Certificatie


Vertalers die over goede vakkennis en integriteit beschikken kunnen via het internationale vertalersnetwerk Proz.com de certificatie “Certified Pro” krijgen. Een “Certified Pro” voldoet aan de NEN-EN 15038 standaard, het Europese kwaliteitskeurmerk voor vertaalbureaus. Een proefvertaling en collegiale toetsing horen bij het screeningsproces. Een “Certified Pro” wordt ook beoordeeld op zakelijke betrouwbaarheid en goed gedrag. Onze privacyverklaring kunt u hier lezen.

Beëdigd vertaler
De Nederlands>Engelse en Engels>Nederlandse vertalingen van A&E Translations worden verzorgd door Koop Tissingh. Hij is afgestudeerd in de Engelse Taal- en Letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en staat  als beëdigd vertaler ingeschreven bij de Arrondissementsrechtbank te Groningen onder nummer 327/88, en in het Register Wbtv onder nummer 2373.

NGTV/FIT-lid
A&E Translations werkt volgens de erecode van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV), dat is aangesloten bij koepelorganisatie FIT. Dat betekent dat er strikte vertrouwelijkheid in acht wordt genomen, en er slechts opdrachten worden aangenomen waarvoor de vereiste vakkennis aanwezig is. Die kennis wordt voortdurend op peil gehouden.

Kamer van Koophandel
A&E Translations is als bedrijf ingeschreven in het Gronings Handelsregister onder nummer 02061620. De Algemene Voorwaarden van A&E Translations zijn gedeponeerd bij de Groninger Kamer van Koophandel onder nummer 3153.