, particularly in scientific and technical fields, this is still considerably less than salaries of those with comparable training and experience working in industry positions.

Life of a typical natural sciences professor in the United States:
Bachelor’s degree: age 18–22
Ph.D.: 22–30 (rarely takes fewer than 5 or more than 8 years)
Post-doc: 30–33 (highly variable, and multiple post-docs are increasingly common)
Assistant professor: 33–38
Associate professor: 38–45 (varies)
Full professor: 45–70 (professors were forced to retire at 70 during 1986–1993, this is no longer the case; retirement age is now at professors’ own discretion; most retire between 65 and 75)
Professor emeritus (retired): 70+
In addition to increasing salary, each promotional step also tends to come with increased departmental or institutional responsibilities. At some institutions, these changes are offset by a reduced teaching load.

22. Fellow/fellow
(BrE) vooraanstaand universitair docent, lid van het universiteitsbestuur, (ook: lid van een wetenschappelijk genootschap); (AmE) postdoctorale student met een beurs (= AmE fellowship), doctoraalassistent, onderzoeksassistent, (eventueel) wetenschappelijk medewerker.
Voorbeelden (AmE) fellow:

– In some areas, such as the natural sciences, it is uncommon to grant assistant professor positions to recently graduated Ph.D.s, and nearly all assistant professors will have completed some time as postdoctoral fellows. (zie ook noot 21 + bronverwijzing/-link)
“And you remained at the university on faculty. Is that correct?”

– “A teaching assistant. Graduate fellow“, she says. (Steve Martini, The Jury, chapter 1, vertaald door Hugo Kuipers, De Gezworenen)
“How many years did you have to go to school after you graduated from high school?” asked a heavyset black woman. – “Seventeen years, if you include residencies and the year I was a fellow.” > Hoeveel jaar hebt u gestudeerd nadat u van de middelbare school kwam?  vroeg een gezette, zwarte vrouw. “Zeventien jaar, als je mijn co-schappen en het jaar dat ik als wetenschappelijk medewerker heb gewerkt, meetelt.” (Patricia Cornwell, Cruel and Unusual, ch. 14, vertaald door Annette Zeelenberg als “Rigor Mortis”)
“You take a set of rooms in one of the houses, and repair to the company of undergraduates and Fellows’ sherry while I cavort matrimonially.” (Amanda Cross, Death in a Tenured Position, chapter 2) [Note: the book appeared on the British market without any changes to its spelling and vocabulary under the title of “A Death in the Faculty”]

In fact, they can’t give nearly as many fellowships as they’d like, but if you come, as the English say, with the honor but without the emoluments, they’ll find you a study, give you a mailbox, call you a Fellow, and require that you give a lecture on the subject of your endeavors. (Amanda Cross, Death in a Tenured Position, chapter 2)
Kate’s life at Harvard settled down to something like a routine. (…) Gradually she came to know some of the other Fellows, women who regarded her, as she did them, as fortunate scholars having been given the gifts of time, space and community. (Amanda Cross, Death in a Tenured Position, chapter 5)
I admit everyone I know who’s been invited to Harvard and then ignored – from Junior Fellows to the most Senior Visiting Professors – always think there’s a conspiracy to ignore them when it’s just the wonderful Harvard manner. (Amanda Cross, Death in a Tenured Position, chapter 5)

23. ‘stage’ tijdens beroepsopleiding (vocational training) = traineeship
Vergelijk (AmE) ‘internship (OALD, 9th edition, 2015)
Zie ook de categorie Corporate World, note 8.

24. woordgroepen, zie ook OALD:
(AmE) sit for an exam (‘een examen afleggen’) kan ook i.g.v. rechtenstudie, een Master’s- of een doctoraal examen.
(BrE) enrol on (a course) = (AmE) enroll in (a program) = inschrijven voor
(BrE) major in (a course) = (AmE) major on ... = afstuderen in …, als hoofdvak studeren
(BrE) get a good mark in the test = (AmE) get a good grade on the test
(BrE) the end of term = (AmE) the end of the term

25. (BrE) revise / (AmE) review
(BrE) revise = (ook:) study = bestuderen
In Britse boekenwinkels (Waterstones, etc.) kun je de studieboeken m.b.t. rechten en medicijnen bijvoorbeeld vinden in de kasten met de titels Law Revision en Medical Revision. (studie)
(AmE) review = (ook:) bestuderen, doorlezen (John Grisham, The Summons: … he began to review the [news]papers ….);
In de periode voorafgaand aan het bar exam worden voor de studenten vaak een intensieve (bar) review course georganiseerd.

