American politics and the elections of 2020

 • Door Koop Tissingh

Useful terminology: politiek jargon dat vaak in de Amerikaanse media wordt gebruikt

The Presidency and Congress:
POTUS = President of the United States
FLOTUS = First Lady of the United States
The House = The House of Representatives = Huis van Afgevaardigden, met 435 stemgerechtigde leden namens de diverse districten in de 50 Staten plus 6 niet-stemgerechtigde leden namens Washington DC en de bewoonde U.S. Territories: Puerto Rico, Maagdeneilanden, Guam, Amerikaans Samoa en de Noordelijke Marianen. In alle deze kiesdistricten worden om de 4 jaar op 3 november verkiezingen gehouden, tegelijk met de Presidentsverkiezingen, en allerlei andere verkiezingen op State-, county-, of gemeentelijk niveau.
The Senate = de senaat, met 100 senatoren (2 per staat) waarvan elke twee jaar 1/3 deel van de leden opnieuw voor 6 jaar verkozen moet worden. De Senate heeft de exclusieve bevoegdheid tot het aanstellen van door de President genomineerde rechters voor de Supreme Court.
Speaker of the House = leider van het Huis van Afgevaardigden, in 2020 Nancy Pelosi
President of the Senate = deze functie wordt vervuld door de Vice-President van de VS, het 51-ste lid van de Senate, in 2020 Mike Pence
majority leader = leider van de grootste partij in het Huis van Afgevaardigden en in de Senaat
minority leader = leider van de minderheidspartij in het Huis van Afgevaardigden en in de Senaat
ranking member = de vice-voorzitter van een onderzoekscommissie in de Senaat of in het Huis van Afgevaardigden

Three tiers of government = the three (equal) branches of government = de trias politica:
executive branch = the Administration = de uitvoerende macht
legislative branch = Congress = de wetgevende macht
judicial branch = the Supreme Court & lower federal and state courts = de gerechtelijke macht

