Introductie

Terug

De informatie in deze Kennisbank kan via de inhoudsopgave van de Terminologie-pagina worden doorzocht. Belangrijke bronnen zijn Britse en Amerikaanse kranten, tijdschriften, romans, tv-programma’s, en directe contacten met native speakers. In de achtergrondinformatie (“notes”) wordt naar deze bronnen verwezen. Andere bronnen zoals woordenboeken, stijlboeken, en websites worden in de bibliografie aan het eind van deze webpagina vermeld (klik hier).

spreektaal en ‘slang’
Deze kennisbank bevat circa 5200 woorden maar is nog lang niet volledig. Zo staat er maar een klein aantal voorbeelden op van Britse of Amerikaanse spreektaal- of slang-woorden, waarvan er waarschijnlijk ook enkele duizenden zijn. Hetzelfde geldt voor de lijst typisch Britse en Amerikaanse woordcombinaties (collocaties), zoals take/make a decison. Voor een uitgebreidere lijst collocaties, zie John Algeo’s British or American English, 2006.

gebruik van woorden uit de andere taalvariant
Een aantal woorden is typisch Brits of Amerikaans, terwijl er daarnaast (in mindere mate) gebruik wordt gemaakt van woorden uit de andere taalvariant. Woorden die zowel in het BrE als het AmE actief worden gebruikt, worden met een asterisk (*) aangeduid.

bekendheid met de andere taalvariant
Er zijn veel ‘typisch Amerikaanse’ woorden die weliswaar niet algemeen in het Brits Engels worden gebruikt, maar die wel bekend zijn bij het gemiddelde Britse publiek. Dit kan zijn omdat men er bijvoorbeeld veel mee in contact komt via de media (TV, film, muziek), internationale handel, etc. En het omgekeerde geldt ook. Veel Amerikanen zijn bekend met een aantal typisch Britse woorden, maar gebruiken ze zelden actief. In de VS komt men vaak via de literatuurlessen op school met deze woorden in aanraking (maar ook via film en TV) .

vertalen van Brits naar Amerikaans
Britse boeken moeten vaak voor de Amerikaanse markt worden aangepast en vertaald. Uit de Harry Potter serie (zie website) is bijvoorbeeld zelfs de titel van The Philosopher’s Stone veranderd in The Sorcerer’s Stone. En sommige Britse TV-programma’s, zoals het internationaal populaire autoprogramma Top Gear, zijn nooit in de VS uitgezonden omdat ze zonder ondertiteling voor Amerikanen niet te volgen zijn.

regionaal of verouderd woordgebruik
Er bestaan ook Amerikaanse (of Britse) woorden die ‘regionaal’ zijn, zoals de verschillende Amerikaanse benamingen voor ‘soft drink’ (soda, pop, coke, tonic), of een woord als ‘crossbuck’. Andere woorden zijn aan het verdwijnen, of worden om andere redenen niet zo vaak gebruikt. Dergelijke woorden staan tussen haakjes.

zelfde woord, verschillende betekenissen
Het grootste probleem zijn woorden die in beide taalvarianten bestaan, maar daarin verschillende betekenissen hebben zònder dat men zich dat realiseert. Het kan tot grote misverstanden leiden. Zie bijvoorbeeld de tegenovergestelde betekenissen van het werkwoord ‘table’: ‘Zelfde Woord, Verschillende Betekenissen’ (circa 735 woorden).

vreemde’ of ‘slordige’ uitspraak en intonatie
Amerikanen vinden het Brits-Engels (woordgebruik, uitspraak, intonatie) vaak vreemd en pretentieus klinken. Positiever is dat Britse woorden soms worden gebruikt om een ‘literair’ of ‘exotisch’ effect te bereiken. Voor Britssprekenden kan het Amerikaans-Engels overkomen als slordig, of, positiever, als ‘vlot’ en modern. In de wereld van politiek, zakenleven of amusement, wordt het Amerikaans Engels vaker door Britten overgenomen dan andersom het geval is.

Continue controle
De database wordt voortdurend gecontroleerd en periodiek bijgewerkt. Een e-mail met uw opmerkingen of suggesties wordt altijd op prijs gesteld (e-mail).