26. degree day
(BrE) m.b.t. academische studie (vgl AmE graduation day, commencement);
(AmE) meteorologische term: ‘graaddag’, ‘afwijking van de gemiddelde dagtemperatuur’.

27. diploma, bul, graad
Op Amerikaanse scholen meestal: diploma
(AmE) high school diploma
(AmE) college diploma = (Bachelor’s) degree certificate(zie bijv. John Grisham, The Racketeers, chapter 32)
(AmE) diploma ceremony = uitreiking van het Bachelor’s dipoma
Sommige Amerikaanse colleges (met lage exameneisen) worden wel ‘diploma mills’ genoemd
(AmE) law school diploma
Britse middelbare scholen kennen geen einddiploma. Geslaagde schoolverlaters behalen één of meerdere certificates. GCSE(s) = General Certificate(s) of General Education.
Wanneer op bijv. 16-jarige leeftijd een bepaald aantal certificates (= GCSEs) zijn behaald, kan hij/zij een (hogere) beroepsopleiding kiezen (een zogenaamde diploma course). Óf doorstromen naar een zogenaamde sixth-form college waar één of meer vakken (meestal niet meer dan vijf) op een hoger niveau A-level (= advanced level)gevolgd kunnen worden ter voorbereiding op een universitaire studie. Voor toelating tot beplaade universitaire studies worden vaak meerdere vakken op A-levelgevraagd, en dan ook nog met de hoogste score (A grade).

In plaats van GCSEs kunnen Britse middelbare scholieren die een meer praktische beroepsopleiding willen volgen (15 – 18 jaar) ook naar een vocational college/schoolgaan om daar een of meer GNVQs (= General National Vocational Qualifications) te behalen.
(BrE) diploma (course) = een kortere, bijv. tweejarige, universitaire opleiding voor een specifiek beroep.

28. student / pupil / undergraduate / graduate / postgraduate
(BrE) pupil = leerling tot en met de middelbare school
(AmE meestal:) pupil / (AmE ook:) student = leerling aan basisschool

(BrE) student = (meestal:) leerling/student in tertiair onderwijs (na de middelbare school)
(AmE) student = leerling/student, ongeacht de leeftijd

(BrE) graduate (degree/study/student) = (AmE) undergraduate (degree/study student) = (AmE) college degree/student > student met Bachelor’s degree / Bachelor’s diploma/studie
(BrE) postgraduate = (AmE) graduate > student met Master’s degree  / Master’s diploma/studie = (AmE) university degree/ student

Voorbeeld van (AmE) student (waar in het BrE ‘pupil’ zou worden gebruikt):
[S]even kindergartners were stabbed to death at a school in northwest China (…). Eleven other students were injured.” (Time, 24 mei 2010)
(BrE) student wordt nu ook steeds meer gebruikt voor een leerling op een middelbare-school
(Zie OALD, 7th edition, under ‘student’):

Pupil is used in British English and is starting to become old-fashioned. Student is often preferred, especially by teachers and other people involved in education, and especially when talking about other children.”
The BBI Combinatory Dictionary of English
(3e editie, 2009) geeft de volgende Usage Note:
“In GB, ‘students’ usually refer to those in post-secondary education. Younger ones are usually called ‘pupils’.  However, secondary school pupils have begun to call themselves ‘students’ (or ‘school students’), too. In the US, the term ‘students’ is used for those at a university and in secondary school – ‘college students’,  ‘high-school students’. Children at (BE) / in (esp. AE) primary school are usually called ‘pupils’ in the US, and almost always in GB.”

“A postgraduate is a person who has finished a first degree and is doing advanced study or research. This is the usual term in BrE, but it is formal in NAmE and graduate student is usually used instead.”