Elections (zie ook ballotpedia.org):
red states = staten die overwegend Republikeins stemmen
blue states = staten die overwegend Democratisch stemmen
swing states / battleground states = staten die slechts een kleine Republikeinse of Democratisch meerderheid kennen, en waar dus bij nieuwe verkiezingen veel campagne wordt gevoerd om ze te behouden of van politieke kleur te doen veranderen. (Voorbeelden in 2020: Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Florida)
flipping a seat = het van politieke kleur veranderen van een “Congressional district”, waardoor het district een afgevaardigde van een andere politieke kleur aan het Congres (Senaat of Huis van Afgevaardigden) levert.
running mate = de kandidaat/kandidate voor het Vice-Presidentschap
special election = (BrE) by-election = verkiezing buiten de normale verkiezingskalender om, bijvoorbeeld wanneer een zittend Congreslid komt te overlijden, of om persoonlijke of andere redenen aftreedt. Een voorbeeld hiervan is de verkiezing van één van de twee Senatoren in de staat Georgia op 3 november 2020 voor de Senaatszetel die  vrij kwam na het aftreden van de Republikein Isakson op 31 december 2019. (Hoewel deze special election op dezelfde dag plaatsvond als de reguliere nationale verkiezingen van 3 november, was het toch geen reguliere verkiezing omdat deze senaatzetel normaliter pas in 2022    Voor deze ‘special election’ waren geen ‘primary elections’ gehouden, zodat zowel de Democraten als de Republikeinen meerdere kandidaten op de verkiezingslijst stonden, en geen enkele kandidaat de absolute meerderheid wist te krijgen. Hierdoor werd een zogeheten run-off election op 5 januari 2021 noodzakelijk werd.
runoff = runoff election (ook gespeld als: run-off)= een ‘special election’ die nodig is als een verkiezingskandidaat in een staat met een ‘majority vote requirement’ geen absolute meerderheid weet te krijgen. Dit is dit jaar het geval in de staat Georgia, waarin het na de verkiezingen van 3 november 2020 noodzakelijk werd voor beide Senaatzetels. Beide zetels waren in Republikeinse handen. Senator Perdue kwam enkele tienden van een procent tekort om direct gekozen te worden. En de andere senator, Kelly Loeffler, die tijdelijk door de gouverneur was aangesteld na het vroegtijdig aftreden van Isakson, kreeg geen meerderheid als gevolg van ‘vote-splitting’ met een andere door president Trump gesteunde kandidaat, Doug Collins.
plurality = de kandidaat die in een staat de meeste stemmen (plurality) weet te behalen, is de winnaar. Dit systeem wordt ook well ‘first-past-the-post’ of ‘winner take all’ genoemd. Dit betekent dus dat er geen  absolute meerderheid van stemmen nodig is (majority). Er zijn een aantal uitzonderingen, zoals in de staat Georgia. Daar is een absolute meerderheid vereist (‘majority vote requirement’).
qualified majority = een ‘supermajority’ waarbij de vereiste meerderheid is vastgesteld op bijvoorbeeld twee-derde van de stemmen (noodzakelijk bij een stemming voor een grondwetswijziging). Of bijvoorbeeld 60% van de stemmen voor goedkeuring door de Senaat van een kandidaat voor de Supreme Court of bij stemmingen over ministers en andere overheidsbenoemingen. De gedachte hierachter is/was dat bij stemmingen over dergelijk belangrijke stemmingen ‘bipartisan support’ noodzakelijk was, en dat een ‘toevallige’ meerderheid van één partij niet haar wil kan opleggen aan een grote minderheid die op een andere partij gestemd heeft. Deze ’60-vote rule’ werd in november 2013 door de Democraten o.l.v. Harry Reid afgeschaft, en in 2017 uitgebreid door de republikein Mitch McConnell. Zie ‘nuclear option’, wikipedia)
calling an election result = traditioneel wordt er door de grote TV-kanalen een winnaar uitgeroepen met behulp van computermodellen en op basis van de verkiezingsuitslagen die tijdens de eerste tellingen binnenkomen. Dit leidt soms tot situaties waarin er een soort competitie ontstaat tussen TV-stations die een kandidaat als eerste tot winnaar willen uitroepen, met alle problemen van dien (bijv. Fox News m.b.t. Arizona).
contesting the election result = in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2000 kwam de juridische nasleep pas eind december ten einde, toen Al Gore de overwinning van George W. Bush erkende.
canvas(ing) of votes (to canvas the votes) = het optellen en valideren van alle uitgebrachte stemmen, voorafgaand aan  de certification of the votes (zie link). Vergelijk de meest voorkomende betekenis in Brits-Engels: ‘political canvassing’ = van deur-tot-deur gaan om potentiële stemmers te motiveren op een partij te stemmen, dan wel op te roepen te gaan stemmen.
certification of the election result = officiële goedkeuring van de verkiezingsuitslag door een aangewezen autoriteit van elke staat, veelal de secretary of state (de minister van binnenlandse zaken op het niveau van de individuele staat), nadat er tijd is geweest voor eventuele  ‘recounts’ (hertellingen) en de juridische geschillen zijn beslecht. De deadline hiervoor op federaal level is 8 december.

