Introductie

Terug

De informatie in deze kennisbank is gerangschikt in de inhoudsopgave van de terminologie-pagina. De bronnen van deze informatie zijn Britse en Amerikaanse kranten, tijdschriften, romans, tv-programma’s, en contacten met native speakers. In de achtergrondinformatie (“notes”) staan verwijzingen naar deze bronnen. Andere bronnen zoals woordenboeken, stijlboeken, en websites staan in de bibliografie vermeld.

terminologielijsten met Brits- en Amerikaans-Engelse woorden
De terminologielijsten van de kennisbank bevatten circa 5200 woorden met een specifiek Britse of Amerikaanse betekenis. Maar de lijsten zijn nog niet volledig. Zo staat er maar een betrekkelijk klein aantal voorbeelden op van Britse of Amerikaanse spreektaal- of slang-woorden. Hetzelfde geldt voor typisch Britse en Amerikaanse woordcombinaties (collocaties). Voor een uitgebreidere lijst met collocaties, zie John Algeo’s British or American English, 2006.

verschillen tussen Brits- en Amerikaans-Engels
Britse boeken moeten vaak voor de Amerikaanse markt worden aangepast en vertaald. En sommige Britse TV-programma’s, zoals het populaire autoprogramma Top Gear, zijn nooit in de VS uitgezonden omdat ze zonder ondertiteling voor Amerikanen niet te volgen zijn. De meeste misverstanden ontstaan door de honderden woorden die aan weerszijden van de taalscheidslijn voorkomen maar dan een andere betekenis hebben. Soms zijn die betekenissen zelfs tegenovergesteld aan elkaar.

gebruik van Brits-Engels door Amerikanen
Amerikanen zijn via school, film en TV vaak wel bekend met een aantal typisch Britse woorden. Maar  in het dagelijks spraakgebruik komen deze woorden niet of nauwelijks voor omdat ze te stijf en pretentieus (quaint) worden gevonden. Wel worden dergelijke Britse woorden soms in geschreven Amerikaanse teksten  gebruikt om een ‘literair’ effect te bereiken (stilistische variatie), of om een aparte sfeer of imago te creëren. Bijvoorbeeld  village i.p.v small town, autumn i.p.v. fall, coffin i.p.v. casket, duvet i.p.v. comforter, trilby i.p.v. fedora, dressing gown i.p.v. bathrobe, of macintosh i.p.v. slicker.

gebruik van Amerikaans-Engels door Britten
Britten komen via TV, film, muziek, internationale handel, etc. veel met ’typisch Amerikaanse’ woorden in contact. Sommige van deze Britten (de puristen) vinden het Amerikaans-Engels slordig en onverzorgd (sloppy). Terwijl anderen het Amerikaans-Engels juist vlot, direct en modern vinden. Dit laatste is vooral het geval in de wereld van media, amusement, politiek en commercie. Bijvoorbeeld movies i.p.v. film, awesome i.p.v. terrific.

regionaal Engels en internationaal Engels
Britse woorden die Amerikanen actief gebruiken, krijgen in de terminologielijsten een asterisk (*). Hetzelfde geldt voor Amerikaanse woorden die Britten gebruiken. Daarnaast zijn er Brits- of Amerikaans-Engelse woorden die verouderd zijn/raken (obsolete/obsolescent) of die geen nationale spreiding kennen (regionaal gebruik).
Zo zijn er voor het internationaal-Engelse ‘soft drink’ een aantal Amerikaans-Engelse regionale varianten: soda, pop, coke, tonic. In de terminologielijsten staan dergelijke regionale of verouder(en)de woorden tussen haakjes. In de notes wordt de spreiding en gebruiksfrequentie van woorden geïllustreerd aan de hand van voorbeeldzinnen met bronvermeldingen.

controle en update van de kennisbank
De kennisbank wordt voortdurend gecontroleerd en bijgewerkt. Opmerkingen en suggesties zijn altijd van harte welkom.