Voorbeelden (AmE) undergraduate / undergrad:
Anderson held an undergrduate degree in computer science and a master’s in criminology. (Nancy Taylor Rosenberg, ch. 1
– private schools, undergrad at Georgetown (John Grisham, Gray Mountain, ch. 6)
– The Judge was a University of Georgia alumnus, both undergraduate and law (…). (Tom Wolfe, A Man in Full, chapter 12)
Thirty-five, forty years ago there were no female undergraduates at Dupont – or Yale or Princeton – and like overnight, the next day, they’ve all gone co-ed (…). (Tom Wolfe, I Am Charlotte Simmons, chapter 28)
– Everyone (…) who was (…) in the undergraduate division, Dupont College, or had ever graduated from Dupont College knew that feeling. (Tom Wolfe, I Am Charlotte Simmons, Prologue)

In AmE wordt ‘graduate’, als zelfstandig naamwoord  en als werkwoord, ook in combintatie met middelbare scholen gebruikt.
Daarbij geldt de volgende Usage Note (in The BBI Combinatory Dictionary of  English):
“CE [= Common English] has to graduate from Harvard or, formally, to be graduated from Harvard.
AE has also ’to graduate Harvard/college/high school’.”

29. (BrE) commons: is niet gelijk aan (AmE) common room
(Zie OALD ‘commons’)

30. course / program
studieonderdeel, vak = (AmE) course / (BrE) subject
studie (universitaire/hogere opleiding) = (BrE) course* = (AmE) program
Bijvoorbeeld: (BrE) ‘a two-year course’, ‘a GCSE course’, ‘a degree course’
Vergelijk: (BrE) ‘a physics course’ = (AmE) ‘a physics course/program’
(Zie ook OALD ‘course’)

31. proctor
(BrE) Proctor = (universitaire) ordefunctionaris (aan de universiteiten van Oxford en cambridge)
(AmE) proctor = surveillant

Voorbeelden (AmE) proctor:
– “‘Sweet Christ crucified, there’s a girl asleep in the library,’ the dorm proctor, Frank Grigson, told George the following day. (…) “Do us all a favor,’ Grigson said. ‘Find whoever she belongs to and have him get her out of here.’ If the girl was discovered, the unforgiving deans would revoke parietal hours for the dorm for the balance of the seester.” (Scott Turow, Limitations, 2006, chapter 6)
– During the French examination one of the proctors picked up a folded sheet of paper from the floor. It contained a list of French verbs (…). (John D. MacDonald, Cancel All Our Vows, 1953, chapter 3)

32. studiegids
(BrE) (school) prospectus = (AmE) (school) catalog, bulletin = (Ned) studiegids
De studiegids bedoeld voor aanstaande studenten met overzicht van beginselen, doelstellingen, beleid & identiteit van een school). Vergelijk “curriculum” of “leerplan” (overzicht van de voorgeschreven vakken en vakinhouden voor een bepaalde studie); en “syllabus” (= overzicht van vakinhoud van een vak of studie, met boekenlijsten, docentinfo, testdata, beoordelingscriteria, benodigde punten/scores, studielast, etc.)

Voorbeeld (BrE) prospectus:
“‘This is a highly academic school, Miss Aldridge. We educate the whole girl, not only the mind, but the girl who does best here is usually highly intelligent.’  –  ‘Spare me the school prosepectus, I’ve read it’ (…).” (A Certain Justice, P.D. James, chapter 5)

Voorbeeld (AmE) catalog:
– Charlotte mentioned how fascinating the French courses listed in the Dupont catalog sounded (…) > (Tom Wolfe, I Am Charlotte Simmons, chapter 3, fout vertaald door Wim Scherpenisse et al.: “(…) de colleges Frans die in de catalogus van Dupont vermeld stonden (…)”).
– That person, in the Duont catalog, would be the R.A.
(Tom Wolfe, I Am Charlotte Simmons, chapter 6, fout vertaald door Wim Scherpenisse et al. als “In de Dupont-catalogus stond zo iemand: de studentenbegeleider”)

– Celeste, get me the course catalog. (Tom Wolfe, I Am Charlotte Simmons, chapter 9)
On paper, in the catalog, Buster Roth was on the faculty. (Tom Wolfe, I Am Charlotte Simmons, chapter 26, foutief vertaald door Wim Scherpenisse et al.: “Op papier, in de brochure, Buster Roth was gewoon een staflid.)