Voting:
early voting = Advanced In Person Voting = de mogelijkheid om al voor de officiële verkiezingsdag op een aantal punten in een kiesdistrict een persoonlijke stem uit te brengen. In sommige staten kan men al vele weken voor de verkiezingsag stemmen
absentee voting / absentee ballots =stemprocedure waarbij geregistreerde kiezers via de post een stemformulier kunnen aanvragen en hun stem kunnen uitbrengen; deze procedure wordt als relatief betrouwbaar gezien; er is veel ervaring opgedaan; vooral populair bij ‘expatriates’ en soldaten die in het buitenland zijn gelegerd
(universal) mail-in voting = stemprocedure waarbij alle geregistreerde kiezers in een staat een stembiljet krijgen toegestuurd; problemen met verouderde registratielijsten (a.g.v. verhuizingen, overlijdens, doubleringen), kwetsbaarheid en fraude a.g.v. ‘vote harvesting’, geen/onvoldoende identiteitsverificatie, kwetsbaarheid tijdens transport door de posterijen tijdens de opslag van stemmen, stemmen die binnenkomen na de verkiezingsdag. Zie ook recente gerechtelijke uitspraken (court rulings), conclusies van commissie o.l.v. Jimmy Carter en James Baker uit 2005  (Commission on Federal Election Reform); de problemen doen zich vooral voor in staten die geen ervaring hebben met deze stemmethode; Pennsylvania mag nog tot drie dagen na de verkiezingsdag stemmen tellen
vote harvesting = ballot harvesting = ballot solicitation = het verzamelen van ‘mail-in votes’  door derden (partijmedewerkers en activisten) bijvoorbeeld in bejaardenhuizen en kerken. Dit is meestal illegaal, maar legaal in bijvoorbeeld Californië (sinds 2016)
vote curing = het (gelegenheid geven tot het) herstellen van een ongeldig uitgebrachte stem op initiatief van de verkiezingsautoriteit in een kiesdistrict of county
primaries = primary elections = partijverkiezingen waarbij de officiële partijkandidaat wordt gekozen
voter registration = om een stem uit te kunnen brengen dient met zich in zijn of haar county te registreren bij de betreffende autoriteit. Dit kan tegenwoordig ook vaak digitaal. Alleen North Dakota is registratie niet noodzakelijk. Sommige staten kennen Same Day Registration (SDR), ofwel Election Day Registration (EDR) waarbij registratie op het moment van stemmen plaatsvindt. (wikipedia link)
voter suppression =  het beperken van toegang tot de stemlokalen; het bemoeilijken van stemmersregistratie; het manipuleren van stemgedrag door het bewust publiceren van dubieuze opinion polls.
voter fraud = zie wikipedia 
ballot = stembiljet
down-ballot = de lijst op het stembiljet, onder de verkiesbare kandidaten voor het Presidentschap, met openbare functies en daarvoor verkiesbare personen voor de openbare functies waarvoor in de betreffende state/county/town ook gekozen kan worden

Supreme Court:
SCOTUS = Supreme Court of the United States
Justice /Associate Justice = het Amerikaanse Hoogerechtshof telt 9 leden, waarvan 1 Chief Justice, en 8 Associate Justices
nomination during President Trumps’s term in office: Amy Coney Barrett (2020), Brett Kavanaugh (2018), Neil Gorsuch (2017)
confirmation hearings in the Senate =
court packing = de term die wordt gebruikt voor het uitbreiden van het aantal leden van rechtscolleges, zoals de Supreme Court, waardoor een partij de gelegenheid krijgt rechters aan te stellen met een andere politieke kleur.
an orginalist justice = een rechter van de Supreme Court die zaken toetsen aan de Grondwet, zoals die geschreven is.
an activist judge/justice = een rechter die de Grondwet vrijer en progressiever wenst te interpreteren.

