Britse & Amerikaanse uitspraak

Terug

Het Britse ‘standaardaccent’ wordt RP (= Received Pronunciation) genoemd.

Het Amerikaanse ‘standaardaccent’ noemt men GA (= General American, ook wel Broadcast Standard genoemd, dat is afgeleid van de algemene norm in het Midwesten van de VS).

Belangrijke verschillen tussen RP en GA zijn 

1.

‘e’

2.

‘o’

3.

‘u’

4.

‘r’

5.

‘t’

6.

tweeklanken (diphthongs)

7.

etc.

8.

‘h’

‘a’

RP heeft een ‘open a’. GA heeft een ‘korte a’

Voorbeeld: in RP spreek je ‘aunt‘ uit als [a:nt] en ‘ant‘ (mier) als [ænt], terwijl in GA de woorden hetzelfde klinken: [ænt]

RP has a ‘broad a’. GA has a ‘short a’

Example: in RP ‘aunt’ is pronounced as [a:nt] and ‘ant’ as [ænt], while in GA the words are pronounced the same: [ænt].

‘o’

GA heeft een opener ‘o’-klank dan het RP.

Voorbeeld: in GA spreekt men ‘god’ hetzelfde uit als ‘guard’ in het RP. En het woord ‘shock’ klinkt in het GA praktisch hetzelfde als ‘shark’ in RP.

GA has a more open ‘o’-sound than RP.

Example: in GA, the word ‘god’ is pronounced the same as ‘guard’ in RP. And the word ‘shock’ sounds almost the same in GA as ‘shark’ in RP.

‘u’

In RP spreekt men de letter ‘u’ na alveolaire klanken (t, d , s, z) uit als [joe]; in GA als [oe]. Voorbeelden: opportunity, tune, duke, endure, assume, presume.

In RP, the letter ‘u’ after alveolar sounds (t, d, s, z) is pronounced as [joe]; in GA as [oe].

Examples: opportunity, tune, duke, endure, assume, presume.

‘r’

RP heeft een’niet-rotische r’ (d.w.z. dat men de r-klank aan het eind van een woord of voor een medeklinker niet uitspreekt).

GA heeft een ‘rotische r’.

RP has a ‘non-rhotic r’ (i.e. the r-sound is not pronounced at the end of a word or before a consonant).

GA has a ‘rhotic r’ (also known as ‘r-colourization’).

‘t’

In RP wordt de letter ’t’ altijd ‘scherp’ uitgesproken. In GA wordt de ’t’ als [d] uitgesproken wanneer het tussen twee klinkers in staat, en wanneer de tweede klinker geen klemtoon heeft.

Voorbeelden: in het GA spreekt men de woordparen ‘ladder/latter’, ‘medal/metal’ en ‘shudder/shutter’ gelijk uit.

In RP, the letter ’t’ is always pronounced as a ‘sharp’ sound. In GA, the ’t’ is pronounced as [d] if it is between two vowels and the second vowel is not stressed.

Examples: in GA the word-pairs ‘ladder/latter’ , ‘medal/metal’ en ‘shudder/shutter’ are pronounced in the same way.

tweeklanken (diphthongs)

In RP hoor je tweeklanken in woorden als peer, pair en pure. Deze tweeklanken komen in GA niet voor.

In RP, you hear diphthongs in words like peer, pair en pure. These diphthongs do not occur in GA.

etc.

Let ook op de verschillende uitspraak van diverse woorden, zoals:

controversy, either, neither, leisure, privacy, etc.

Also note the different pronunciation of sundry words, e.g.:

controversy, either, neither, leisure, privacy, etc.

‘h’

De ‘h’ aan het begin wordt in het BrE, net als in het AmE, niet uitgesproken in woorden zoals ‘honest‘ en ‘honorary’:

an honest person

an honorary job

Er zijn ook woorden waarbij de ‘h’ aan het begin meestal wél wordt uitgesproken in BrE, maar meestal níet in het AmE:

(BrE) a herb / (AmE) an herb

(BrE) a historical overview / (AmE) an historical overview

In BrE, as in AmE, the initial ‘h’ is not pronounced in words like ‘honest’ and ‘honorary’:

an honest person

an honorary job.

There are also words in which initial ‘h’ is usually pronounced in BrE, though not in AmE:

(BrE) a herb / (AmE) an herb

(BrE) a historical overview / (AmE) an historical overview