33. tuition / tuition fee
(BrE) tuition = education = (Ned) onderwijs
(AmE ook:) tuition = (BrE) tuition fees = schoolgeld

Voorbeelden (BrE):
– [I] wonder why a girl of fourteen (…) should ask for extra tuition in a subject where she was highly unlikely to need it. (Frances Fyfield, Trial by Fire, chapter 7)
Sumner’s tuition had brought about an obsessive habit with the pen (…). (Frances Fyfield, Trial by Fire, chapter 12)

Voorbeelden (AmE) tuition = collegegeld/schoolgeld:
De eerste van de volgende Amerikaans-Engelse zinnen lijkt voor een Brits-georiënteerde lezer een contradctio in terminis:
“‘Great school, he adds. ‘Astonishing tuition, but a great education’.” (Scott Turow, The Laws of Our Fathers, Penguin, p. 72)
“I financed my tuition with a federally subsidized loan.” (Turow, The Laws of Our Fathers, p. 223)
– “[W]hat you get when the last tuition bill is paid.” (Turow, The Laws of Our Fathers, p. 546)
D-College (…) depended for its survival on students whose parents could pay full tuition. (Jonathan Franzen, The Corrections, “The Failure”)
Our tuition pays for these tulips. > Die tulpen worden van ons collegegeld betaald. (Jonathan Franzen, The Corrections, “The Failure”, vertaald door Marian Lameris et al, De Correcties)
– If we went to Nebraska, he’ll have to pay out-of-state tuition. (Nancy Taylor Rosenberg, Mitigating Circumstances, chapter 41)

34. thesis / dissertation
thesis = (BrE) proefschrift, (AmE) scriptie
dissertation = (BrE) scriptie, (AmE) proefschrift
doctoral thesis – (IntE) proefschrift

Voorbeelden uit het AmE (uit: The Laws of Our Fathers van Scott Turow):
– “In order to speed up the degree process, Modern Critical Thought required all students to complete a dissertation proposal by the end of the first term. (…) Sonny’s emerging thesis concerned a philosopher named Brentano (…).” (p. 97)
– “She’s doing an honors thesis on feminist reworkings of the liturgy.” (p. 229)
– “Did he do a thesis?”/ “He did.”/ “What was the subject?”/ “Street gangs.”(p. 377)

Vertaaltips en dilemma’s:
De beste manier om ambiguiteiten te voorkomen tussen (1) het proefschrift ter verkrijging van de doctorstitel (= dissertatie) en (2) de eindscriptie ter verkrijging van de doctorandustitel c.q. mastertitel is om steeds de woorden “doctoral” of “master’s” toe te voegen.
Zie ook de BBI Combinatory Dictionary of English (3e editie, 2009)

proefschrift = (BrE/IntE) doctoral thesis = (AmE) (doctoral) dissertation
eindscriptie, doctoraalscriptie  = (BrE) master’s dissertation = (AmE) master’s thesisIn AmE worden de woorden (doctoral) thesis  en dissertation soms ook wel als synoniemen gebruikt:
– She refused (or was unable) to finish her dissertation. (…)  He helped her outline and reoutline the chapters of her thesis that she was too throttled by rage to write. (,…) doctoral thesis (…) > haar dissertatie / haar proefschrift (Jonathan Franzen, The Corrections, “The Failure”, vertaald door Marian Lameris et al, De Correcties)
Kalisha had just completed her doctoral thesis. (Steve Martini, The Jury, chapter 12)

 

35. prep(aratory) school / preppy
(BrE) prep school = voorbereidende privéschool voor het middelbaar onderwijs
(AmE) prep school = voorbereidende privéschool voor universiteit
(AmE) prep/preppy =  chic, gesoigneerd (soms:) (coprs)ballerig, bekakt, studentikoos
(AmE) a preppy = een bevoorrechte jonge student