Political system
– Democrats x Republicans
– Independents = In 2020 telde de Amerikaanse Senaat 53 Republikeinen, 45 Democraten, en 2 onafhankelijke senatoren die echter met de Democraten meestemmen. Deze ‘Independent Democrats’ zijn Bernie Sanders, en de gouverneur van de staat Maine, Angus King. ‘Independents’ zijn doorgaans leden van de Republikeinse of Democratische Partij die geen officiële nominatie van hun partij hebben verworven, en het in de verkiezingen vervolgens tegen de officiële kandidaat van hum partij hebben opgenomen.
Libertarians / Libertarian Party / libertarianism / libertarian = een in 1971 opgerichte partij/stroming in de Amerikaanse politiek uit onvrede met de Republikeinen en de Democraten. Libertarians zijn voorstander van lage belastingen, conservatief monetair beleid, eigen wapenbezit, en tegenstander van militair interventionisme, en de macht van het militair-industrieel complex. Ze zijn liberaal op het gebied van o.a. het legaliseren van softdrugs en het homohuwelijk. Een bekende Libertarian is Ron Paul die zich in 1988 kandidaat stelde voor het Presidentschap. De partij heeft en enkele keer een zetel in het Amerikaans Huis van Afgevaardigden behaald.  De betekenis van de Amerikaanse term ‘libertarian‘ overlapt  met het traditioneel conservatief-liberalisme van een Nederlandse partij als de VVD. Niet te verwarren met de Amerikaanse term ‘liberal’. (zie wikipedia)
Green Party = heeft tot nu toe nog nooit een vertegenwoordiger in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden gehad.
liberals = progressives = linksgeoriënteerde personen/stemmers die voorstander zijn van veel overheidsbemoeienis op economisch en sociaal gebied (gun control, pro-choice, socialized healthcare/Obamacare, green deal)
socialists = een term die in de VS haast niemand gebruikt om zichzelf mee te beschrijven, en meestal in negatieve zin gebruikt voor sympathisanten/aanhangers van communistisch gedachtengoed, en met de staatspolitiek van landen als Venezuela, Cuba, etc.
conservatives = (2nd Amendment, pro-life)
neocons/  neo-conservatism: stroming binnen de Republikeinse Partij die voorstander is van een lage belastingen en een actieve internationale interventiepolitiek, en die betrekkelijk progressief is (‘liberal’) wat betreft onderwerpen als abortus. Deze stroming kreeg veel te zeggen onder President George W. Bush (Rumsfeld, Wolfowitz, Bolton, etc.). Veel ‘neocons’ behoren tot de “never-Trumpers”. Trump stond voor het terughalen van troepen uit het buitenland, en het beëindigen van eindeloze oorlogen.
never-Trumper = een traditionele Republikein die principieel tegen Trump zal stemmen. In de aanloop en nasleep van de verkiezingen hebben ze zich verenigd in organisaties als “the Lincoln Project”,  “REPAIR” (Republican Political Alliance for Integrity and Reform) en RVAT (Republican Voters Against Trump) en zijn zeer actief bezig geweest in advertenties, mediaoptredens en het onder druk zetten van o.a. advocatenkantoren die werkten voor Trump.
demographic trends = tijdens de presidentsverkiezingen van 2020 was er een duidelijk trend te zien van zwarte en Latino stemmers die traditioneel Democratisch stemden, maar nu voor Trump en de (conservatieve) Republikeinse Partij kozen (12% of the black voters, 30% Latino voters). Belangrijke supporters van Trump uit de zwarte gemeenschap: gouverneur Tim Scott, Candace Owens. Trump trok ook elatief veel stemmers uit de de traditioneel Democratisch stemmende Joodse gemeenschap (35%)
(party) caucus = partijcongres. Hier worden de verkiezingskandidaten namens de partij  gekozen (wikipedia link). Het werkwoord ‘to caucus’ komt voor in zinnen als ‘both independents caucus with the Democrats’.
DNC = Democratic National Committee = hoogste partijorgaan van de Democratic Party, en organisator van de Democratic National Convention, het vierjaarlijks partijcongres waarin de presidentskandidaat wordt aangewezen. Zie wikipedia.
RNC = Republican National Committee (zie wikipedia)
donkey x elephant = de symbolen van respectievelijk de Democratische en de Republikeinse partij