Voorbeelden (BrE) prep school:
She was at prep school by the time she was eight. (P.D. James, A Certain Justice, ch. 27)
– For him any institution which segregated people from one another, however necessary or benign, evoked an unease which he could trace back to his prep-school days.> Bij hem riep elke instelling die mensen apart zette, hoe noodzakelijk en goedbedoeld ook, een onbehaaglijk gevoel op dat hij kon herleiden tot zijn middelbare-schooltijd. (P.D. James, The Private Patient / De Patiënte, vertaald door Fanneke Cnossen, Book 4, ch. 8)

Voorbeelden (AmE) prep school:
After prep school I went to Yale (Stephen Frey, The Insider, ch. 13)
Her parents paid for a pricey prep school education > Haar ouders hadden haar dure vooropleiding in D.C. betaald. (John Grisham, Gray Mountain / Dilemma, vertaald door Jolanda te Lindert, ch. 2)
Phelps was a big prep school jock – football, rugby, boxing, all that. > Phelps (…) deed aan football, rugby en boksen toen hij nog op school zat. (John Grisham, The Chamber / Het Vonnis, vertaald door Jan Smit, hfdst 17)
He attended the most prestigious prep schools, hung out at the nicest country (…) > Hij heeft op de duurste scholen gezeten, is lid geweest van de duurste clubs (…).(John Grisham, The Chamber / Het Vonnis, vertaald door Jan Smit, hfdst 17)
– All three swimmies had been excellent prep school players (…). (Tom Wolfe, I Am Charlotte Simmons, chapter 2)
I said as formally as I could – you would have thought I was already in prep school – “If you want to terminate the fight, I will abide by that.” (Norman Mailer, Tough Guys Don’t Dance, 1984, vertaald door Frans Bruning, chapter 5)

Voorbeelden (AmE) prep school / preppy:
Ian Dafoe was a preppy from a family of bankers down in Jackson. (John Grisham, Sycamore Row, ch. 4)
Their teenage children were turned out in the finest preppy fashions and gave every impression of bearing the arrogance of inherited wealth. > Hun drie tienerkinderen bleken verschrikkelijk bekakt, en straalden geërfde rijkdom uit. (John Grisham, Sycamore Row / De Erfgenaam, vertaald door Jolanda te Lindert, hfdst. 12)
He wore heavily starched khakis and a navy blazer, and looked more like a casual preppy than a man who grew soybeans. (John Grisham, Sycamore Row, ch. 29)
His shaggy hair seems like a hint of rebellion in his otherwise preppy good looks. (Stephen Frey, The Day Trader, ch. 5)
The officer was in his late twenties, impeccable in his attire, with straight dark hair parted neatly on the left – a preppie who had traded in his tweed jacket and argyle socks for a uniform. (Steve Martini, The Simeon Chamber, chapter 2)
Erika at least looked at everybody (…) with a withering, bone-dry preppy smile. (Tom Wolfe, I Am Charlotte Simmons, chapter 22)

36. varsity (team)
(BrE) varsity team = universiteitsteam (tegenwoordig vooral m.b.t. Oxford en Cambridge; vergelijk: “varsity match“)
(AmE) varsity team = studententeam, scholierenteam (ook van “high school”)
In Britain, university students of Oxford University (in dark blue colours) and Cambridge University (in light blue colours) compete in up to 76 different varsity sports. The most famous of these is the Boat Race on the River Thames. There is a varsity boxing competition, a varsity rugby union competion, a varsity rugby league competition, etc. The varsity teams play varsity matches.
De uitgebreidere Amerikaanse betekenis is ook in de OALD te vinden. Zie ook uitleg op wikipedia (link)