The media:
– “the media” = een term waarmee meestal de ‘mainstream media’ worden bedoeld, ook wel ‘legacy media’.
mainstream media / legacy media = de dominante/traditionele/gevestigde media (channel networks & printed press): ABC, NBC, CBS, CNN, MSNBC, New York Times, Washington Post, etc. met een ‘liberal bias’
conservative media = Fox News, OAN (One America Network), RSBN (Right Side Broadcasting Network), NewsMax TV, Breitbart
C-SPAN = kabel- en satellietelevisienetwerk voor politiek nieuws, met een reputatie die vaak als ‘leaning to the right’ wordt gekenmerkt.
big tech = de technologiegiganten = de bedrijven die de ‘social media’ controleren, Google, Facebook, Twitter
Silicon Valley = het centrum van de ‘big tech’
cancel culture = het (oproepen tot) censureren, monddood maken, demoniseren, ‘kaltstellen’, publicitair vervolgen, laten ontslaan,  economisch en persoonlijk marginaliseren en boycotten van instituties personen of instituties wiens politieke of culturele opvattingen men niet deelt (Brett Easton Ellis, NYT op-editor James Bennett, Bari Weiss of the NYT, Gone With the Wind)
flagging = de praktijk van beheerders en moderators in de ‘social media’ om onwelgevallige publicaties of berichten van een waarschuwing te voorzien, al dan niet met het predicaat ‘in het algemeen belang’, ‘manipulated, ‘partly false’, ‘desinformation’, en voorzien van een zogeheten ‘fact-check’
repeal of Section 230 = het intrekken van het internetwetsartikel (artikel 230 van de Communications Decency Act) dat de vrijwaring van aansprakelijkheid regelt van internetbedrijven, zoals Twitter, Facebook en Google, wat betreft de ‘content’ van derden die ze op hun platforms publiceren. Het voorstel dit wetartikel in te trekken of te herzien is een reactie op, enerzijds de wens dat ‘big tech’ optreedt tegen ‘schadelijke content’ en deze van haar platforms verwijdert en, anderzijds, de trend waarbij internetbedrijven deze verantwoordelijkheid invullen op basis een politiek vooringenomen interpretatie van wat ‘desinformatie’ is, en vervolgens een partijdige en eenzijdige censuur uit te oefenen op politiek andersdenkenden (zie ook ‘cancel culture’).
fake news = nepnieuws. Voorbeelden van nieuws dat gebaseerd is op informatie van anonieme bronnen die achteraf niet blijken te bestaan of niet betrouwbaar blijken: (1) het verhaal van de Atlantic Magazine dat gebaseerd zou zijn op een bron in het Pentagon die meldde dat Trump denigrerend gesproken zou hebben over soldaten die tijdens WO II zijn gesneuveld, (2) verhalen in de New York Times gebaseerd op een ‘gezaghebbende bron’ in het Witte Huis (3) het artikel over hydrochloroquine in het wetenschappelijke tijdschrift Nature. (2) nieuws dat bevooroordeeld is en gebaseerd is op een eenzijdige selectie van feiten.

Endorsements (stemverklaringen):
– police unions: meestal neutraal, maar in 2020 allemaal voor Trump
– boilermakers union – vakbond van plaatwerkers, metaalarbeiders in de metaal- en scheepsbouw (wiens steun in een ABC-interview  ten onrechte door Biden werd geclaimd)
– teachers unions: steunen hoofdzakelijk de Democratische kandidaat, Biden

Big donors:
– Michael Bloomberg, George Soros, Marc Zuckerberg, Bill Gates, etc.: belangrijke donoren van Democratische kandidaten, o.a. in de race om Senaatzetels in Florida
– Paul Singer
– National Rifle Association (NRA): belangrijke donor van Republikeinse kandidaten

Russia probe & impeachment
impeachment trial
Russia probe = ook wel ‘Crossfire Hurricane’ genoemd. Het door de FBI opgezette anti-spionage (counterintelligence) onderzoek dat van 31 mei 2016 tot 17 mei 2017 vruchteloos onderzoek deed naar samenzwering tussen de Trump-campagne en Rusland
Steele dossier = het dossier dat door Christopher Steele aan de CIA was gegeven, en voortijdig aan de media (o.a. Jim Tapper van CNN) en anderen (senator John McCain) werd gelekt, en de aanleiding gaf tot de ‘Russia probe’. Uit Congressioneel onderzoek bleek dat de informatie over compromitterend materiaal dat de Russen tegen Trump zouden hebben (‘golden shower’ in een hotelkamer in Moscow, etc.)  volledig op ‘bar talk’  was gebaseerd. Steele bleek een onbetrouwbare ex-CIA spion te zijn die op de loonlijst van de Democratische Partij stond. De ‘sub-source’ waarop Steele zich baseerde bleek Igor Danchenko te zijn, een lid van een think-tank in Washington DC.
FISA warrants = gerechtelijke toestemming/opdracht, uitgevaardigd door een speciaal FISA court (FISC) ingevolge de Foreign Intelligence Surveillance Act (wikipedia link) waarbij burgers van de VS kunnen worden gevolgd op verdenking van betrokkenheid bij terrorisme, c.q. betrokkenheid bij buitenlandse spionageactiviteiten. Op basis van het achteraf onbetrouwbaar gebleken ‘Steele-dossier’ (zie het Horowitz Report) ondertekende FBI-directeur Comey aanvragen voor dergelijke ‘FISA warrants’ tegen Carter Page,  die tot het Trump-campagneteam behoorde. Zie het betreffende rapport van het Department of Justice (link)
Logan Act = een obsolete wet die de contacten beperkt tussen het transitieteam van een aanstaande President (President Elect) en buitenlandse mogendheden, en daarmee het beleid van een nog zittende President zou kunnen ondermijnen. Uit Peter Strocks memoranda van een ontmoeting op het Witte Huis op 5 januari 2017, bijgewoond door o.a. Obama, Biden, Susan Rice, bleek dat de mogelijkheid werd geopperd om deze wet tegen leden van het Trump-transition team, zoals General Flynn,  in stelling te brengen.
FBI: directeur Jim Comey, tweede man Andrew McCabe, frontline supervisor of Crossfire Hurricane Peter Strock, advocaat Clinesmith die toezag op het FISA proces en later veroordeeld is wegens het vervalsen van een CIA-email ten behoeve van een aanvraag van een FISA-warrant tegen Trumps oud-campagnewerker Carter Page.
Sally Yates: tijdelijk minister van Justitie ten tijde van het ‘Crossfire Hurricane’ FBI-onderzoek en de FISA warrants tegen Carter Page, medewerker van het campagneteam van Trump. Tijdens een congressioneel onderzoek verklaarde ze dat ‘Comey had gone rogue’.
Mueller Report: in juli 2017 werd Special Counsel Robert Mueller aangesteld om de beschuldigingen te onderzoeken die tot de “Russia probe’ hadden geleid, en het ontslag van Jim Comey
Horowitz Report = rapport van D.O.J.  Inspecteur-Generaal Horowitz (een ‘watchdog’ van het Ministerie van Justitie) over de gang van zaken tijdens het FBI-onderzoek naar de vermeende samenzwering (collusion) tussen het campagneteam van Trump  en ‘de Russen’.
Durham Investigation & Report = het onderzoek naar misstanden en onwettig handelen van FBI, CIA en justitiemederwerkers in de Russia probe tegen President Trump. In 2020 leidde dit tot de veroordeling van FBI-advocaat Kevin Klinesmith wegens valsheid in geschrifte. In oktober 2020 werd Durham door Minister van Justitie William Barr aangesteld als Special Counsel.
the 25th Amendment = artikel uit de Amerikaanse grondwet dat door een aantal  van Trumps tegenstanders wordt aangevoerd om hem te kunnen afzetten, op grond van tijdelijke of permanente, geestelijke of lichamelijke, hndelingsonbekwaamheid voor het presidentschap. Onder andere in een anonieme publicatie in de New York Times van 5 sept. 2018, en door voormalige CIA-directeur Brennan op CNN in de nasleep  van de verkiezingen