Voorbeeld (AmE) varsity:
Nicholas had played high school junior varsity. (John Grisham, Runaway Jury, ch. 35)
He found a seat at the bar in a joint called Barrister’s, three blocks from campus. It had a nice little varsity look to it with football schedules and pinups on the walls.> Hij vond een plaatsje aan de bar bij Barrister’s, drie straten van de universiteit vandaan. Het leek een typische studentenkroeg, met footballprogramma’s en pin-ups aan de muur. (John Grisham, The Pelican Brief /Achter Gesloten Deuren, vertaald door Jan Smit, hfdst 19)
[H]e was varsity lacrosse. > hij zat in het lacrosse team van zijn universiteit. (Jonathan Franzen, Freedom / Vrijheid, vertaald door Peter Abelsen, hfdst. “Womanland”)
– He was (…) a member of the varsity golf team at his high school. (Nancy Taylor Rosenberg, Interest of Justice, chapter 9)
A big, rugged varsity lacrosse player named Harrison Vorheese yelled after him (…). > De grote, grofgebouwde Harrison Vorheese, die in het lacrosseteam van de universiteit spelde, riep hem na (…). (Tom Wolfe, I Am Charlotte Simmons, chapter 4, vertaald door Wim Scherpenisse et al.)
– Ryan and Dick Speed had gone to high school at the same time (…). Both had played varsity football and baseball (…). (Elmore Leonard, Unknown Man #89, chapter 2)
– He had to do better if he wanted to make the [baseball] varsity team at Barrington the next spring. (Harold Robbins, The Carpetbagger, book 4, chapter 5)
– Still I told myself that I was enough like him to make my highschool football varsity by my sophomore year. > Toch zei ik tegen mezelf dat ik genoeg op hem leek om in het tweede jaar al in het eerste schoolelftal te komen. (Norman Mailer, Tough Guys Don’t Dance, 1984, vertaald door Frans Bruning, chapter 5)

37. blackboard/chalkboard = schoolbord:
Hoewel het Amerikaans-Engels de term chalkboard verkiest boven blackboard, zijn er voldoende voorbeelden te vinden van het gebruik van blackboard.

Voorbeelden (AmE) blackboard/chalkboard:
Next to the screen were two blackboards where they had outlined the facts of the case in chalk. (Nancy Taylor Rosenberg, Interest of Justice, chapter 24)
 “Richard’s office was cluttered with a bulletin board and a blackboard, and he was busy pinning up crime-scene photos (…) with little punchpins (…). (Nancy Taylor Rosenberg, Mitigating Circumstance, chapter 30)
– The bellboy (…) actually rang  bell as he paged and carried the guest’s name on a square of blackboard. (Elmore Leonard, The Hunted, chapter 8)
– He motioned to Marty Smalls to wheel the blackboard over to where everybody could see it (…). Buster Roth started drawing an elaborate diagram on the blackboard (…). [He] turned away from his chalkboard (…) (Tom Wolfe, I Am Charlotte Simmons, chapter 15, vertaald door Wim Scherpenisse et al.)

38. (BrE) 6th form college & A-levels / (AmE) SAT scores /  advanced placement courses/tests/exams / Grade Point Avergae (GPA)
(BrE) A-levels > (AmE) Advanced Placement > (IntE) International Baccalaureate
> (Ned) Internationaal Baccalaureaat

Ter voorbereiding op een universitaire/academische vervolgopleiding, volgen Britse leerlingen een tweejarige voorbereidende opleiding aan een zogeheten 6th form college, waar minimaal 2 en maximaal 5 vakken vakken op advanced level (A-level) worden aangeboden. De gekozen vakken en de behaalde scores (de maximale score is A+) bepalen tot welke universiteit, en universitaire opleiding de student kan worden toegelaten. 

Op de Amerikaanse  high school kunnen in het laatste jaar (senior year) vakken gedurende het hele jaar op een hoger niveau  worden gevolgd (Advanced Placement courses) worden gevolgd om credits te behalen die toegang geven tot een academische vervolgopleiding (college). Zie wikipedia. De maximale AP-score is 5.

Toelichting:
AP Test scores also help admissions officers decide whether your grades are an accurate reflection of your academic ability. If you got a 1 on the test but an A in the class, the class was probably way too easy. If you got a 5 on the test but a B- in the class, the class was probably very challenging. This will affect the judgments that admissions officers make about your potential. (link)

In het Amerikaanse systeem kan daarnaast voor een aantal vakken een zogeheten SAT worden gedaan (= Scholastic Assessment Test). Ook SAT-scores zijn bij de toelating tot  een vervolgopleiding aan een college belangrijk.  SAT testen kunnen worden gedaan in de laatste twee jaren van high school (junior and senior students). De minimale SAT-score is 400, de maximale score is 1600. In plaats van SAT is het ook mogelijk een ACT (= American College Test)te doen.