Healthcare:
– Obamacare = the Affordable Care Act / ACA
– pre-existing conditions
– Covid 19 / the China virus
– Operation Warp Speed = het onder President Trump opgezette publiek-private partnerschap dat ten doel had therapieën, vaccins, en diagnoses (testen) te ontwikkelen, produceren en uit te rollen ter bestrijding van COVID-19

Climate change:
– green deal
– the Paris Agreement

Law and order:
– Blue Lives Matter
– Defund the Police
– grassroots activism
– Second Amendment x gun control
– Antifa
– BLM + Black Lives Matter
– criminal justice reform

Immigration:
– sanctuary cities = steden en gemeentes in de VS, zoals San Francisco, die een wettelijke vrijhaven bieden aan ‘undocumented immigrants’
– the Wall = ‘muur” op de grens met Mexico volgens een initiatief van de regering-Trump waarbij over een afstand van ca. 500 mijl de reeds bestaande grensbarrières met Mexico worden vervangen en deels nieuw grensbarrières worden gebouwd.
– dreamers = jongeren die als illegale immigrant de VS binnenkwamen en a.g.v. de DREAM Act van 2001 een legale status zouden kunnen verwerven
– catch-and-release = vrijlating van gearresteerde illegale migranten in afwachting van een gerechtelijke uitspraak
– ICE = Immigration and Customs Enforcement, de nationale (federale) grensbewakingsdienst van de VS.

Economy:
– 401K = an employer-supported pension plan based on investments in the stock market
– energy independence = de VS kan nu, in 2020, in haar eigen energievoorziening voorzien, vnl. op basis van extra olie door fracking, aardgas, nucleaire energie en steenkool
– oil and fracking= een belangrijk verkiezingsthema in staten als Texas, Pennsylvania, Oklahoma, Ohio. De Democratenzijn over het algemeen tegen deze vormen van fossiele energie.
– opportunity zones = initiatief van de Republikeinse gouverneur Tim Scott van North Carolina, overgenomen door de Trump-Administrtion op landelijk (federaal) niveau voor steun aan kleine zelfstandigen in economisch achtergestelde stedelijke gebieden, met veel Afrikaans-Amerikaanse inwoners.
– V-shaped recovery = snel herstel van de economie, in hetzelfde tempo als de neergang door de Covid-lockdown

Political correctness:
– virtue voting
– virtue signaling = het deugdzame vingertje opsteken
– virtue signaler = moraalridder, gutmensch
– woke / wokeness / – woke culture =  ‘bewustwording’
– entitlements = privileges
– identity politics = identiteitspolitiek, slachtofferpolitiek

Education:
–  critical race theory; de theorie/leer die stelt dat racisme inherent is aan de door blanken gedomineerde Amerikaanse samenleving (systemic racism). Onder Trump werd het onderwijzen dit dogma niet langer verplicht gesteld in, bijvoorbeeld, het onderricht aan politieagenten.
Howard Zinn’s “A People’s History” = standaard geschiedenisboek in Amerikaanse scholen dat een kritisch perspectief geeft op de Amerikaanse geschiedenis. Onderdeel van deze zienswijze is het “1619 project” dat de essentie van de Amerikaanse geschiedenis terugvoert op het jaar waarin de slavernij  in Amerika begon.
Bill McClay’s “Land of Hope” = het door de regering-Trump geschiedenisboek waarin de Amerikaanse geschiedenis belicht wordt vanuit een patriotisch perspectief: Amerika als een groots land, niet perfect, maar wel gezegend met instituties en historische personages die het land groot gemaakt hebben.

Diversen:
the swamp = de intransparante politieke omgeving in Washington DC waarin een grote macht wordt uitgeoefend door onzichtbare machtige, niet-gekozen bureaucraten en lobbyisten
deep state = overheidsinstanties zoals de CIA en FBI die zich moeilijk door gekozen politici laten controleren en, indien dit niet voldoende gebeurt, geneigd zijn om betrekkelijk autonoom en eigenmachtig te opereren (voorbeelden Edgar J. Hoover, Clapper, Brennan)
the DC bubble = vergelijkbaar met de Haagse kaasstolp
MAGA = Make America Great Again, slogan van Trump-aanhangers
Air Force 1 =het officiële ambtsvliegtuig van de President
Air Force 2 = het officiële ambtsvliegtuig van de Vice-President
the Beast = de officiële presidentiële limousine, zwaar bepantserd en met een leeg gewicht van ca.7 ton

 


 1. sildenafil half dose op 14/02/21

  sildenafil half dose

  sildenafil half dose

 2. difference entre cialis viagra op 14/02/21

  [url=https://dociali.com/]lowest price on cialis[/url] best generic cialis uk

 3. Labxneeft op 15/02/21

  cialis price lilly dove comprare cialis yahoo come acquistare cialis on line

 4. Kvaxdype op 15/02/21

  collecting on payday loans in new york payday loan no credit check direct payday loans annapolis maryland

 5. Labxneeft op 15/02/21

  cialis 20 mg presentaciones viagra vs cialis young men cialis generico comprar no brasil

 6. Kvaxdype op 15/02/21

  can you do a cash advance at walmart payday advance elyria ohio chase atm cash advance limit

 7. Ahbzneeft op 15/02/21

  fast cash loans kalamazoo mi hsbc loan money back helping hands cash advance

 8. JbnvToora op 16/02/21

  payday loan by lender texas car title and payday loans beaumont tx north charleston payday loans

 9. Ahbzneeft op 16/02/21

  cashback payday advance san bernardino fort myers payday advance my money loans co uk

 10. FbsgMayow op 16/02/21

  cheap cialis canadian viagra sampleviagra cialis lisinopril and cialis

 11. Labxneeft op 16/02/21

  migliore viagra o cialis cialis dose after prostatectomy x il cialis ci vuole la ricetta

 12. Jbbnneeft op 16/02/21

  what drug company makes cialis qual Г© melhor levitra viagra ou cialis cialis quiz

 13. Kvaxdype op 16/02/21

  instant no credit check payday loans uk how to cash advance from chase credit card americash loans north ave

 14. FbsgMayow op 16/02/21

  cialis in canada fast shipping http://llecialisjaw.com/ generic cialis au

 15. Jbbnneeft op 16/02/21

  equivalencia entre viagra y cialis cialis vahvuus cialis montreal pharmacie en ligne

 16. NbnhMayow op 17/02/21

  viagra 250 mg how to purchase viagra viagra pharmacy over the counter

 17. NbnhMayow op 17/02/21

  sildenafil purchase canada http://vigedon.com/ viagra pills over the counter canada

 18. NbnhMayow op 17/02/21

  buy real viagra online canada http://vigedon.com/ sildenafil generic in united states

 19. FbsgMayow op 17/02/21

  cialis 20mg canada united pharmacy cialis cialis most trusted

 20. FbsgMayow op 17/02/21

  buy cialis overnight shipping cialis cheap cialis 20 mg

 21. Fqbbneeft op 17/02/21

  moneyway loan ace payday loans aberdeen wa payday loans south elgin il

 22. AbcfreapCeara op 17/02/21

  dapoxetine viagra http://viagriyvik.com/ viagra 25mg online

 23. NbnhMayow op 18/02/21

  viagra best buy india http://vigedon.com/ sildenafil 100mg tablets

 24. AbcfreapCeara op 19/02/21

  buy generic viagra with paypal http://viagriyvik.com/ viagra

 25. viagra gay op 23/02/21

  viagra gay

  viagra gay

 26. NbmoMayow op 26/02/21

  cialisВ® http://buycialisxz.com/ cialis without persriction

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

1