Het verschil tussen AP-scores en SAT-scores:
SAT Subject Tests are hour-long multiple-choice exams that are scored on a scale of 200 to 800. AP Tests consist of multiple choice and essay sections, last for several hours, and are scored on a scale of 1-5.

Many more students take AP tests every year than SAT Subject Tests (2.3 million versus about 500,000). This is because AP Tests are tied directly to the corresponding Advanced Placement classes. In recent years, the AP program has spread to more and more high schools across the country. To get college credit for these classes, students must pass the tests.

SAT Subject Tests are less popular because students only take them for certain selective colleges that ask for them in the application process. The most selective schools usually require or recommend two or three subject tests. These tests are not directly tied to specific classes, so students typically have more freedom in deciding which ones they want to take. SAT Subject Test scores can showcase your unique interests and talents on your college application.

AP Test scores also help admissions officers decide whether your grades are an accurate reflection of your academic ability. If you got a 1 on the test but an A in the class, the class was probably way too easy. If you got a 5 on the test but a B- in the class, the class was probably very challenging. This will affect the judgments that admissions officers make about your potential.
Your AP scores also make a difference in whether or not you earn college credit for the work you did in your AP class. At most schools, an AP score of 4 or 5 will either lead to college credit or allow you to place out of introductory college courses.
SAT Subject Tests are slightly different because they measure students’ readiness for college-level work. SAT Subject Tests are sometimes used to place students out of courses in college, but you can’t earn college credits for doing well on them. They’re also less relevant for predicting college grades, although they still have some value. (link)

Zie Wikipedia:
There are substantial differences in funding, curricula, grading, and difficulty among U.S. secondary schools due to U.S. federalism, local control, and the prevalence of private, distance, and home schooled students. SAT (and ACT) scores are intended to supplement the secondary school record and help admission officers put local data—such as course work, grades, and class rank—in a national perspective. However, independent research has shown that high school GPA is better than the SAT at predicting college grades regardless of high school type or quality.

Historically, the SAT was more widely used by students living in coastal states and the ACT was more widely used by students in the Midwest and South; in recent years, however, an increasing number of students on the East and West coasts have been taking the ACT. Since 2007, all four-year colleges and universities in the United States that require a test as part of an application for admission will accept either the SAT or ACT, and over 950 four-year colleges and universities do not require any standardized test scores at all for admission.

Op de transcripts van alle Amerikaanse high school students wordt ook altijd een Grade Point Average (GPA) vermeld. Dit is de gemiddelde score voor het werk (proefwerken etc.) dat gedurende het laatste schooljaar is gedaan, vergelijkbaar met het Nederlandse schoolonderzoek. Om de (AmA) GPA te berekenen worden de letters A, B, C, D (en F) omgerekend naar een cijfer tussen 1 en 4. De maximale GPA-score is dus 4.

Toelichting (AmE) GPA:
GPAs are often calculated for high school, undergraduate, and graduate students, and can be used by potential employers or educational institutions to assess and compare applicants. A cumulative grade point average (CGPA), sometimes referred to as just GPA, is a measure of a student’s performance for all of his or her courses.

Most colleges and universities in the United States award a letter grade A, B, C, D, or F for each class taken (potentially with + or – modifiers). These letter grades are then used to calculate a GPA from 0 to 4.0 using a formula. The average GPA is 3.3 at private institutions and 3.0 at public institutions. (link)

Voorbeelden (AmE) GPA-score, SAT-score, AP-score:
This is a young woman who scored
a perfect sixteen hundred on the SAT and perfect fives on four different advanced-placement tests. > Deze jonge vrouw scoorde de volle zestienhonderd punten op de studietoets en het maximale puntenaantal van vijf bij vier verschillende prekwalificatietoetsen. (Tom Wolfe, I Am Charlotte Simmons, chapter 1, vertaald door Wim Scherpenisse et al.)
– Each team was required to maintain a grade point average of 2.5, which was a C. (Tom Wolfe, I Am Charlotte Simmons, chapter 2, vertaald door Wim Scherpenisse et al.)
You’re not having any trouble pssing are you? You had a two-point-two grade point averge last time I heard anything about it. > De laatste keer dat ik je resultaten zag, stond je gemiddeld een 7. (Tom Wolfe, I Am Charlotte Simmons, chapter 9, vertaald door Wim Scherpenisse et al.)

the SATs and the APs and the GPAs > alle studie- en prekwalificatietoetsen (Tom Wolfe, I Am Charlotte Simmons, chapter 12, vertaald door Wim Scherpenisse et al.)
– [H]e got into Dupont with three-figure SATs. We’re talking low seven hundreds, maybe. > de prekwalifictietoets … iets boven de zevenhonderd … waarmee je nog wordt toegelaten (Tom Wolfe, I Am Charlotte Simmons, chapter 20, vertaald door Wim Scherpenisse et al.)
– What’s the average SAT at Dupont now? Fourteen-ninety? They’ll knock off five hundred points for  basketball or football player. (Tom Wolfe, I Am Charlotte Simmons, chapter 20, vertaald door Wim Scherpenisse et al.)
– students with average SATs of fourteen-ninety (…). (Tom Wolfe, I Am Charlotte Simmons, chapter 22)
– ’their’ baketball team (…) is made up of a bunch of hired mercenaries who probably wouldn’t average nine hundred (…). (Tom Wolfe, I Am Charlotte Simmons, chapter 22)
What are these rumors that four of the team’s players has SAT scores of under nine hundred? > En die geruchten dan dat vier teamleden minder dan 900 punten hadden op hun prekwalificatietoets? (Tom Wolfe, I Am Charlotte Simmons, chapter 26, vertaald door Wim Scherpenisse et al.)
[H]is SAT and GMAT scores (…) had been way up in the ninety-something prcentile. (Tom Wolfe, A Man In Full, chapter 7)

38. slang words & colloquialisms
(o.a uit My Posse Don’t Do Homework (Dangerous Minds), van Louanne Johnson)

Ned. BrE AmE
(kennis) opfrissen brush up (knowledge), mug up on

brush up on (your knowledge)

bolleboos boffin  
bolleboos, boekenwurm, studiehoofd spod nerd, egghead
buitenschoolse activiteiten   out of school activities
conrector   vice-principal
contactuur   parent-teacher conference
leerpik swot grind
eerste bel   warning bell
eerstjaarsintroductie, eerstejaarskennismaking   fresman orientation
klassenlijst (met namen)   roster, class roster
klassenplattegrond   seating chart
klassikaal werk   classwork
leerplichtambtenaar   truant officer
lerarenkamer   teacher’s lounge
lesplan   lesson plan
lesrooster   sclass chedule
nablijven   stay after school
overgaan   move up
overschrijven   copy your homework
pretvak, pretstudie, een makkelijke studie   a gut course
presentielijst   attendance sheet, roll sheet
propjes schieten   shoot a paper wad at sb.
rapport   report card
slim, goed geïnformeerd clued up

savvy

spiekbriefje crib pony, trot
spieken, afkijken crib*  
spijbelen bunk off, wag it, skive off, play truant play hookey, ditch, cut class
“I wanted to cut class and go home early today.
(Nancy Taylor Rosenberg, Buried Evidence, ch. 12
Even somebody who had cut as many classes as he had (…).
(Tom Wolfe, I Am Charlotte Simmons, chapter 21)
telaat-bel (tweede schoolbel)   tardy bell
strafwerk lines

—-

toiletbriefje   hall pass
traag van begrip doz(e)y

dopey

tussenrapport   mid-term grade report , mid term
voldoende   passing grade
zakken (voor een examen/vak) fail* flunk (an exam / a course)
zichzelf bijspijkeren, zich inlezen gen up on sth, mug up on bone up on sth

The above information is under constant review. For your comments, please contact: info@vertaalbureaus.biz